GAC a ti ostatní – část druhá

Featured Image

Vzhledem k úspěšnosti služeb poskytnutých firmou „Ivan Gabal Analysis and Consulting“ četným socialistickým ministerstvům všeho druhu, dostalo se firmě pocty nejvyšší, byla přizvána ke spolupráci se samotným poradním sborem soudruha Dluhoslava Sralbotky, a to jmenovitě s jeho vrchním politickým poradcem PhDr. Oto Novotným. Informace o jejím navázání najdete ale až v druhé části tohoto článku. Nejprve ale o soudruhu PhDr. Novotném.

PhDr. Novotný je alespoň pro mne velice zajímavou postavou. Je totiž patrně jakousi šedou eminencí v pozadí. Již před zahájením spolupráce s učedníkem velkého Havla PhDr. Ivanem Gabalem, ke které došlo v září minulého roku, zpracoval tento pán kromě jiného také materiál pod názvem „Připomínky k Strategii migrační politiky Vlády ČR“.

Opsáno včetně pravopisné chyby. Vláda je pro pana doktora filosofie patrně nějaké nadzemské božstvo, které si plně zaslouží to velké „V“ ve svém označení. Materiálek si můžete přečíst odtud.

Napřed několik poznámek. Veškerá dále uvedená hacknutá pošta je uložena ve formě screenshotů. To podstatné je většinou obsaženo v přílohách k vlastnímu e-mailu. Je-li tedy příloha delší, screeny na sebe navazují. Takže vlastní mail  obsahující shora uvedenou přílohu (screeny 12 až 15) naleznete zde a vše je obsahem stránek které naleznete zde.

Můžete samozřejmě také číst souhrn a závěry z toho, co ty sceenshoty obsahují ( třeba tady, nebo tady, ale nedělejte to. To už je článek a předkládá vám něčí názor, byť jsou ty poznámky a komentáře více než stručné. Závěry si nedělejte ani z toho, co právě v tomto okamžiku čtete, tedy z mého článku. Můj osobní názor je jenom a pouze můj osobní názor. Nic víc. Vy si ty vaše vlastní vytvořte na základě faktů, na která se snažím směrovat vaši pozornost.

A teď jedna poznámka všeobecná. Pokud jste se snad, stejně jako já, mylně a naivně domnívali, že všechny ty „průzkumy veřejného mínění“  STEMem počínaje, přes Internet až po Ivana Gabala, slouží přece jen tak trochu i k tomu, že snad i tuhle neokomunistickou vládu trošku zajímá, co si občan a volič myslí, a že podle toho případně upraví své jednání, tak se všichni šeredně mýlíme. Společným jmenovatelem a jediným účelem těchto průzkumů je získat informace k tomu, jak nám a našim dětem účelněji a efektivněji vymývat mozky. Je to společným jmenovatelem všeho, co jsem si v té zcizené korespondenci přečetl a soudruzi se tím sami mezi sebou vůbec netají. Naopak, tady se dočtete následující:

zdroj: Whitemedia

Takže soudruzi sociální „demokraté“ se „negativními sentimenty“ veřejného mínění nehodlají zatěžovat a za hlavní chybu politiků považuje soudruh intelektuál PhDr. Novotný to, že „přistupují k problémům pod tlakem veřejného mínění“. O co moudřejší byli v tomto směru vaši třídní soudruzi komunisti, že soudruhu doktore? Ti se veřejným míněním nezatěžovali ani v nejmenším.

Moc zajímavé! Mezi ty zbytečné „negativní“ sentimenty patří i strach z terorismu. Jakoby se někdy něco takového jako teroristický útok stalo, že? Kolik mrtvých (ty znásilněné ani nestojí za zmínku) soudruh PhDr. Novotný ještě potřebuje? Už dnes jdou do tisíců. To je ale sociálně-demokratickému potentátovi zcela zjevně úplně jedno. Text pak pokračuje následovně: 

zdroj: Whitemedia

New York, Madrid, Londýn, Paříž, Bostonský maraton, atd., všechno jsou to jsou přece jen „iracionální předsudky“ a těmto “předsudkům“ a „sentimentům“, tj. veřejnému mínění by „zodpovědní politici“ (dokonce zdůrazněně) neměli podléhat. Pravděpodobně asi tak, jako takovýmto „sentimentům“ a „předsudkům“ nepodléhal jistý Adolf Hitler, když byl upozorňován na strašlivé ztráty svých vojáků a důstojníků v Rusku. Ano, tak má jednat politik! Bez sentimentu!

