Džihád na RADAR po česku

Featured Image

Poselství tohoto článku je prosté – každý může nějakým svým činem přispět do koloběhu dění v NAŠÍ (rozuměj NAŠÍ ne jejich) zemi. Důležité je opravdu jen rozhodnout se. Třeba se Vám bude zdát zde níže popsané snažení směšné či zbytečné…ale kdepak, tak to není, nečinnost je totiž.

Nečinnost ubíjí, sžírá. Proto – go, go, go, nestyďte se – každý může být sám sobě si Mašínem!!!

Jak to tedy bylo s tím Džihádem?

Nejprve si představme aktéry příběhu – je to Mr.A a Mr.T. Oba pánové jsou si dost podobní a tím nemyslím vzezření fy(s)zické – kteréžto (ve formě měřitelného vzrůstu) jak se dále ukáže sehrálo také určitou roli. Chodí denně do práce, platí daně, mají své rodiny. Oba vyznávají svobodu v té nejidealističtější až nerealistické podobě (žij a nech žít) a mají podobné koníčky.  Se znepokojením sledují dennodenně se utahující oprátku, která jim pozvolna roste kolem krku aniž by se ale sami výrazně měnili. Jako nadšení motoristé, sportovní střelci či příležitostní konzumenti „omamných a psychotropních látek“ stojí najednou na okraji společnosti. Sice si na ně – zřejmě kvůli čistému oblečení – ještě děti na ulici neukazují prstem, ale mediální definici silničního piráta, ozbrojeného občana alias potenciálního vraha, nebo huliče alias dementního budižkničemu splňují učebnicově.

Informace o neuvěřitelném příkladu bezpráví, které zavládlo v Mělníku po:
– neoprávněné instalaci měřiče rychlosti (bez povolení majitele komunikace)
– na nesmyslném místě z hlediska bezpečnosti (30 km/h na nepoužívané žel. vlečce)
– na nesprávném místě z hlediska dopravní situace (zakrývá výhled na jiné dopr. značení)
– soukromým subjektem (CZECH RADAR a.s.)
– s posvěcením úřadů (Mělnická radnice)
– přes rozhodnutí nezávislého soudu
které je na jejich oblíbené trase Praha-Mělník-Dubá (auto-moto nadšenci rozumí), oba pány velice rozhořčila. Naštěstí již nejsou horkokrevní mladíčci (byť stále mají kolťák u pasu) a tak prvotní idea o zúčtování s RADARem po americku, tj. kulkou na komoru, kameru a pár dalších míst plechového obalu tiše vymizela s tím, že tímto činem by pouze poskytli další záminku k utahování pomyslné oprátky.

Rozhodli se vypořádat se s RADARem po česku – nenásilně, levně a poprávu. Tj. cílem se stalo zařízení nezničit, dokonce ani nepoškodit, ale zároveň znemožnit jeho funkci (byť dočasně) a nějak upozornit na skutečnosti kolem RADARu spoluobčany. To vše pokud možno bez porušení zákona.
 
Částečně inspirováni akcí z ledna roku 2007 (doplňování značek dálnice/silnice pro motorová vozidla o doplňkovou značku umožňující vjezd bez dálniční známky), rozhodli se přelepit přední – aktivní část RADARu plakátem s nějakým smysluplným obsahem. Jestli je obsah: „STOP nezákonné buzeraci STOP“ opravdu smysluplný a vše vypovídající nechci polemizovat, oběma pánům však jako forma vyjádření pocitů a sdělení ostatním zcela postačoval.

Jednoho krásného dne se vyzbrojili automatickou pistolí na lepící pásku ráže 5cm a vlastnoručně vyrobeným plakátem formátu A3 a po pracovní době nasadili kurz Mělník. Hladce lokalizovali a dosáhli kóty na které je umístněn RADAR a započali akci, která netrvala ani 5 minut.

Závěry z následného rozboru akce (u nealkoholického piva):
– cíle akce byly dosaženy, ale
– formát A3 je nedostatečný (A2 ale bude bohatě stačit)
– vršek radaru je ve výšce cca 3,5m, tj. ani improvizovaná lidská dvoučlenná minipyramida nedosáhne na horní třetinu radaru, chce to žebříček
– kamera RADARu vystupuje z plechového těla RADARu ven, což deformuje plakát, který se tím stává obtížně čitelným, plakát je nutno umisťovat pod ní
– v případě, že objektiv kamery nebude překryt plakátem, bylo by vhodné (na oplátku za jeho vypouklost), prostříknout jej nějakou neúplnělehcealepřestostáleještěodstranitelnou (důležité je nepoškodit!) látkou (WD40?), která znemožní (rozostří záběr) činnost RADARu (apropo je vylepování plakátů na „sloupy a krabice na nich“ protiprávní? Je to vůbec přestupek?)
– písmo velikosti 150 je příliš malé

Mr.A a Mr.T si myslí, že podobnou akci lze provést kdykoliv a kdekoliv kde sa takovéto bezpráví děje, nejlépe při každém průjezdu okolo a věří, že jejich příští výjezd bude po získaných zkušenostech ještě úspěšnější, než ten první. Ostatně za tu legraci a příjemný pocit z uskutečněné akce jim to rozhodně stojí. A nebo je tam bude čekat příjemné překvapení v podobě Vašeho plakátu? Co?


05.03.2008 Alex

12345 (Zatím nikdo nehlasoval)
71x přečteno
Updatováno: 28.11.2015 — 0:03
D-FENS © 2016