Hluboce se kaju…

Featured Image

… že jsem si na těchto stránkách mnohokrát tropil bžundu z organizace někdy posměšně nazývané SESR, neboli Svaz evropských socialistických republik.

Odvolávám své předchozí buřičské názory a volám z plných hrdel: „Jak  bychom se bez Vás, ó přemoudří, obešli?“
 
Kam bychom přišli, kdyby nebylo nikoho, kdo by nás poučil,  jak například rozumět výrazu  „plocha stíraná stírači čelního skla“?

Vůbec nepochybuji o tom, že nikdo z vás vy flákači tyto výrony boží moudrosti nestudujete a proto mi dovolte mi,  abych vás v souladu s myšlenkami  Evropského parlamentu a Rady EU osvítil .

„Plochou stíranou stírači čelního skla“ se rozumí plocha vnějšího povrchu čelního skla stíraná stírači čelního skla.

Jasný? No vidíte, a já blbec jsem si vždycky myslel, že je to ta plocha vevnitř, co moje  manželka občas šmudlá hadrem.

„Polem výhledu“ se rozumějí všechny směry dopředu a do stran, ve kterých může řidič traktoru vidět.

Vyslechli jste slovo Boží!

Nikoliv tedy výhled na pole z kuchyně dotyčného traktoristy, jak jsem se dosud mylně domníval. Navíc jsem si vždycky myslel, že při couvání s traktorem k valníku je třeba vidět i dozadu.  Omyl, dle dotyčného výnosu EU je v této situaci, jakož i při práci v lese výhled dozadu zcela nepodstatný.

Cože? Že si z vás dělám nejapnou srandu?  Tož tedy vězte, že shora uvedené citace pocházejí ze „SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/2/ES ze dne 15.ledna 2008 o poli výhledu a stíračích čelních skel kolových zemědělských a lesnických traktorů (Kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)“, kterou naleznete zde.

Jen mne tak napadá, kolikrát asi taková poslankyně Bobošíková nebo Hybášková a kolik poslanců Evropského parlamentu vůbec, vidělo  zemědělský, nebo lesnický traktor zblízka. Nicméně akceptujme fakt, že výrobci dotyčných traktorů jsou patrně pitomci, kdežto europoslanci a armáda úředníků kolem nich nikoliv a někdo přece musí prosťáčky  poučit,  jak traktory vyrábět.

 Pokud byste mne snad podezřívali z toho, že se snad pokouším zostouzet shora uvedenou organizaci na základě jednoho, jediného příkladu poněkud zfušovaného dokumentu, tak můžu posloužit dalšími.

Jedno z nařízení Rady a parlamentu nese následující název: „NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 106/2008 ze dne 15. ledna 2008 o programu Společenství na označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky“ . Skutečně, ověřte si to! V odstavci (2) se konstatuje, že : “ Kancelářské přístroje se významně podílejí na celkové spotřebě elektrické energie“, na kteroužto moudrost patrně činovníci EU přišli při náhodném pohledu na elektroměr v suterénu některé z četných budov EU v Bruselu.

Situaci začali řešit s razancí sobě vlastní. Výše uvedené pětistránkové „Nařízení“ stanoví pravidla pro dobrovolné umísťování štítků obsahujících logo energeticky úsporných spotřebičů a údaje o spotřebě elektřiny  na kancelářskou techniku, včetně kontrolních mechanismů, atd.

Nařízení v žádném případě nelimituje  spotřebu, pouze umožňuje umístění štítků s logem nízké spotřeby.

Všichni účastníci tohoto procesu jistě odcházeli do svých příbytků sice znaveni, leč s pocitem dobře vykonané práce ve prospěch národů sdružených v našem společném evropském domě.

Nad dokumentem nazvaným „ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 15. února 2007 o vyhrazení vnitrostátního číselného rozsahu „116“ pro harmonizovaná čísla harmonizovaných služeb se sociální hodnotou“ patrně (stejně jako já) zaváháte. Co jsou to  „harmonizovaná čísla harmonizovaných služeb se sociální hodnotou“ jsem ostatně  nepochopil do dneška. Nicméně obsah pětistránkového dokumentu je prostinký. V celé Unii by telefonní číslo 116000 mělo sloužit pro příjem informací o pohřešovaných dětech. Potud ještě dobře.

Číslo 116111- linka důvěry pro děti (kdyby si například malý Španěl potřeboval v České republice postěžovat) a číslo 116123 –„linka emocionální podpory pro dospělé“  (kdyby obdobně potřeboval v Čechách emocionální podporu dospělý Fin).

Zajímavým materiálem je rovněž „NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 557/2007 ze dne 23. května 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1028/2006 o obchodních normách pro vejce“. Aby snad nedošlo k omylu o jaká vejce se jedná, je v odstavci (2) uvedeno následující: „Na vejce se vztahují nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně (potravin)….“ a dále se moudře stanoví že:

„a) „balením“ se rozumí obal obsahující vejce třídy A nebo B, s výjimkou přepravních obalů a kontejnerů s průmyslovými vejci;“  (pozor, jsou-li zabalena céčka, nejedná se o balení) a následně:

b) „prodejem bez obalu“ se rozumí nabídka vajec k maloobchodnímu prodeji konečnému spotřebiteli jiným způsobem než v obalu“ (třeba nalévaná do přinesených nádob).

Samostatnou kapitolou jsou české překlady podobných moudrostí. Za věty jako: „Pro účely vymezení toho, jaké druhy másla a smetany jsou způsobilé pro podporu pro výrobu cukrářských výrobků, zmrzliny a jiných potravin, by mělo být stanoveno, že máslo a smetana musí splňovat požadavky stanovené v čl. 6 odst. 3 a 6 nařízení(ES) č. 1255/1999, aby byly způsobilé pro podporu“, nebo: „S cílem umožnit Komisi využívat pružnost, kterou potřebuje k řádnému řízení odbytových opatření, by jí mělo být povoleno rozhodnout o tom, že v rámci nabídkového řízení nebudou vybrány žádné nabídky“,  by se mnou pan učitel jazyka českého v šesté třídě školy základní vyrazil dveře.

Již chápete jak zaměstnaných je všech 785 členů Evropského parlamentu a dvojnásobné množství jejich rodinných příslušníků, pobírajících své platy z peněz daňových poplatníků ve fingovaných postaveních „asistentů“ a „poradců“ dotyčných poslanců?

Již chápete jaké pracovní zatížení znamená produkce podobných materiálů pro pouhých 24 000 úředníků Evropské komise, „z nichž většina pracuje v Bruselu“ (viz zde),  o počtu úředníků kolem vlastního parlamentu a dalších institucí EU (Soudní dvůr, Účetní dvůr, Evropský hospodářský a sociální výbor, Výbor regionů, Evropská centrální banka, Evropská investiční banka)  a v jednotlivých členských státech vůbec nemluvě?

Všichni tito lidé pilně pracují, aby definovali, jak má být vidět z traktoru, že na kopírku může byt umístěn štítek s její spotřebou, čemu rozumět pod pojmem „balená vejce“, atd.

S pozdravem

Levicový intelektuál do domu, hůl do ruky!


09.03.2008 Katoda
 

12345 (Zatím nikdo nehlasoval)
128x přečteno
Updatováno: 28.11.2015 — 0:03
D-FENS © 2017