Až se něco podobného stane i u nás, a ono se to dříve nebo později stane, pronese patrně pan předseda vlády podle svého francouzského vzoru několik velkohubých frází, a odvážně učiní pod důkladnou policejní ochranou několikasetmerovou demonstrativní procházku na nějakém hodně frekventovaném místě. Navrhuji od Národního muzea po Jindřišskou v dopoledních hodinách. Počínaje odpolednem a večer se to tam totiž začíná hemžit černými nahaněči do četných bordelů v přilehlé ulici Ve Smečkách, prodejci drog , prostitutkami a jinou společností, nevhodnou pro předsedu vlády. To vše v tom nejcentrálnějším centru hlavního města republiky! Dělat se s tím prý nedá nic, protože máme „lidská práva“ a důležitější starosti.

Dále PhDr. Novotný soudí, že:

zdroj: WhitemediaPřeložím-li to poslední do lidštiny, znamená to: Veřejného mínění nedbat a komunikací s veřejností se rozumí lhaní a totální vymývání našich mozků!

V té imigrační politice soudruhů sociálních demokratů jsou k nalezení věci velmi zajímavé. Ve zprávě, ke které jsou přiložena vlastní doporučení ke „komunikační“ (rozuměj: oblbovací) politice ČSSD se uvádí následující:

zdroj: Whitemedia

Jak se vám líbí formulace, že: „…věcný přístup…by neměl být tolik zatížen ohledy na pomyslné (!) veřejné mínění (či spíše jalové debaty na sociálních internetových sítích)…“?

Překládám do obecného jazyka: Pokračujme dle přání Brusele, a na veřejné mínění se vykašlete. Ty ovce vždycky nějak oblbneme!

Ostatně, jaké mínění o nás tihle sociálně „demokratičtí“ papínkové mají, to vyplývá tohoto mailu Ing. Karla Machovce. Cituji:

„…tento populistický a pohodlný národ to neocení (patrně tu upřímnou snahu soudruhů o islamizaci země a postupnou likvidaci národa jeho historie a kultury – poznámka autora) nemá na to, alespoň ze značné části, ani mentálně ani vzděláním, absolutně nechápe současnou realitu a její historické kontexty….“

Opsáno včetně chyb v interpunkci. Tak co, půjdeme příště zase zvolit soudruhy sociální „demokraty“?

Pan PhDr. Novotný sype jednu perlu za druhou. Opět cituji: „…Věcná povaha problému a otázka jeho komunikace s veřejností jsou dvě odlišné věci, které je třeba řešit samostatně…“.

A opět překlad. Na základě výše uvedeného říkejme jedno a dělejme něco úplně jiného!

Jedna provokativní otázka, nebo snad přímo výzva. Nezdá se vám, že už je nejvyšší čas přesvědčit soudruhy, že to „pomyslné“ veřejné mínění ani zdaleka tak pomyslné není, a zdaleka to nejsou jen “jalové debaty na sociálních internetových sítích“?

Až se mne bude v diskusi opět někdo ptát, proč mi ti levičáčtí intelektuálové tak leží v žaludku, odkážu ho na páně PhDr. Novotným, Ing. Machovcem a dalšími výtečníky vlastnoručně vytvořenou a odeslanou poštu.

V díle PhDr. Novotného se dočtete spoustu zajímavého. Na příklad to, co jsem si sám, při vší skromnosti uvědomoval už dávno. Třeba to, že množství svalnatých slov o tom, jak jednorázové i trvalé přerozdělovací kvóty vláda odmítá akceptovat a nikdy je nepřijme, jsou toliko oblbováním. Nevěříte? Cituji z tohoto vlastního článku:

Téhož dne, tedy 16.11.2015 prohlašoval (předseda vlády) v téže České televizi pevným a energickým hlasem … při relokacích budeme trvat na důkladné bezpečnostní prověrce všech relokovaných osob… Naposledy tímto rázným způsobem hovořil před odjezdem do Bruselu na jednání o jednorázových kvótách, o kterých se stejnou vervou tvrdil, že je Česká republika v žádném případě nikdy nepřijme. Prostřednictvím jeho osoby přijala… Energický vůdce neméně energicky hlásal, že jednorázové kvóty nikdy nepřijme a přijal. Trvalé kvóty nepřijme a následně se tyto kvóty bryskně promění v „relokace“, a Bohuš bude (alespoň hubou) energicky žádat „důkladné bezpečnostní prověrky“.

