Dopravněfašistický pozdrav z Ostravy Reloaded

Featured Image

Mám pro čtenáře jednu zprávu, která jistě potěší. Ušetříte za toaletní papír, protože si můžete vytřít prdel ústavou. Když si s ní mohou vytírat prdel poslanci, tak vy můžete taky. Jmenovitě mám na mysli ten list, na kterém je článek 36, který říká: „: „Každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu.“

Kdyby to nestačilo, můžete odvinout kousek Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod s článkem 6, kde se poněkud obšírněji praví, že  „Každý má právo na to, aby jeho záležitost byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána nezávislým a nestranným soudem zřízeným zákonem, který rozhodne o jeho občanských právech nebo závazcích nebo o oprávněnosti jakéhokoli trestního obvinění proti němu.“

V ČR je nakročeno k tomu, aby se sankce odnětí řidičského oprávnění udělovala bez jakéhokoli řízení, jen na základě rozhodnutí policisty.

Již jsme se v minulosti zabývali tím, jak krajská samospráva Moravskoslezského kraje využila své zákonodárné pravomoci a pokoušela se do parlamentu propašovat zákon, který měl umožňit policii odebírat řidičské průkazy za vybrané přestupky. Tento návrh parlamentem neprošel. Nicméně úředníci z Ostravy, reprezentovaní Mgr. Janem Dospivou, nelenili a návrh propašovali do parlamentu znovu.

Mimochodem, uvedený úředník Dospiva s oblibou označuje soudce, kteří odmítají rozhodovat tak, jak úředníci pískají a furt řeší různé právní kraviny, jako třeba že k výroku viny je třeba provést dokazování, souslovím „humanitární Taliban“.

Posloužil jim poslanec za KDU-ČSL Petr Kudela, který v druhém čtení novely zákona o provozu na pozemních komunikacích (tou jsme se také již zabývali zde) přednesl pozměňující návrh pod číslem 2931. V rozpravě odůvodnil lidovecký poslanec svůj návrh takto:

Malé viny je potřeba trestat hned. To je preventivní a výchovné. Pokuta pět tisíc korun není skutečně nic ve srovnání s nebezpečím a ohrožením životů a majetku osob, které takovým jednáním hrozí. Proto navrhuji, aby se za přestupek vjíždění na železniční přejezd v době, kdy je to zakázáno, udělil vedle pokuty také zákaz činnosti od jednoho měsíce do šesti měsíců. Tady pan kolega Bendl říkal, že pán byl bez řidičského průkazu několik dní, než se prokázalo, že neoprávněně. Zadržení řidičského průkazu na jeden měsíc nikoho existenčně neohrozí. A myslím si, že bude nesmírně výchovné. Vezme si několik dní dovolenou a ve své podstatě, než se vzpamatuje, tak ten jeden měsíc uběhne. (Veselost v sále.)

Takže v mém druhém pozměňovacím návrhu, ke kterému se přihlásím, navrhuji, aby u přestupků, u kterých se ukládá zákaz činnosti na dobu větší než půl roku, měli policisté na místě právo odebrat řidičský průkaz. A věřím tomu, že se přestupci rádi ke správnímu řízení dostaví.

Řeč pana poslance je skutečně mimořádnou lekcí z bohorovnosti, jaké může dosáhnout snad jen osoba politicky činná. Pět tisíc korun nic není, měsíc bez řidičáku nikoho existenčně neohrozí, vezme si pár dnů dovolenou a měsíc v podstatě uběhne… doufám, že jeho voliči toto čtou a zamýšlejí se nad tím, zda Kudelův mandát skutečně reflektuje jejich životní situaci. Pan poslanec také dovedně využívá nedávnou tragédii na železničním přejezdu ve Studénce k tomu, aby prosadil něco, co ovšem bude dopadat na podstatně širší paletu přestupků, nikoli jen na obskurní chování na železničním přejezdu. Zákaz řízení na dobu 6 měsíců lze uložit například za překročení rychlosti podle § 125c odst. 1 pís. f bodu 2, porušení zákazu předjíždění, prošlé zdravotní osvědčení, jízda s vozidlem, které je domněle ve špatném technickém stavu, alkohol atd, viz § 125c odst. 5 zákona ř. 361/2000 Sb.

Možná si řeknete, že to je tak správně, protože jsou to závažné přestupky, které ohrožují druhé. Možná ano, možná ne, jde totiž o to, jak jsou tyto skutky prokázány. Podle mých zkušeností nějakých 60% obvinění, které úřady proti řidičům na základě „důkazů“ zajištěných policií vznesou, jsou totální šrot. Na záběrech z radaru je více vozidel a policie nedokáže říci, zda to bylo to levé nebo to pravé. Policejní profesionálové měřili rychlost pravítkem. Policie nedokáže určit, kde přesně k měření rychlosti došlo, zda to bylo před značkou nebo za ní. Detektor pralinek Dräger měl špatný den. Příslušník PČR zjištoval technický stav vozidla mozkovým myšlením. Policista si vybájil údaje o nevyhovujícím technickém stavu tři roky starého vozidla, protože měl s jeho řidičem nějaký osobní spor a další. Těch 60% nešťastníků se pak v řízení obhájilo, protože si například najalo někoho, kdo tyto chyby byl schopen vidět, například institucionálního zlosyna jménem advokát.

