Společnost

Společnost, politika a jiné hříchy

Jak začala válka o korejtka

Bohuslav Sobotka zasáhl tvrdě proti slovenskému stbákovi… Počkat, vlastně ne. Bohuslav Sobotka podal demisi vlády… Počkat, vlastně ne. Bohuslav Sobotka podal demisi Bohuslava Sobotky. Teda vlastně… Bohuslav Sobotka podal demisi stbáka Bureše. Počkat, vlastně… No, to je jedno. Bohuslav je, ale ten kladný hrdina bez bázně a hany, co brání demogratůru a slušný nebohý občany… Teda vlastně…


Forevr27

Spekulace ohledně ukončení intervencí ČNB utichly, bankéřům se ulevilo, tíhu důsledků svých nezodpovědností přenesli na prostý lid. Pomiňme zde skutečnost, že nás bankéři okradli jednorázově při zavedení intervencí, následně průběžně a přídavkem i po skončení intervencí. Jako prémii přidají i krádež trvale vyvolanou inflaci. Pomiňme i skutečnost že nikomu odpovědní bankéři okradli lidi vlastního státu, dokonce pomiňme i to, že za to byli a jsou královsky placeni. Co se jim vskutku kruciálně povedlo, je, vyškolit spekulanty.


EU patří na západ

Už mi leze krkem věta “ČR patří na západ.” ČR je ve středu Evropy a proto má směřovat na všechny světové strany. 28 let se leze do Brusele západu a nechápu, proč se lidé vymezují proti snaze Zemana prosadit se i na Východ, jako by to bylo něco špatného. Výroky pseudokandidátů bez reálné šance na úspěch (čti Horáček, Drahoš a další případná zjevení v budoucnu) o tom, že ČR patří na západ, jsou naprosto liché.


D-FENS © 2016