Tak, a teď si přečtěte tohle:

katoda_gac_5

Najdete to tady a to zdůraznění je uvedeno již v originále, nezvýraznil jsem to já. Zcela otevřeně se zde říká, že odmítání kvót je pouze propagandistický žvást a lež pro „uklidnění určité části veřejného mínění“. Tím PhDr. Novotný patrně myslí těch minimálně sedmdesát procent národa, odmítajících přijímání muslimských „uprchlíků“ . A ty jeho pochybnosti o tom, zda veřejnost tuto pomoc urchlíkům patřičně ocení, ty jsou tedy zcela na místě.

Uklidnit nás má i to, že se oficiálně nemá nejednat o diktát Bruselu, ale zem si infiltrujeme musulmány sami a dobrovolně. Osobně bych to považoval za mnohem ostudnější, než kdybychom byli nuceni podřídit se nějakému diktátu z pozice síly. Nebylo by to ostatně ze strany Německa a našich evropských „spojenců“ poprvé, a historicky by to nebylo vůbec nic nového. Jsme na to už zvyklí!

Udělá-li to však vláda dobrovolně, nebo snad dokonce z vlastní iniciativy přistoupí k importu takových živlů, které budou následně po ulicích našich měst pořvávat, že za pár let stejně budeme všichni jejich otroky, tak jako se to stalo v Olomouci, hraničí takové jednání s vlastizradou. Citováno odtud.

Jasné je ale jedno, PhDr. Novotný a jeho soudruzi s přijímáním „prchajících utečenců“ s naprosto pevně počítají. No, navolili jsme si je sami.

Jak si tuto „komunikaci s veřejností“ soudruh PhDr. Oto Novotný představuje, k tomu se ještě vrátím. Co se týče hromadných „sdělovacích“ prostředků, tam mají soudruzi situaci jednoduchou. Tyto prostředky disponují řadou poslušných a disciplinovaných rektáldorů a rektáldorek typu paní, či slečny Barbory Kroužkové, kteří, jsa monitorováni a „povzbuzováni“ aktivisty Aliance civilizací, ukázněně „nevytvářejí stereotypy a nejitří konflikty a neporozumění a podporují mediální projekty přístupné dialogu a tolerantní k menšinám.“ Citováno z

Akčního plánu Aliance civilizací, strana 14.

Horší to je, když se takový politik odvážně rozhodne k diskusi s živým auditoriem. Pravda, vždy je možno přejít do protiútoku a nepohodlné dotazy a komentáře označit výhrůžným hlasem za provokativní, xenofobní, či dokonce za neofašistické, a pohoršeným hlasem prohlásit, že na takové úrovni diskuzi odmítá a dotazy prostě ignorovat. V těch „sdělovacích“ prostředcích se to děje běžně. Nicméně lepší je se připravit. Přečtěte si tohle!  Jedná se u e-mail soudruha PhDr. Novotného soudruhům Sobotkovi a Dienstbierovi. Informuje je o tom, jaké otázky, lépe řečeno jaké přihrávky na smeč mohou očekávat od „studentů“, tedy od nastrčených loutek-provokatérů v auditoriu, při „veřejné diskusi“. Je totiž krajně nežádoucí, aby k nějaké skutečné diskusi vůbec došlo.

Soudruzi Sobotka a Dienstbier jsou o tom informováni, mezi nimi soudruhy, naprosto otevřeně. Tazatelé žádné námitky proti předem připraveným odpovědím samozřejmě mít nebudou a již s nimi bude do budoucna počítáno jako s mladými perspektivními soudruhy sociálními „demokraty“.

Jo, jo! Taky se vám nezdá, že by nám ta pravda a láska nad lží a nenávistí až tak moc zvítězily?

Tak tohle všecho však bylo ještě před tím, než byl do služeb státu za peníze daňového poplatníka povolán věrozvěst učení Velkého Havla, PhDr. Ivan Gabal a jeho „Gabal Analysis and Consulting“.

O zahájení spolupráce mezi soudruhen PhDr. Novotným s tímto Havlovým spolubojovníkem za „pravdu a lásku“ a „nepolitickou politiku“ svědčí tento e-mail. Ve zprávě si prosím si povšimněte následující formulace: „…Otázka je prostá, co je nutná a optimální politika…z hlediska průchodnosti českou společností a jak takovou politiku z průchodnit komunikačně…“.

Doufám, že si uvědomujete, co tyhle obraty zprůchodnit komunikačně“ nebo „dosáhnout společenského konsenzu“ v žargonu lidí jako PhDr. Ivan Gabal znamenají. Stále se divíte, proč nemám tyhle levičácké intelektuály rád?

