Fiasko pod pirátskou plachtou

Featured Image

Tímto článkem volně navážu na minulý článek o legislativním počinu Pirátské strany, která si na svá bedra vzala, že sněmovnou pronese návrh ministerstva financí na prolomení mlčenlivosti advokátů.

Jak se dozvíte dále, nepovedlo se jim to. Narazili totiž na odpor a tvrdou kritiku v rozpravě, ve které kupodivu padlo mnoho velmi střízlivých názorů i od jedinců, od kterých by to jeden nečekal ani v nejdivočejších snech. Například Kalousek z TOP09, kterého jistě nebudeme podezřívat z nějakého hluboce zakořeněného respektu k ústavním právům, dobře popsal pirátský návrh v této větě:

Ten paragraf je napsán do té míry široce, že hrozí neuvěřitelná zvůle, ke které by mohlo docházet bez jakékoliv kontroly, bez jakýchkoliv pojistek.

Poslanec Veselý (ČSSD), původním povoláním advokát, byl podobného názoru.

Mlčenlivost advokátů je základní princip, na kterém stojí vztah advokáta a klienta. Je to princip, který tady platí celou řadu let, dokonce bych řekl, že století. A je to princip, který neprolomil ani jeden z režimů, který u nás byl z režimů totalitních. To znamená, ani režim, řekněme, fašistický, nebo nacistický, ani režim komunistický. Prosím zvažte tuto věc. Je to otevření Pandořiny skříňky. A jakmile ta Pandořina skříňka bude otevřena, tak potom už advokacie a vztah advokáta a klienta nebude už nikdy tím, čím byl.

V dalším projevu se nechal slyšet, že pokud by to svinstvo prošlo, připojí se k ústavní stížnosti.

A nyní to, na co čekáte, dlouhá a inspirativní řeč zmr. Michálka, předsedy poslaneckého klubu strany Pirátů. Jak poznáte dále, zcela přejal rétoriku Babiše a Schillerové.

Pokud se rozhodneme, že tyto, řekněme, kamuflující advokátní struktury budou zcela legální, budou dovolené, budeme k tomu vyzývat ty společnosti, tak to samozřejmě znamená, že to bude muset doplatit někdo jiný. Budou to muset doplatit standardní daňoví poplatníci, zaměstnanci a bude se muset dít to, co se dělo za vlády ODS a za vlády ministra financí Kalouska, kdy se zvyšovaly daně občanům.

Kamuflující advokátní struktury. Hmm. Já mám někdy dojem, že se stalo něco s kalendářem a jsme v roce 1988. Jsem vpravdě fascinován téměř krystalickým zmrdstvím tohoto božím omylem poslance a potažmo celé strany, která ho nedovede korigovat, jakkoli jsou ideje některých jejích převážně řadových členů ctnostné. Protože jeho řeč ještě pokračovala:

Nyní k tomu, o čem je ten návrh. Ten návrh je polovina věty. A opravdu to není žádným prolomením advokátní mlčenlivosti tak, jak se to povídá ve všech médiích, kde otiskli zprávy TOP 09 a advokátní komory. Protože to prolomení mlčenlivosti advokátů – no k tomu došlo v roce 2008, kdy se zavedl zákon proti praní špinavých peněz, podle kterého musí advokáti hlásit podezřelé transakce Ministerstvu financí. Takže to už platí od roku 2008. Evropská unie teď řekla akorát to, že se to nebude týkat jenom praní špinavých peněz, ale bude se to týkat i spolupráce při mezinárodní správě daní.

Ačkoli digitální svazák Michálek ujišťoval advokáta Sokola, do že do návrhu zákona vestavěli celou řadu kontrolních mechanismů, nyní zjistil svazák, že návrh je skutečně jen jedna věta a na kontrolní mechanismy v něm jeho řídícímu orgánu nezbyla písmenka.

Nejhorší na tom je, že Michálek vůbec nepochopil skutečnou podstatu svého návrhu ani jeho zákeřnost. Pirátský návrh na rozdíl od eventuálních podobných úprav v (nemnoha) jiných zemích obsahuje dvojici odlišných principů: Jednak by advokát byl povinen hlásit i budoucí (!) nesplnění daňových povinnosti, tedy něco jako tax precrime, a především stojí naprosto mimo stávající procesní mechanismy a instituce, kterým podléhají OČTŘ. Současně je naprosto vágní a bylo by jen na uvážení úředníka, libovůli, zvůli, zlovůli, říkejte tomu jak chcete, jak jej bude aplikovat, a my dobře víme, že existuje jen jediný ohled, ve kterém se dá na veřejnou správu opravdu spolehnout. Pokud mohou něco zneužít, tak to také udělají, co nejdříve a co nejbrutálnějším způsobem. Vědí to dokonce i poslanci. Tuto pozoruhodnou větu pronesl poslanec Munzar (ODS):

Takže jakým způsobem vy můžete garantovat lidem, že se to nebude zneužívat? A jakým způsobem budete garantovat lidem, že se to bude vykládat pouze podle vás? No nebude, na to vám můžu tady dát ruku do ohně.

