Společnost

Společnost, politika a jiné hříchy

Mnichov aneb Začala to menšina

Když si promítneme historicky období těsně před druhou světovou válkou, tak můžeme konstatovat, že v té době bylo v podstatě Československo poslední baštou demokracie ve střední Evropě a útočištěm politických uprchlíků z nacistického Německa. Mělo k dispozici spojeneckou smlouvu s Francií a Sovětským svazem, která tyto dvě země zavazovala k tomu, že přispěchají na pomoc v případě jeho napadení nepřítelem. Československo tak bylo skutečně trnem v oku Třetí říše.


D-FENS © 2017