Dopravněfašistický pozdrav z Ostravy AAR

Featured Image

V tomto článku se vrátím k dopravněfašistickému návrhu zákona poslance za KDU-ČSL Kudely, který jsem v minulosti vícekrát komentoval a který představoval jeden z nejbohorovnějších pokusů vysmát se právu v (nejen polistopadové) historii.

Pro  čtenáře, kteří minulé díly nečetli, návrh změny zákona předložený lidoveckým poslancem za Moravskoslezský kraj Ing. Petrem Kudelou spočíval v tom, že policie by byla oprávněna zadržet řidičský průkaz řidiči v případě, že by mu v pozdějším řízení hrozila sankce zákazu činnosti. Jak jistě víte, řidičský průkaz lze na místě zadržet pouze v zákonem stanovených případech (§ 118a odst. 1 písm. a) až  h) ZPPK) a jedná se vždy o případy, kdy je řidič svému okolí bezprostředně nebezpečný a zadržení řidičského průkazu má význam okamžitého opatření, které zabraňuje takto bezprostředně nebezpečnému řidiči účastnit se dále na silničním provozu. Návrh poslance Kudely zřetelně prolamoval tento princip tím, že řidičáky by bylo možno odebírat na místě pouze na základě úvahy policisty za poměrně širokou škálu přestupků, například řízení vozidla bez (čitelné) poznávací značky, vozidla technicky nezpůsobilého, překročení nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 40 km.h-1 a více nebo mimo obec o 50 km.h-1 a více nebo předjíždění v případech, kdy je to zákázáno, každopádně ale v případech, kdy řidič již nebezpečný není, neboť ať tak či tak nezákonného jednání zanechal. Podotýkám, zadržení řidičského průkazu by bylo možné na základě pouhé úvahy policisty a ten by nebyl povinen předkládat vám nějaké důkazy nebo o tom diskutovat.

Poslanec Kudela na to nepřišel sám. Naočkoval jej mimořádně aktivní krajský úřad Moravskoslezského kraje, jeho zastupitelstvo a jeho dopravně-správní odbor  vedený Mgr. Janem Dospivou. Ti již jednou takový návrh předložili a byl zamítnut. Dále v tom bylo „namočené“ ministerstvo dopravy a jeho právní odbor. Nicméně návrh neprošel. Iniciátoři poté celkem logicky usoudili, že forma poslaneckého pozměňovacího návrhu vsunutá do legislativního procesu bez velké publicity (nemusí se pak vyjadřovat vláda, pouze sněmovní výbor) spolu s emotivní argumentací kolem nehody na přejezdu ve Studénce by mohla šance na přijetí tohoto svinstva zvýšit. Sám Dospiva byl celkem spokojený, že se jim povedlo tuto zvrácenost opět navrátit do legislativního procesu a prošel druhým čtením, a dával to také veřejně najevo.

Nicméně tentokrát se žába vařit nebude, protože návrh zákona neprošel a dovolím si tvrdit, že se tak stalo díky vám, nejspíš dokonce především díky vám, čtenářům D-F. Za vaše nasazení v této věci vám děkuji. Na začátku se totíž zdálo, že salámová metoda ukrajování procesních práv, které má řidič k dispozici, pokud čelí nějakému obvinění, bude zase vítězit. A tentokrát by se jednalo o řádné zakrojení do vašeho salámu, ze kterého beztak už moc nezbylo.

Pro návrh poslance Kudely zbavit vás práva na spravedlivý proces hlasovalo 38 ostud této země, proti bylo 126 poslanců. Detail hlasování je zde. Téměř jednoznačně se k podpoře tohoto svinstva přihlásili poslanci za KSČM, což je poněkud překvapivé, protože ti se až doposud do kampaní na podporu silničního fašismu nezapojovali. Ten je naopak již od dob Šimonovského tradiční doménou KDU-ČSL a ta v tomto ohledu nezklamala, ano, mili voliči, lidovci chtějí krást vaše řidičáky a pamatujte si to, až budou volby. Je to psedototalitní kryptofašistická strana, která nezastupuje zájmy občanů této země.

