Elektronické mýtné špatně nebo ještě hůře

Featured Image

Systém elektronického mýtného Kapsch spustil k 1.1. s velkou slávou. Je to však takové vítězství?

Předem bych se rád vyhnul polemice o tom, zda je efektivnější „satelitní“ nebo „mikrovlnný“ systém výběru mýtného, tím jsem se zabýval před více než rokem. Mikrovlnný je z hlediska ochrany osobních údajů přeci jen o něco lepší, i když ne o mnoho.

Problémem není samotný koncept elektronického mýtného. Že kamion vozovku opotřebovává, to je známý fakt. Je spravedlivé, že ten, kdo více jezdí, také více platí, flatrate tarif v podobě dálniční známky opravdu pro nákladní dopravu nebyl ideálním řešením. Dokonce nevidím ani problém ve výši tarifů. Problém je v tom, jak je české elektronické mýtné koncipované.

Proč? Představte si, že jste řidič kamionu. Nemáte moc vysokou inteligenci ani skvělou paměť, která vám umožňuje znát dálnice a rychlostní komunikace, jež elektronickému mýtnému nepodléhají. Proč znát, vždyť ony úseky jsou přece řádně označeny, ne? Právě že nejsou. Vyhláška, která obsahuje seznam komunikací podléhajících elektronickému mýtnému, je odlišná od vyhlášky, která obsahuje seznam komunikací, na nichž vozidla pod 12 tun mají povinnost mít dálniční známku. Srovnejte sami obrázek, zobrazující komunikace podléhající elektronickému mýtnému s obrázkem, zobrazujícím komunikace s povinností mít vylepenou dálniční známku. Rozdíly tu jsou, že – vlastně elektronickému mýtnému nepodléhá jen několik komunikací na území Prahy (MO, R5, R8) a Brna a jeho okolí (konkrétně R23, R43 a R50). Kamionista se při tom nemá žádnou šanci dozvědět, zda dálnice, na níž najíždí, zpoplatnění podléhá či nikoli.

To stále ale není to nejhorší. Jednotka Premid stojí 1550 Kč. Proč v Rakousku, kde je téměř vše, včetně samotného mýtného, dražší než v ČR, stojí prakticky identický GO-BOX jen 5 ojro, tedy cca 11x méně?

Ani to ale ještě není to nejhorší. Byl zpoplatněno i torzo okruhu kolem Prahy, označované jako R1. Po tomto torzu dálničního okruhu jezdí i některé linky MHD. Vybrané autobusy MHD si tak musí pořídit jednotky Premid a platit také elektronické mýtné. Projeví se to na cenách jízdného? Časem bezpochyby ano. I dálkové autobusy musí mýtné platit. Zákonodárce má patrně zájem, aby byla pro více Pražanů výhodnější individuální automobilová doprava a kamiony využívaly více vnitřní městský okruh (tedy zejména Jižní spojku a Průmyslovou a Kbelskou ulici).

Ale ani to ale ještě stále není to nejhorší. Byl zpoplatněn i obchvat Plzně, který byl před pouhými dvěma měsíci konečně kompletně zprovozněn. Mnoho kamionů opět projíždí centrem Plzně. Byly zpoplatněny i fragmenty dálnic a rychlostních silnic v krajích, kde žádné jiné úseky nejsou, tedy například 5.3 km dálnice D3 v Jihočeském kraji, tvořící obchvat města Tábora, 13 km rychlostní silnice R6, tvořící obchvat města Chebu v kraji Karlovarském a 3 km rychlostní silnice R55 v polovičním profilu, tvořící obchvat města Otrokovic v kraji Zlínském. Co myslíte, pokud má mít dopravce kvůli třem nebo pěti kilometrům cesty krabičku za 1550 Kč, koupí si ji, nebo uvedený úsek objede, byť třeba centrem města? Co myslíte?

A dokonce ani to není to nejhorší. To nejhorší jsou další plány ministerstva dopravy na rozvoj elektronického mýtného. Po zprovoznění mikrovlnného systému na dálnicích a rychlostních silnicích se ministerstvo dolevy rozhodlo, že systém pro výběr mýtného na silnicích první třídy bude satelitní. Kombinace obou systémů však nemá šanci zkombinovat jejich výhody (tedy levnou ODU a minimální potřebu mýtných bran), ale za to dokonale všechny zkombinuje jejich nevýhody, tedy že na vás práskne policii i to, co neví, bude potřeba drahá OBU se složitou instalací, masivní mýtné brány na každém úseku dálnice či rychlostní komunikace také zůstanou a navíc současné OBU bude možné tak akorát zahodit (a tedy 1550 Kč v háji). Není nad to, mít geniální státní úředníky.

Co z toho vyplývá? Z toho vyplývá jediné:

Elektronické mýtné jest vhodno sabotovat, neboť v českých poměrech je koncentrovaným zlem

Jak se dá takové elektronické mýtné sabotovat, když všude běží brainwashing, že Kapschi a Customs office neproklouzne ani myš. Ano, pokud to bude hloupý kamionista dělat hloupě, bude akorát platit pokuty, ale mýtnému se do značné míry vyhnout lze – a teď zveřejním návod, jak na to (vycházející ze zkušeností ze sousedního Rakouska).