V následujícím screenu se pak uvádí: „…lze předpokládat,že imigrace dolehne i na nás a neměli bychom se z toho ani zhroutit ani vystupovat ze Snhengenu nebo EU, tak co s tím udělat abychom dosáhli širšího konsenzu.“.

Toho „konsenzu“ chtějí soudruzi mimo jiné dosahovat i takhle naivními metodami:

zdroj: whitemedia.info

Citováno odtud. Velice zajímavý je tento text. Diskutující Dr. Rouček v něm navrhuje zapojit spřátelené zájmové svazy. Tj. odbory, spotřebitelské a ekologické svazy. Diskutující Doc. Milan Znoj CSc. pak navrhuje zapojit „genderové organizace“. Prokristapána, to se ty znerovnoprávněné feministky chystají dosáhnout rovnoprávnosti prostřednictvím islámu? Nebo snad, podobně jako herečka Žilková doufají dosáhnout jiných rozkoší?

Sám pro sebe řeším jeden problém. Co by počínání svého stoupence, PhDr. Ivana Gabala řekl oslavovaný Václav Havel? Hnal by svého nezvedeného žáka klackem, nebo by se s ním ztožňoval? Vždyť on sám byl přece vrchním guru myšlenek o „multikulturní společnosti“ a ten několikrát zmiňovaný „Akční plán Aliance civilizací“ je přece jeho dílo.

Na druhé straně je třeba konstatovat, že PhDr. Gabal je možná gauner, ale na druhé straně je, na rozdíl od soudruha RNDr. Jana Herzmanna CSc. realista. Jak si můžete přečíst, soudí soudruh Herzmann, že jádro odmítačů je malé. Naproti tomu PhDr. Gabal na jiném místě realisticky odhaduje, že sedmdesát procent společnosti imigraci odmítá.

To je ona, podle RNDr. Herzmanna CSc. malá část společnosti, která má být uklidněna tou lží o odmítání kvót a dobrovolnosti, jak bylo uvedeno výše.

Soudruh RNDr. Herzmann CSc. je ale až surově přímý a zcela otevřeně uvádí, jaké naše představy je třeba rozbít(!). Viz zde! Rozbít je třeba negativní obraz imigrace šířený médii! Hezký obrat, že? Skutečný obraz je přece podle pana RNDr. CSc. krajně pozitivní! Proboha, ten negativní obraz že je šířen těmi samými médii, co tak přičinlivě zatloukají, co se po Evropě děje? To francouzské imigrantské tábořiště přezdívané „Džungle“ a konec konců i náš Chánov jsou přece jen iracionální výmysly neonacistických extrémistů, stejně tak jako zprávy o permanentním násilí napříč západní Evropou.

V příloze ke svému e-mailu soudruh RNDr. Herzmann CSc. navrhuje soudruhu Gabalovi následující: 

zdroj: Whitemedia

Má být změněna „tonalita panující v mediálním prostoru“, prostou mluvou tedy, stále ještě se málo lže. Zdroj zde. Oproti tomu jsou metody typu „imigrační večerníček“ téměř úsměvné.

No, a abych neskončil tak chmurně, tak pro odlehčení přidávám důkaz toho, že i soudruzi sociální demokraté, ověnčení mnohými akademickými tituly jsou také jen lidé, a důkaz toho, jak je možno skloubit příjemné s užitečným. Na příklad sex s psaním zpráv o činnosti vlády. Já nevím jak vy, ale něco takového bych si počítači nikdy ležet nenechal. To může udělat jen úplný bl…, pardon, doktor filosofie!

S pozdraven intelektuál do domu, hůl do ruky

Váš Katoda

P.S. Pokračování příště

P.P.S. Měl jsem všechno tohle už napsané, když jsem úplnou náhodou shlédl v debilizátoru vystoupení PhDr. Gabala v Senátu. Projednával se zákon o střetu zájmů politiků. PhDr. Gabal se tuze rozzlobil a před celým senátem (a televizními ovcemi jako já) tvrdil, že na základě tohoto chystaného zákona již zrušil své podnikání (Gabal Analysis and Consulting) a propustil své zaměstnance. Znovu jsem prověřoval Živnostenský rejstřík, který ovšem o žádném přerušení činnosti této firmy nic neví. Takže ještě ke všemu vysokoškolsky graduovaný lhář!

 


 

13.3.2016

12345 (155x hodnoceno, průměr: 1,19 z 5)
9 895x přečteno
Updatováno: 19.3.2016 — 21:09
D-FENS © 2017
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!