Historické kořeny zmrdismu

Featured Image

Vážený pane D-FENsi, vážení kolegové, jako odborný asistent Katedry historického kognitivního zmrdozpytu na Univerzitě Vaškově (Universitas Vencaslauina – pozor, nejedná se o Vaška z Prodané nevěsty) si dovoluji důsledně protestovat proti některým vědecky nepodloženým tvrzením publikovaným v rádoby odborném článku „Kde se v Praze vzali zmrdi“.

V článku citovaný rozhovor Čechova Central European Consulting and Development teamu se neodehrál po oné památné řeči proklamující dostupnost zdrojů, nýbrž před ní. Stalo se tak při evaluaci fízibility study na téma návratnosti investic vložených ve formě odpadu z hnaného skotu a bravu. Zdůrazňuji, že se jednalo o fízibility study, fízlbility se dostavily až později, v souvislosti s prohlubující se společenskou diferenciací. Již v této fázi došlo k onomu Vámi zmiňovanému rozdělení human resources Někteří kolegové namítají, že tento výraz není úplně přesný a mají do jisté míry pravdu. Uvážíme-li, že dotyčný team opustil i junior accountant Zmrd, jen těžko hovořit o „human“ zdrojích.

Teprve následně za ranní zoře pronesl D.G. (Director General) Čech onen slavný proslov a vyslovil otázku týkající se onomastického problému s chybějícím jménem. Jak praví tradice, zvolal někdo z přítomných u svatém vytržení: „Tvým ať se jmenuje, tvým“.

V odborných kruzích je dosud předmětem sporů, z kterého tábora tato iniciativa vzešla. Zastánci názoru, že autorem byl některý ze zbyvších zmrdů argumentují tím, že tento klasický projev jazykových schopností (nevědecky nazývaný řiťolizectví) je naprosto typický pro zmrdí charakter a navíc musel některý ze zbylých zmrdů svým neomylným oportunistickým pudem zákonitě vycítit příležitost po odchodu junior accountant managera Zmrda Prvního.

Na druhé straně ovšem není psychologicky naprosto nepředstavitelné, že stejný nápad měl některý z přítomných vohnoutů při blažené představě přerozdělovaného mléka a strdí.

Dalším předmětem vědeckých sporů je otázka, jakým procentem a zda-li vůbec byl mezi přítomnými přítomen živočišný druh Homo sapiens (sapiens). Ve světle dalšího historického vývoje (zejména v pokročilém novověku) je přítomnost tohoto druhu jen velmi málo pravděpodobná. Nicméně se zdá být nepochybné, že procento zastoupení tohoto druhu bylo velice nízké a zcela nepochybné je, že zástupce tohoto druhu nemohl být autorem dotyčného iniciativního návrhu. Při známé schopnosti abstrakce a predikce druhu Homo sapiens (sapiens), muselo být eventuálnímu individuu tohoto druhu při pohledu na pustinu pod kopcem na první pohled jasné, kolik dřiny to bude znamenat, aby nakrmil všechny ty kolem stojící zmrdy a vohnouty. Jakékoliv nadšené výkřiky z jeho/její strany jsou podle názoru odborníků vyloučeny.

Na tomto místě bych rád upozornil, jak dalekosáhlé praktické důsledky může mít vědecké bádání v oboru na první pohled tak teoretickém, jako je historický kognitivní zmrdozpyt. Jeden nejmenovaný prezident se ve slabé chvilce vyjádřil, že název „Česko“ by mu nevadil a hle, dav mediálních zmrdů zahájil okamžitě tažení za „Česko“. Vzhledem k nedávno objevenému zákonu, že dějiny jsou psány výhradně zmrdy (na základě poznatku, že dopad skutečných událostí na psané dějiny je nulový) je nutno toto jméno akceptovat jako axiom, který se jak známo nedokazuje. Z toho ovšem přímo vyplývá, že na základě onoho památného výkřiku na Řípu (Tvým ať se jmenuje, tvým – ať už byl jeho autorem kdokoliv), muselo znít jméno našeho prvního slavného general managera „Česk“ a nikoliv, jak je od Kosmových dob chybně tradováno „Čech“. Na základě zákona ekvivalence blbosti je ovšem následně nutno provést generální revizi všech vlastních jmen. Správně bychom se tedy měli dočíst o tom, že v Americku narazil tryskáč do mrakodrapu, v Čínsku zase potlačují lidská práva, Indicko se tradičně nemá rádo s Pakistánskem a ve Vatikánsku kynul papež davu na náměstí. V Australsku schnou nastojatě, kdežto v Kanadsku mrzne jen to praští. V Egyptsku vykopali další mumii a Spojené Arabsko Emirátsko (společně se Saudsko Arabskem) zase zdražili naftu. S některými jmény budou sice problémy, ale nakonec si zvykneme i na Pobřežsko Slonovinsko, Burginsko Fasko a Kajmansko Ostrovsko. Vzhledem k právu zákonodárné iniciativy University Vaškovy byly již příslušné návrhy předány do parlamentu. Pokud je autor informován, zabývají se jimi (vzhledem k naprosté absenci jakýchkoliv jiných problémů) se vší vážností zástupci lidu bez ohledu na věk, pohlaví, sexuální orientaci, náboženské vyznání, napříč politickým spektrem. Tolik na okraj.