To teď nepřípadá v úvahu, protože řidiči bude zadržen řidičský průkaz a to tak dlouho, dokud nebude rozhodnuto. Řidič sám bude pak nucen se nebránit, protože každým krokem, který učiní na svoji obranu, bude celé řízení a absenci řidičského průkazu prodlužovat. Poslanec Kudela je toho mínění, že si stačí vzít pár dnů dovolenou, ale obávám se, že to nebude stačit, protože úřad si dá záležet a bude takové řízení samozřejmě řádně natahovat, aby si dotyčný řidič rozmyslel, zda skutečně hodlá být v defenzívě aktivní. Už jen to, že namítne nesprávně provedené měření nebo bude zpochybňovat zpackanou dechovou zkoušku, která byť i bude zjevně zpackaná, prodlouží dobu, po kterou nebude mít řidičák, zhruba o tři měsíce. Celkově tak mohou celou věc natahovat dva roky. Očekávání poslance Kudely, že se řidiči k správnímu řízení dostaví, je samozřejmě plané. Nejvýhodnější bude to úplně ignorovat, absolutně se nebránit a nechat úřad rozhodnout bez vlastní účasti, protože to je nejrychlejší a mohlo by se to za těch šest měsíců stihnout.

Dá se tedy říci, že řidiči budou efektivně zbaveni svých procesních práv. Oni je tedy formálně dál mít budou, jen je nebudou uplatňovat, protože by tím způsobovali problémy sami sobě. Je to něco jako podnikatelská činnost na Kubě. Je sice ze zákona možná, ale nebudete na ní mít čas, protože když jí budete provozovat, tak vás zavřou. Toť právní stát v podání KDU-ČSL.

Naopak pro policii a úřady to bude výhodné. V podstatě bude postačovat, když vás policisté někde za bukem zastaví a sdělí vám, že jste jel po městě stovkou, ale že budou hodní a vyřeší to za pět stovek, aby měli čárku. To klidně mohou, jak praxe ukázala, k efektivnímu výběru pokut za rychlost není ani zapotřebí, aby měli radar. Vy s tím sice nebudete souhlasit, protože jste určitě nejeli po městě stovkou, ale oni nejsou povinni vám cokoli na místě ukazovat, vy budete trvat na projednání ve správním řízení a oni vám seberou řidičák. Bez možnosti přezkoumání a bez opravného prostředku, něco jako stanné právo. Řízení sice zahájí hned, ale první úkony provedou někdy za tři měsíce, vy se dostavíte a řeknete, že tomu nevěříte a že chcete předvolat svědky, a jsou to další tři měsíce. Pak se rozhodnete odvolat a další tři měsíce. Nedej bože, aby vám kraj dal za pravdu, protože to budou další tři měsíce. A tak dál.

Takže taková je představa poslance za KDU-ČSL o právním státě.

Nyní k procesu schvalování. I poslanec za ANO Kolovratník, kterého jistě nelze vzhledem k jeho stranické příslušnosti přičítat k humanitárnímu Talibanu ani jej podezřívat k nezdravé úcty k nedotknutelným ústavním právům, a který byl garantem oné novely, se k takto kontroverznímu pozměňovacímu návrhu odmítl příklonit:

U prvního pozměňovacího návrhu pohnutky pana kolegy chápu. On pochází ze severní Moravy a Moravskoslezský kraj sám toto už navrhoval letos v lednu v tisku 377, kde vláda vydala jasné nesouhlasné stanovisko a i my jako Sněmovna jsme zamítli tento návrh už v prvním čtení. Tam jde o to, že bychom skutečně řidičům a občanům popřeli právo na spravedlivý proces. Lze to pochopit u alkoholu, kdy řidič evidentně řídí pod vlivem a je nebezpečný, ale v momentech, kdy je podezřelý z vysoké rychlosti a tak dále, tak mu okamžitě odebrat řidičák, je to symbolické, poslat ho do vazby bez nabytí právní moci rozsudku, protože by snad mohl něco provést. Myslím si, že to není dobré, byť chápu argumenty o odkládání a vyhýbání se správnímu řízení

Nicméně z nějakého důvodu během projednánání pozměňovacích návrhů změnil názor a ve svém usnesení doporučil poslancům Kudelovy pozměňovací návrhy přijmout. Odhlasování tohoto svinstva ve třetím čtení se tak stalo reálným, protože poslanci tradičně zákony nečtou a doporučením garanta se zpravidla při rutinním zvedání horních končetin řídí.

Někdy se ptáte, co můžete proti silničnímu fašismu dělat. Inu, buď si můžete utírat prdel ústavou, až vám zbyde jen ta středová trubička, nebo můžete vy, vy a taky vy upozornit vaše místně příslušné poslance na to, co se chystají do právního řádu implementovat. Pozor, čas běží, ta věc se může ocitnout na pořadu hned další schůze parlamentu, která začíná 5.11.2015.

Budu rád, když mi nějakou formou vaši komunikaci s poslanci zašlete. Pokud tohle svinstvo projde, a svinstvo to nepochybně je, plánujeme spolu se spolkem Mobilita 2014 to samé, co jsme již podnikli kolem tzv. cyklistických zón. Jelikož naše akce kolem cyklozón vyvolala poměrně pozitivní reakci mezi poslanci, kteří si patrně již odvykli kontaktu s běžnými občany a jejich neformálními organizacemi, provedeme to znovu, ale tentokrát s fokusem na Senát. Oni jsou tu nakonec od toho, aby zakročili, když někdo chce ojebat ústavu.


04.11.2015 D-FENS


Související články:


12345 (1x hodnoceno, průměr: 1,00 z 5)
1 994x přečteno
D-FENS © 2017
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!