Pikantní na tom je, že poslanec PSP ČR otevřeně a nahlas přiznává, že si je vědom toho, že v denní praxi schvaluje zákony, o kterých dopředu ví, že jejich výklad je tak široký, až vytvářejí prostor pro úřední zvůli.

Poslanec Benda se s tím nesral a pustil to do pirátského škuneru plnou boční salvou:

A Ministerstvo financí si to tady lobbisticky obíhá, využívá k tomu Piráty, od kterých jsem opravdu čekal, že budou spíše uskupením, které bude hájit lidskou svobodu a nebudou nabíhat na to, co se pokouší prosadit Ministerstvo financí.

Ministryně Válková zase opakovaně korigovala znalosti digitálního svazáka na poli socialistického internacionalismu a upozorňovala, že výčet zemí, kde již pokrokově prohlásili obhajobu za součást obžaloby, není zdaleka tak obsáhlý, jak se mladý soudruh domnívá, respektive jak mu jeho řídící orgán vlil do hlavy. Trapné.

Vyhecován rozpravou, během které stále více vycházelo najevo, že Piráti nejsou nic jiného než varianta hnutí ANO pro ty, co umějí zapnout počítač, zmr. Michálek přitvrdil ve stylu „říkali nám rudej terror, Gottwaldovi derviši, my jim za to postavíme šibenici nejvyšší“ a současně poodhalil zákulisí nezávislosti ústavního soudu na státní správě:

Takže prosím nemluvme o tom, že to je protiústavní. Já jsem přesvědčen o tom, že Ústavní soud to smete, tuhle stížnost, jako smetl celou řadu dalších stížností. Ostatně když se podíváte na rozpravy, které se vedly v minulosti, tak v roce 2003 Tomáš Sokol prohlásil, že vlastně ten zákon, návrhy na novelizaci zákona proti praní špinavých peněz jsou protiústavní a že to tady nebylo od dob komunismu.“

Není divu, že Michálek s Ferjenčíkem neznají parametry a skutečné dopady jejich záměru zákona, protože jsem si už posledně naprosto jist, že to není jejich návrh, a dále se to ukáže. V dalším průběhu rozpravy se totiž na podporu zmrdů pirátských přihlásila ministryně v demisi Schillerová, která jim prokázala skutečně výbornou službu, protože použila ten samý wording jako Piráti sami a poodhalila, kdo Pirátům jejich pozměňovací návrh zpracoval:

My jsme se rozhodli implementovat do daňového řádu proto, že jsme chtěli – a takto byl vlastně náš původní návrh z dílny Ministerstva financí předložen do legislativního procesu – že jsme chtěli rovné podmínky, a netajili jsme to. To je skutečně pravda, my jsme od začátku otevřeně říkali, že jdeme nad rámec implementace a že to má svoji logiku, protože když tu informaci má dostat německý, rakouský, italský správce daně, proč ji nemá dostat český správce daně. Takto jsme k tomu přistupovali (…)

a nyní pro srování věta z dopisu digitálního pragováka:

Pravda je taková, že je v rozporu se zájmy České republiky chránit německé a rakouské daňové příjmy a přitom se vykašlat na ochranu daňových příjmů českého státního rozpočtu.

V další diskusi Michálek dokonce sám otevřeně přiznal, že návrh byl připraven ministerstvem financí:

Ten návrh jsem připravil já ve spolupráci s Ministerstvem financí, od kterého jsem si vyžádal různé varianty, jak je možné tuto otázku regulovat.

Voliči pirátů, pro jméno boží, co jste to provedli. To, co Piráti za vaší podpory dělají je, že pomáhají centrálním úřadům protlačit jejich zákonné požadavky legislativním procesem. Jedná se o návrh, který jim vložila do rukou jedna z nejrepresívnějších instituce správní správy, aby ho „prohlasovali“, a bohužel měli v tomto případě tu smůlu, že si toho nadkritická masa populace všimla a začala proti tomu jednat. Co horšího. Domnívám se, že takový návrh by ani neprošel vládou, protože by nejspíš reagovala legislativní rada vlády a ministerstvo spravedlnosti v připomínkovém procesu. To, co se stalo je tedy to, že ministryně v demisi Schillerová obešla vládu a za pomoci digitálních svazáků svoji vlastní novelu prodávala jako poslanecký návrh. Já být Bureš, tak bych se nad tímto projevem symbiózy hluboce zamyslel, protože příští vojeb se může týkat přímo Bureše a nechci už vůbec připomínat, že i eventuální Burešovi advokáti by mohli mluvit.