Neprošel ani pozměňovací návrh poslance Berkovce, aby se v křižovatce nesmělo přejíždět. Tento nápad, dovolím si jej označit za zcela idiotský, se plouží českou legislativou již několik let. Centrum dopravního výzkumu si vždy najde nějakého hejla, opatří ho pseudoargumentací a pošle ho to prosazovat. K čemu to potřebují? Těžko říci. Pravděpodobně proto, že pokládají plynulost dopravy za nežádoucí a zrušitelné dogma. Taky by se na tom dalo vybrat hodně pokut. Představte si třeba, že se rozjedete na světelné křižovatce a jako první předjedete jízdní kolo, které se rozjíždí po krajnici souběžně s vámi. Gratuluji. Pokuta 5 – 10 tisíc, zákaz činnosti. Nicméně ani tohle neprošlo, poměrem 81:81 hlasů.

Jiné věci prošly. Například zřizování cykloulic, proti kterému jsme také něco podnikali a různá další svinstva, jako například legalizace špuntařů a sankce za neuposlechnutí jejich chaotických pokynů. Nicméně ve srovnání s Kudelovým návrhem, který z mého pohledu představuje esenciální zlo, šly tyto jinak důležité věci stranou a všechnu snahu jsme vložili do toho, aby Kudela a jeho úřednická úderka odešli s nepořízenou.

Jak probíhala komunikace s poslanci? Máte dobré kontakty a já taky nějaké mám. Asi nebude úplně na místě z taktických důvodů prozrazovat všechny detaily.  S několika poslanci jsem měl tu čest mluvit nebo mailovat, anebo s jejich lidmi. Musím říci, že se jednalo o konstruktivní komunikaci bez ohledu na to, zda s Kudelovým návrhem byl dotyčný jedinec zajedno nebo ne. To je tím, že mezi nimi nebyl žádný lidovec. Podstatné je, že všichni cítili tlak veřejnosti, dokonce byli přímo zaskočeni zájmem, který tato jinak nepodstatná věc mezi veřejností vyvolala a když se později podařilo dostat celou věc do „velkých“ médií, byla situace najednou o mnoho snazší. Pochopili, že tady vzniká něco, co tu předtím nebylo a že si český řidič už možná nebude nechat kakat na hlavu. Nakonec musím říci, že i ten D-FENS má určitou sílu, přece jen 10k čtenářů denně je víc než obecní noviny a když si nějaký článek přečte 15.000 lidí, tak před tím zatěžko zavřít oči. Poslanci většinou dobře chápali zneužitelnost a ohromný korupční potenciál takového ustanovení, ale současně neměli ucelenou představu, jak funguje správní řízení a jak je možné, že by ten člověk třeba vůbec nemusel dostat ten řidičák za šest měsíců zpátky, a to ani v případě, kdyby byl v právu. Vůbec se podivovali tomu, že správní orgány si vytvořily propracovaný systém na ojebávání různých procesních záruk a nedodržování povinností a lhůt stanovených ve správním řádu. V neposlední řadě hrála svoji roli také obava, že by tuto „nesankci“ udělovanou bez řádného procesu mohl také dostat udělenu nějaký poslanec, protože Kudelou navržené zadržení řidičáku je svou formou skutečně není sankce, ale cosi jako okamžité opatření a nevztahuje se na to imunita. V komunikaci jsem cítil ještě něco. Někteří poslanci jsou prostě o krok dál a došlo jim, že z hejla, kterému seberou řidičák, nikdo vlastně nic nemá. Půl roku chodí pěšky, nekupuje benzín, auta ani pneumatiky, neplatí „určené částky“ ani nepotřebuje stát a jeho úředníky. Naopak takový řidič je dobrý, který je sice problémový, ale má dál svoje papíry a bez reptání odevzdává peníze na daních, poplatkách a pokutách. Také jsem postřehl, že podstatnou roli v úvahách poslanců hraje jejich vlastní zkušenost, což mě přivedlo na myšlenku, že by bylo na místě jim dopřát té user experience větší porci a nechat je samotné okusit tu medicínku, kterou oni sami soustavným ořezáváním práv řidičů a posilováním práv úřadů připravují.