Předně kamion musí být vybaven patřičnou jednotkou. Bez ní nechť na dálnici opravdu nevjíždí. Na účtu by měl mít dostatečný kredit. Celý systém funguje on-line, tedy nekonečná krabička, obdoba nekonečné telefonní karty, je science fiction. OBU sama o sobě neví nic o tom, kolik máte ještě předplaceno. Pro snazší pochopení vysvětlím, jak systém funguje (je to stejné, jako v tom Rakousku). OBU zná následující údaje – své číslo, kategorii vozidla a posledních třicet transakcí, tedy čísla 30 mýtných bran, pod nimiž vozidlo naposledy projelo. Číslo OBU je při registraci v databázi spojeno s registrační značkou vozidla. OBU při průjezdu branou pošle bráně informaci o svém čísle a o navolené kategorii. Zpět dostane číslo brány a stavovu informaci, která může nabývat v zásadě tří hodnot, tyto hodnoty jsou Zaplaceno; Zaplaceno, leč dochází kredit nebo Došel kredit. Tento stav pak jednotka signalizuje řidiči vozidla nepříjemným pípáním, za které řidič dotyčnou jednotku po pár stech kilometrech pravděpodobně vyhodí z okna. Každá mýtná brána obsahuje databázi všech jednotek spolu s množstvím kreditu, tyto údaje si pak synchronizuje s centrálou, čímž je zajištěna odolnost proti výpadku komunikačních tras.

Dále v systému existují kromě běžných mýtných bran také speciální kontrolní mýtné brány, které navíc pořizují záběry projíždějících vozidel (IMHO v rozporu s §12 občanského zákoníku, ale to je v tento okamžik také irelevantní). Pokud systém zjistí, že vozidlo mělo charakteristiku odpovídající vozidlu nad 12 tun a projelo touto kontrolní mýtnou branou bez odečtení mýtného, předá informaci dispečinku, který celou událost zdokumentuje a předá ke správnímu řízení Celní správě. Kontrolní mýtnou bránu rozezná řidič od běžné mýtné brány poměrně snadno – je už na první pohled mnohem osazenější, než ta běžná (v Rakousku kontrolní brány navíc za snížené viditelnosti svítí modravým světlem, v ČR se patrně používají infrakamery). Kontrolních bran je drtivá menšina, na kratších úsecích dálnic je nejvýše jedna, jinak bývají zhruba dvě na každých 100 km. Celý trik spočívá v tom, že si kamionista pořídí alobal, do něhož před průjezdem běžné mýtné brány OBU zabalí a po průjezdu opět vybalí. Tím se vyhne přečtení čísla OBU mýtnou branou (a tím odečtení finanční částky za průjezd). Toto pochopitelně nebude činit u kontrolních mýtných bran, vybavených kamerami a také u poslední brány před sjetím na dálniční odpočívadlo, kde hodlá absolvovat povinné přestávky (na těchto parkovištích je velké risiko kontroly placení mýtného Celní správou). Proč je vhodné OBU ihned po projetí bránou vybalit? Inu, zkrátka proto, že kamion může kdykoli předjet mobilní kontrolní vůz Celní správy. Zaznamenání pouze kontrolních mýtných bran v jednotce není stavem, který v běžném provozu nemůže nastat, kamion samozřejmě může na kterékoli MÚK ze zpoplatněné komunikace sjet a naopak na ni na jakékoli MÚK opět najet. Riskantní pak zůstává vždy jen daný konkrétní úsek od mýtné brány k následující MÚK (jelikož zde bude řidič těžko vysvětlovat, jak je možné, že si jednotka nepamatuje průjezd poslední mýtnou branou, když nebyla nikde šance na komunikaci najet), nicméně sankci za takový konkrétní stav jednak zákon 80/2006 Sb. přímo nestanovuje (jízda bez jednotky Premid nebo bez kreditu nebo se špatně nastavenou jednotkou prokázána nebyla, jednotka pouze z nějakého správnímu orgánu neznámého důvodu pod danou branou nefungovala) a kromě toho může řidič argumentovat tím, že to tam „byvo afi nějaký vovbitý, woe“ a hrozí tedy maximálně doúčtování uvedeného úseku. Celní správa má k dispozici 25 kontrolních vozidel VW Transporter. To na cca 700 km zpoplatněných komunikací není tolik, aby uvedená strategie nemohla být úspěšná, zvláště uvědomíme-li si intenzitu provozu a možnou teoretickou nasaditelnost uvedených vozidel. Uvedeným způsobem je možné na mýtném zaplatit na některých úsecích i méně než desetinu ceny.


3.1.2007, Root

12345 (Zatím nikdo nehlasoval)
243x přečteno
Updatováno: 28.11.2015 — 0:05
D-FENS © 2017
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!