Cyklisté sobě

Featured Image

Vážení daňoví poplatníci, není pravda, že státu chybějí peníze a musí si půjčovat. Peněz je ve skutečnosti dost. Projevuje se to mimojiné tím, že jsou přijímání další úředníci na pozice, jejichž popis připomíná akční lyriku pod vlivem psychedelických drog. Do 30.12. t.r. se můžete ucházet o pozici Vedoucího oddělení bezmotorové dopravy v odboru rozvoje a financování dopravy Magistrátu hlavního města Prahy.

Kdyby vás zajímaly podrobnosti, pozice má kód 2362 a  odměňováni budete podle platové třídy 12, tedy až 27.290 Kč měsíčně.

To by byly dobré zprávy. Špatná zpráva je, že uchazeč je s největší pravděpodobností již vybraný a výběrové řízení se vyhlašuje jen formálně proto, aby bylo vyhlášeno a  předvybraný uchazeč odsouhlasený v rámci „občanskou společností“ nebyl napadnutelný. Výběrové řízení se vyhlašuje 13.12.2013 s tím, že přihlášky včetně příloh musejí být odevzdány na podatelně magistrátu 30.12.2013, tedy během celých 7 (slovy: sedmi) pracovních dnů, a to včetně případné doby nutné na doručení. Uchazeči, kteří se narodili před 1.12.1971, musejí mimojiné doložit lustrační osvědčení, na jehož vydání je zákonná lhůta 60 dnů, takže to asi také nestihnou.

Kdybyste přesto měli zájem se do takového výběrového řízení přihlásit, tak vězte, že vás čeká celá řada náročných úkolů. Například:

– Podílení se na tvorbě koncepcí systémů bezmotorové dopravy v HMP a příměstských oblastech s cílem jejich optimalizace a preference. Preference. Preference. Preference. Jasná mesič, pyčo.
– Zpracování střednědobé koncepce vývoje a provozu bezmotorové dopravy hl. m. Prahy ve vazbě na rozpočet hl. m. Prahy.
– Zabezpečení komplexní koordinační činnosti v oblasti turistického ruchu v návaznosti na problematiku bezmotorové dopravy v hl. m. Praze.
– Spolupráce s občanskými sdruženími a ostatními iniciativami zabývajícími se jednotlivými druhy bezmotorové dopravy (s jinýmu občanskými sdruženími a iniciativami spolupracovat nemusíte)
– Podíl na přípravě a tvorbě mapových podkladů, zejména cyklistických map, čemuž příliš nerozumím, protože nejlepší cyklistickou mapu přece vyrobil za granty a dotace Auto*mat.

Takto náročné úkoly vyžadují jistě silnou osobnost, zejména disponující těmito vlastnostmi:

– řídící schopnosti, dobré komunikační dovednosti, vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu
– svědomitost a pečlivost, odolnost vůči stresu, což na takové pozici bude jistě hodně třeba
– zkušenosti s tvorbou metodik a koncepcí
– znalost jednoho světového jazyka slovem i písmem. Výhodou je anglický jazyk. Fuck you asshole.

Myslím, že právě tyto vlastnosti bude mít nějaký umaštěný autista z Auto*Matu v pokecaný mikině.

Pozitivní vztah k cyklistice, zaliba v osobách téhož pohlaví, život podle zásad pravdy a lásky, soužití s drobnými parazity ani jiné podobné atributy nejsou vyžadovány. Oproti tomu je vyžadována znalost místopisu města Prahy, což diskvalifikuje architekta Cacha, který si při debatě na Praze 3 nemohl vzpomenout, kde je jaká ulice a museli mu to ukazovat, aby si uvědomil, co vlastně v tom jeho cyklogenerelu navrhoval zásadně vylepšit.

Jiné informace v přihlášce zase obsaženy nejsou. Například kdy předpokládá magistrát datum nástupu do funkce a co magistrát uchazeči po nástupu do funkce nabízí. Předpokládám, že již předvybranému zájemci z řad občanské společnosti jsou tyto parametry dostatečně známy a tím pádem je zbytečné je uvádět a otravovat tím cizí lidi.

Pokud tedy pomýšlíte na zásadní kariérní změnu, je zde šance pro vás! Co to kecám. Vlastně né. Ale můžete svobodně a zadarmo dělat hejla.


22.12.2013 D-FENS
 

12345 (1x hodnoceno, průměr: 1,00 z 5)
229x přečteno
Updatováno: 27.11.2015 — 23:53
D-FENS © 2017