Pokud jde o vaši mailovou korespondenci, kterou jste mi postoupili, zcela slizká byla vyjádření poslanců KDU-ČSL. Říkám rovnou podruhé, je-li vám váš volant milý, zapomeňte, že tato strana existuje a její kandidátní listiny zakopejte metr pod zem. To, jak poslanci KDU-ČSL reagovali, je snůška nejhorší demagogie a alibismu. Například předseda strany Bělobrádek reagoval skrze svého asistenta tak, že cílem návrhu je zadržení ŘP policii pouze umožnit. Reakce jiného poslance za stejnou stranu naopak byla, že poslanec Kudela to jistě má dobře předjednané s experty a provedl právní analýzy, jinak by s takovým návrhem vůbec nepřišel. Poslanci za jiné strany se ke Kudelově návrhu stavěli buď rezervovaně, nebo zcela odmítavě. Postojů některých z nich si velmi cením – týká se to poslankyně Putnové, Laudáta, Kučery (TOP09) a v podstatě všech poslanců ODS, zejména pak pánů Bendla, Karamazova a dalších.

Do diskuse se vložila policie, a to krátce poté, co TV Prima prezentovala veřejnost, že papíry mohou řidiči sebrat také v případě, že mu během jízdy například odpadne tabulka s registrační značkou. Tak by to totiž přesně fungovalo. Když za jízdy ztratíte RZ, vznikne sice stav, který je protiprávní, ale není to přestupek, protože chybí zavinění. Jenže policajt by na základě formálních znaků, tedy chybějící RZ usoudil, že byl porušen zákon, zadržel by řidičák a ve správním se braňte. Policie začala kdákat, že by tuto pravomoc používali pouze výjimečně a v opodstatněných případech, že to budou pečlivě zvažovat a tyhle jejich kecy. Hovno! Jedinou spolehlivou vlastností českého právního prostředí je, že jakmile dostane policajt, strážník nebo úředník nějakou pravomoc, okamžitě ji zneužije a použije naprosto nepřiměřeně vždy a všude, kde bude moci a chtít.

Fascinující je ovšem slizkost poslance Kudely. Nechápu, čím jeho voliči mysleli, když si tam tohle zvolili. Čí zájmy ten člověk zastupuje? Některé občany obšťastňoval emotivními výlevy („Zdá se Vám, že jen v poslední době bylo málo případů vjíždění na železniční přejezd v době, kdy svítila výstražná červená světla? Domníváte se, že trest zákazu řízení na jeden měsíc je příliš přísný?“), které navíc s jeho návrhem na zabavování řidičáků nijak nesouvisely. V určitém okamžiku se Kudela, který se o tom, že druhý z jeho pozměňovacích návrhů možná koliduje s právem na spravedlivý proces, obrátil na ministerstvo dopravy, protože „odpůrci namítají, že se jedná o porušení ústavy“ a aby mu ministerstvo „pomohlo s odpovědí“ (tedy nikoli aby zpracovali analýzu, zda skutečně a v jaké míře je dotčeno právo na spravedlivý proces). Na vysvětlenou a pro lepší pochopení, „svůj“, tedy úřednický pozměňovací návrh přednesl dne 9.10.2015, na ministerstvo se obrátil 6.11.2015 a odpověď obdržel 10.11.2015 od pracovnice právního odboru Budíkové. Tedy, poslanec za KDU-ČSL předkládá pozměňovací návrh, ale na jeho shodu s ústavním pořádkem se dotazuje měsíc poté a na ministerstvu. Pokud tedy přemýšlíte o tom, proč jsou zákony v této zemi takový brak, tak za to mohou lidé jako Kudela a strany jako KDU-ČSL, protože pracují tak, jak pracují. V oné analýze z ministerstva stálo to, co jsem rozebíral tady. Z další komunikace, která se mi dostala do ruky v podstatě plyne, že ministerstvo pro Kudelu pozměňovací návrhy připravovalo. Text pozměňovacího návrhu mu zasílala 1.10.2015 rovněž úřednice Budíková z pověření ředitele právního odboru Vavřiny.

Znovu vás varuji, je-li vám váš volant milý… neobstojí, pokud právě říkáte, že v autě neděláte nic protizákonného a jste slušný řidič. Různé slušné řidiče potkávám každý týden, všichni jsou v průseru až po uši, protože něco přehlédli, nečetli, zapomněli, neprovedli, nezajistili, z nebalosti vědomé či nevědomé… chci, abyste věděli, že pokud máte v ruce volant, jste pro KDU-ČSL občan páté kategorie a nemáte ani ta procesní práva, co má hospodský rváč nebo sprostý zloděj. Pro ty totiž platí, že trest následuje až po prokázání viny a ne naopak.

Poměrně zajímavou byla také rozprava k novele. Zejména si cením postoje poslaneckého klubu TOP09 a zejména poslance Laudáta, který sněmovně sdělil, že potopí celý návrh novely zákona, pokud by měl projít pozměňovací návrh poslance Kudely.

