Společnost

Společnost, politika a jiné hříchy

Gambling podle Orwella

spolecnost_75

V posledních týdnech jsem zaznamenal několik článků, v nichž „odborníci“ i pracovníci MFČR tvrdí, že internetové sázení se stalo značným problémem a to zejména u nezletilých, protože není před každou hrou možné ověřit totožnost hráče. Mnoho lidí předpovídalo, že po uzavření tisíců kamenných heren se lidé pouze přesunou na internet, ministerstvo i „odborníci“ na to jako obvykle nebrali zřetel a nyní se jako obvykle s křížkem po funuse diví.


Návrh ústavního zákona o zbraních a dění kolem něj z mého pohledu

bezpec_75

Koncem roku se objevila zpráva, že legislativci ministerstva vnitra připravili návrh ústavního zákona, který, cituji: „Občané České republiky mají právo nabývat, držet a nosit zbraně a střelivo za účelem ochrany životů, zdraví a majetkových hodnot a podílet se tak na zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti a ochraně územní celistvosti, svrchovanosti a demokratických základů České republiky. Podmínky a podrobnosti stanoví zákon.“


Jak na zbrojní průkaz

bezpec_75

Možná je tento počin zde nošením dříví do lesa, ale pokusím se tímto článkem pokud možno stručně a srozumitelně shrnout svoje zkušenosti s procesem získání zbrojního průkazu. Mám totiž v živé paměti, jak jsem v době před zkouškami hltal veškeré informace z diskusí a článků a byl jsem rád za každý užitečný tip.


Válka s Mloky

spolecnost_75

„Něco ti řeknu. Víš, kdo ještě teď, když už je pětina Evropy potopena, dodává Mlokům třaskaviny a torpéda a vrtačky? Víš, kdo horečně, dnem i nocí pracuje v laboratořích, aby našel ještě účinnější mašiny a látky na rozmetání světa? Víš, kdo půjčuje Mlokům peníze, víš, kdo financuje tenhle Konec Světa, tu celou novou Potopu”


Jugoslávie 2.0

spolecnost_75

15. června 1389 došlo k bitvě mezi Srby a Turky na Kosově poli. Obě armády se tehdy navzájem povraždily, a to na chvíli zdrželo tureckou invazi. Po dlouhé mohamedánské anabázi se až někdy na přelomu 18. a 19. století podařilo Kosovo obohatit kulturně poturčenými Albánci. Přesto Srbové vojensky hájili Kosovo až hluboko do 20. století.


Na nový rok drž pysk a krok

spolecnost_75

Vážení a milí vyznavači té vaší reakcionářské a pomýlené svobody. Vstupujeme do nového roku. Ten uplynulý byl na události bohatý a pokud se to nezmění, tak tento nás obohatí ještě více. V poslední době se nejen zde, ale i jinde, v temných zákoutích lžisítě internet, objevují názory, že je snad něco v nepořádku s naší vládnoucí elitou a málokdo spílá novým, radikálním politickým silám, které se pod rouškou populismu snaží změnit status quo.


Schöne Grüße aus Deutschland! Eh, Multikultiland! Vol. 3

spolecnost_75

Přístí rok se konají v Nĕmecku volby. Vzhledem k síle této zemĕ je vidím jako klíčové pro vývoj celé Evropy. A já doufám, že soudružka Angela vyhraje (plesk, plesk – právĕ jsem si za ta slova nafackoval), protože všechny alternativy jsou zrychlením cesty do pekla. Od soudružky Angely nečekám zlepšení, ale její vítĕzství nám poskytne trochu času.


D-FENS © 2016