OK, digitální svazáci se zhostili role parlamentního agenta FAÚ a ušili z ostudy kabát, ale dalo se to z toho dostat. Mohli hodit Michálka přes palubu jejich neomarxistické plachetnice, říct, on to tady mladý soudruh Michálek nedomyslel, my to s paní Schillerovou, panem Šlachtou a jeho fízly z FAÚ dopilujeme a předložíme znova. Jenže ani tuhle šanci na spuštění záchranných člunů nevyužili a vpluli do vod celonárodní ostudy, když předseda digitálního SSM Bartoš vystoupil na obranu svého předkladatele a oponenty jejich návrhu nařkl, že dělají jen divadýlko do záznamu. Takže se ukázalo ještě před hlasováním, že jsou všichni na jedné lodi.

Rozpravu k novelizujícímu návrhu doporučuji si přečíst celou. Abyste věděli, na čem jste a kdo je doopravdy ochoten se poprat za vaši svobodu. Zatím pouze verbálně, ale kdo ví, protože vydržet to tam s lidma jako Michálek a Ferjenčík bude nepochybně pro některé poslance výzva. Stejně tak je zajímavý pohled na hlasování alias 51 hanebných, kde Piráti hlasovali pro to svinstvo jako jeden zmrd (s výjimkou dvou omluvených) a ve shodě s hnutím ANO. Pravdivou se ukázala Sokolova věta, že tohle si nedovolili ani komunisti, protože z komunistických poslanců se jich alespoň polovina zdržela hlasování. Halt klasický analogový komunista má ve srovnání s digitálním ještě alespoň nějakou čest.

Proč si myslím, že to neprošlo? Určitě by bylo bláhové se domnívat, že poslancům nějak většinově leží na srdci nějací advokáti a ochrana, které se těší jejich klienti díky tomu, že je advokáti nemusejí práskat státu. Jakkoli si vážím lidí jako Václav Klaus ml. a všech dalších, kdo se nebáli proti tomu svinstvu ozvat, trik je někde jinde. Řada poslanců jsou právníci a destrukce jejich povolání jim pochopitelně nevoněla. Další početná skupina poslanců služby advokátů potřebuje už nyní nebo potřebovat bude. I taková strana jako Starostové, kterým není žádný útok na práva občanů cizí, pochopila, že by se to snadno mohlo obrátit proti nim samotným.

Jakou se jmenuje ta filozofie, co se nám tu rodí a ke které se piráti přihlásili? Fiskální fašismus. V podstatě jde o to, že jediným posláním občana je platit daně, aby stát měl peníze na své úředníky, projekty a programy, na které bude potřebovat další úředníky. Tomu je podřízeno všechno a cokoli jiného je podružné.

Strana digitálních svazáků sice pluje na vítr, ale i tak dosáhla rychlostního rekordu. Ano, děje se tady, že si strany vytřou prdel svými programy a po čase hlasují zcela v rozporu s tím, co svým voličům naslibovaly. To se děje běžně a v natolik korumpujícím prostředí je to sice špatné, ale nepochopitelné. Volič není s to to kolikrát rozpoznat, protože musí vejrat na fotbal, shánět zlevněné buřty z Kostelce a tak, takže mu nezbyde čas k realizaci určitých elementárních mechanismů veřejné kontroly moci. Rozdíl je snad jen v rychlosti, jakou se to děje. Zatímco ODS trvalo asi rok a půl, než v době Topolánka hodila své hodnoty přes palubu a utřela si svým programem prdel, piráti zvládli přetisknout svůj program na toaletní papír hned na třetí schůzi sněmovny. V jejich programu totiž stojí hned někde nahoře věta: Bojujeme proti cenzuře, omezování svobody potlačování lidských práv. Více svobody, méně buzerace!

Takže takhle bojují.

Navíc se jedná o stranu, která svoji existenci vystavěla na neomezené svobodě v přístupu k různým internetovým zdrojům. Kde jsou tito ochránci svobod dneska? Téměř první, co ve sněmovně učiní, je útok na jednu ze základních lidských svobod, navíc v úzké spolupráci s ministerstvem, které je provařené zneužíváním zákonů, viz například zajišťovací příkazy.

Je to bezprecedentní a odporné. Jeden každý volič pirátů by měl okamžitě ukončit podporu něčeho takového, protože jeho očekávání jsou naprosto iluzorní. Protože tihle pro vás už nehnou prstem, makají teď pro stát.

 


25.03.2018 D-FENS

12345 (543x hodnoceno, průměr: 1,14 z 5)
31 435x přečteno
Updatováno: 25.3.2018 — 22:56
D-FENS © 2017
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!