„Já považuji za ostudu hospodářského výboru, že nějakým nedopatřením, byť v tom TOP 09 nemá žádné prsty, nikdo z nás to nepodpořil, ale prošel tam pozměňovací návrh, který se týkal odebírání řidičských průkazů. Je velmi nápadně shodný s legislativní iniciativou Moravskoslezského kraje z minulosti, kdy dokonce i vládní právníci k tomu původnímu dávali stanovisko, že dokonce zřejmě by šlo o porušení Ústavy. Určitě chápete, že nebudeme hlasovat pro zákon, ve kterém bude zakódováno porušování Ústavy.“

„Nicméně já se domnívám, že i pan poslanec ten návrh podal omylem, že prostě asi nezvážil všechna ta rizika a že prostě chybu děláme každý a že sám doporučí nějakým způsobem se s ním vypořádat negativně, nebo aby byl stažen. Vy sami jste možná také dostali od rozhořčené veřejnosti řadu mailů.“

a konečně

„Pro mě je velké zklamání. Já jsem si myslel, že po těch diskusích skutečně ten pro mě ostudný návrh stáhnete. Vždyť přece když se na to podíváte, co se v téhle zemi děje, proč máme nejvíc lidí v kriminálech ve střední Evropě. To si skutečně myslíte, že budete pořád nahrazovat práci neschopných úředníků, pomalá jednání ať už správní, nebo soudní? Kde to chcete zastavit? Zákony tuto situaci nenapravíte. A vy tady vnucujete – a já jsem skutečně nabídl panu předkladateli důstojný exit, protože kdyby to prošlo, tak je to ostuda téhle Sněmovny. Zrovna tak jako bylo zběsilé hledání, kdo že pro to, zřejmě omylem, hlasoval v hospodářském výboru, a dost si všichni oddechli, ti, co na té listině hanby nejsou.

Laudáta následoval jeho poslanecký kolega Kučera, který mi doslova promluvil z duše:

„Já jsem tady mluvil, jestli si pamatujete v předchozím bodu, když jsem říkal, že my každou další novelou zákona přikládáme nějaký kamínek, kde utahujeme šrouby, omezujeme, zakazujeme, my lidem neustále zmenšujeme jejich svobodný prostor. Neustále. Každým zákonem. Je to malý kamínek, zdá se to být drobnost v tom daném zákoně, ale každým dalším zákonem. Já bych chtěl skutečně apelovat na všechny, kterým zbylo aspoň ještě trochu pravicové smýšlení, kterým zbylo ještě aspoň trochu odvahy, aby se lidé mohli samostatně rozhodovat, aby pro tento návrh pana poslance Kudely nehlasovali. A aby se takhle rozhodovali nejenom v této novele, ale v každé další novele zákona. Aby rozhodovali pro svobodu člověka, a ne pro navýšení pravomoci státu na úkor svobody člověka.“

Naopak, poslanec Klaška, amatérský dopravní demagog a lidovecký lhář z jižní Moravy, ze kterého jsme si před časem dělali legraci kvůli zjevným nekonzistencím v jeho propagandě a jeho ehm, osobitým kreativním metodám při práci s fakty, vykládal sněmovně o nebožácích úřednících ze Šlapanic, kteří se kasírování pokut nadřou od slunka do slunka. Zde nahlas a veřejně lhal celé sněmovně:

„Já bych vaším prostřednictvím, pane předsedající, ke kolegovi Laudátovi. Já bych se chtěl zastat úředníků, aspoň u nás v odboru dopravy ve Šlapanicích – zdravím tímto do Šlapanic -, a chtěl bych ho pozvat, ať se jde podívat se mnou, jak projednávají naši úředníci a kdo může za ty průtahy při projednávání dopravních přestupků. Já jsem přesvědčen a vím to, protože jsem tam byl dost dlouho starostou na to, abych věděl, jakým způsobem se tyhle věci dějí a projednávají, a tvrdím, že řada řidičů přestupců, kteří evidentně spáchali dopravní přestupek, se tomu vyhýbala, vyhýbala se projednání dopravních přestupků déle, než je promlčecí lhůta jeden rok. Prostě buď byli nemocní, nebo nepřišli, nebo se omluvili atd. atd“

Na to opět reagoval Laudát:

„Prostřednictvím pana předsedajícího, tak si udělejte pořádek ve Šlapanicích a neořezávejte lidská práva, pro boha živého, v celé republice! To snad nemyslíte tohleto vážně! Vždyť to už jsme tady jak v nějakém já nevím co. Nemám slušné slovo. Tohle snad není ani pravda. Tady vy můžete dostat občany do situace, že nic nespáchají a budou potrestáni, to je jak v 50. letech. Napaříte někomu trest, a teprve pak se řeší, jestli je vinný. Proboha, zamyslete se nad tím, co tady předkládáte a ještě na tom trváte. To prostě opravdu snad nemyslíte vážně. „

Naopak potřetí, znovu a naposledy musím upozornit na to, abyste se jako voliči-řidiči vyhli podpoře té strany a politikům KDU-ČSL v jakékoli formě kromě prášku. Možná si myslíme, že to nejhorší, co tady máme, jsou kariéristé z ANO. Ale i ti se takového zásahu do právního řádu zalekli. Lidovci ale ne. Ostuda této země.

Tolik tedy k celé akci.

Ještě jednou tedy děkuji za vaši snahu a angažovanost, která v mnoha případech nezůstala pouze u odeslání mailu. Ale i kdyby, každá akce se počítá. V parlamentu teď poslanci vědí, že si veřejnost nenechá líbit všechno. Kromě toho, z výše citovaných projevů cítím, že ve sněmovně se sakra dobře ví, kam to utahování šroubu spěje a k čemu to je nebo spíše není.

Důležité byly kontakty do médií, které někteří čtenáři DF mají a nabídli k dispozici. Díky tomu se podařilo pozměňovací návrh týkající se zadržování řidičáků ad hoc postavit v médiích do správného světla a dopřát mu popularitu, která asi nebyla tak docela chtěná. Klasický modus operandi ministerstva dopravy a jeho právního odboru totiž je, podstrkovat významné změny zákonů skrytě a bez velké publicity, k něčemu je potichu přibalit, třeba je zakomponovat do úplně jiného zákona, jako nějakou malou změnou textu zákona, která vypadá skoro jako legislativně-technická změna, ale má velmi zásadní dopad. Když si toho nikdo nevšimne, prosviští to sněmovnou jako namydlený blesk.

Doufám tedy, že jsme toto svinstvo na nějakou dobu umrtvili, i když se obávám, že po čase zase vstane. Úředníkům a policajtům by se něco takového velmi hodilo a na vaše práva sere pes. Pevně doufám, že celá blamáž s tímto otřesným, protiústavním a fašistickým návrhem změny zákona, který by v právním státě nikdy neměl spatřit světlo světa, poslouží alespoň k dostatečné porci ostudy pro Kudelu. Například ve Světě motorů ho vyhlásili drábem roku. Já jsem si ním taky dosud neskončil a s panem poslancem Klaškou ze Šlapanic taky ne. Es kommt der Tag. Těště se na volby.

Zbývá odpovědět si ještě na jednu otázku. Dejme tomu, že nyní umíme zabránit tomu, aby prošla taková hrozná svinstva. Přemýšlím, jak tu hru otočit a místo bránění svinstvům začít správné věci prosazovat. Například jsem strnul u toho, jak poslanec Adamec argumentoval kolem zvýšení nejvyšší dovolené rychlosti na 150 km/h. Sám záměr pokládám za totálně OK, ale způsob, jakým jej Adamec odprezentoval sněmovně nikoli. Vykládal tam něco o jihoamerických mravencích. Co to kurva je. Na druhé straně, poslanec Junek za KDU-ČSL dlouhodobě horuje za cyklistický alkoholismus. KDU-ČSL nejen že chce krást lidem řidičáky, ale chce také, aby řidiči na kole chlastali. To mi taky nevadí, aspoň jich bude méně, já bych nejradši, aby všichni pili a pili co nejvíc, a každý opilý cyklista aby vezl povinně jednoho lidovce na štangli. Nicméně Junek to dokázal vyargumentovat. Že to nedokázal protlačit, přičítám spíše tomu, že je to absurdní návrh než že to prosazoval špatně. Junek mě inspiruje.

Ale žádný učený z nebe nespadl a časem se naučíme i tohle.


31.12.2015 D-FENS


Související články:


12345 (299x hodnoceno, průměr: 1,13 z 5)
25 439x přečteno
D-FENS © 2017
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!