Zajímavý byl další vývoj Čechova týmu (nazývejme jej tradičním jménem bez ohledu na to, že toto jméno je z vědeckého hlediska chybné q.e.d). Velice podnětná se ukázala výzkumná práce naší Katedry historického kognitivního zmrdozpytu a Ústavu aplikované zmrdologie (obchodní jméno Zmrdobijci, deratizátoři, odvšivování a čištění kanalizace – společnost s ručením neomezeným). Donedávna se mělo za to, že typ „zmrd“ a „vohnout“ jsou dva ostře se odlišující, snad přímo antagonistické typy odkázané ovšem na symbiózu. Jak bylo vědecky dokázáno, samostatná existence zmrda v biotopu vohnoutů prostém jest vyloučena. Právě tak nemůže existovat vohnout v prostředí, kde nadřízené složky nejsou silně zazmrdovány. Dále se za železné pravidlo považoval fakt, že výhradním biotopem obou těchto typů je dusné prostředí státních institucí, popřípadě zatuchlá atmosféra olbřímích „hospodářských“ organizací. Zdá se, že ve specifických podmínkách české kotliny se vývoj ubírá i jiným směrem. U řady jedinců byly objeveny geny obou dosud se ostře odlišujících typů. Nejtypičtější je snaha o image, postavení a hmotné výdobytky (zmrdí gen) kombinovaná s vohnoutským genem lemplovství, lenosti a pohodlnosti. Zdá se, že jsme svědky klasického procesu hybridizace. Je-li tomu tak, kyne zde určitá naděje zdravějšího vývoje v budoucnu. Zmrdi přicházejí o svůj kvalitní genofond a jak je z mnoha případů v živočišné říši známo, jsou hybridi ve většině případů neplodní. Ačkoliv je předčasné vytvářet vědeckou terminologii, je pro tento typ používáno pracovního označení „vomrd“ a uvažované vědecké jméno je Zmrdus bohemicus ineptus. Když výzkum dospěl až do tohoto stádia, byla položena velmi logická otázka. Jestliže skutečně dochází ke zmíněné hybridizaci, měl by se vomrd vyskytovat i mimo klasický biotop státních institucí a velkých podniků, tedy v malopodnikání. Ústav aplikované zmrdologie vyvinul řadu vysoce sofistikovaných detekčních a diagnostických metod k odhalování vomrdů v malopodnikání. Bohužel jsou pro většinu neodborníků příliš složité. Některé zvláště patrné případy však může diagnostikovat i absolutní laik. Nejsnadněji jsou vomrdi detekovatelní v případě pohostinství a některé příznaky rozezná odborník aniž by do dotyčného podniku vůbec vstoupil. V nabídce obskurního pensionu (nevypsanou rukou na vyřazené školní tabuli) se zásadně dočtete „Zimmer Frei“ (varianty Zimer Fraj, Cimmr Frai a podobně) a „Snack Bar“ nabízí záhadný pokrm nazývaný „hemenex“, popřípadě „hemeneks s vejci“. Česká verze zásadně absentuje, ačkoliv bylo experimentálně ověřeno, že uvnitř se (kupodivu) jinak než česky nedomluvíte. Odborného experimentátora nemůže následně udivit, když se po navázání důvěrného vztahu s majitelem formou nadávání na všechno, od příslušného vomrda dozví, že musí „vzít u huby“ některýho toho „skopčáka“ (všeobecný výraz) nebo „skopce“ (krajový výraz-severní Čechy), popřípadě „vepře“ (krajový výraz-mariáňskolázeňsko) před kterým se půl hodiny před tím poníženě plazil. Proč, je u boha, protože je všeobecně známo, že se spropitným se německý turista, na rozdíl od českého, právě nepředá. Proč by to ostatně dělal, když ve vomrdově „snack baru“ nalezl namísto „ham“ v „eggs“ dva plátky více, nebo méně zatuchlého špeku, pod postelí v pokoji se uklízelo naposledy před Třicetiletou válkou, v koupelně po mýdle ani památka a na šálku s kávou nalezl otisk rtěnky (vomrd velkopodnikatel byl značně popuzen při žádosti o výměnu a bručel cosi o skopčácké aroganci). Následně si vomrd kompenzuje mindráky militantním vlastenectvím (xenofobií) na stránkách iDnes (k ověření kdykoliv tamtéž), chodí protestovat proti rozprodávání „rodinného stříbra“ a zemědělské půdy (na které se dá leda prodělávat) cizákům (ty dva hektary u lesa už výhodně prodal přes prostředníka) a požaduje ochranu před pronikáním cizích hotelových (obchodních, výrobních a dalších) řetězců na náš „trh“.

Vážený pane D-FENsi, vážení kolegové. O dalším stavu zkoumání na tomto poli Vás neopomenu vyrozumět

S pozdravem zmrdu zmar J. A. K. Vyvaleney, odborný asistent Katedra historického kognitivního zmrdozpytu Universita Vaškova

12345 (Zatím nikdo nehlasoval)
373x přečteno
Updatováno: 28.11.2015 — 0:09
D-FENS © 2017