Společnost

Společnost, politika a jiné hříchy

Poselství

Důležité je znát protivníka. Nepodceňovat jej. Nepřetržitě sledovat jeho záměry, jeho metody a argumentace. Znát argumenty a nepřátelské snahy, což je nezbytný krok, abychom se jako národ staly imunní vůči zvráceným politickým a ideologickým pokusům.


Jak jsem vyhrál nad teroristy

Parafrázi názvu jedné výborné knížky jsem nezvolil náhodou. Stejně jako věčné nemehlo poručík Goodbody tak i Gilles de Kerchove, papírově protiteroristický koordinátor EU vypustil v rozhovoru několik perel. Mimochodem, co to je protiteroristický koordinátor EU? Tento titul mi připomenul, jak jsem kdysi v televizi viděl jiného šaška, co se honosil doktorským titulem „historik komiksu“. Přínos pro společnost obou je prakticky stejná. Tuto funkci zastává od roku 2005, jeho úspěchy prosím posuďte sami i když asi vás, stejně jako mě napadne, že by se spíše měla jeho funkce jmenovat „teroristický koordinátor EU“. Pak by mu to šlo ovšem výborně. O co […]


Plíživá smrt svobody slova i výchovy

Jakýsi rasistický islamobijec zvolil při výchově své malé dcerky dost svérázné (což používám coby eufemismus pro nechutné) metody; povzbuzoval ji v mlácení baseballovou pálkou do polštáře a vybízel ji, aby si představovala, že bije cikány či muslimy (do role se celkem vžil, padaly totiž i rady typu: „Počkej, jenom mu zlom pár kostí, nezabij ho“ a výzvy k tomu, aby cikánům sprostě nadávala). Protože dotyčný zjevně nepatří k lidem zrovna dvakrát bystrým, nejspíše mu připadalo jako dobrý nápad celou scénu natočit a umístit na Internet, což učinil. Reakce většiny diváků byly celkem předvídatelné; a já je chápu.


Inkluze

Představte si, že jste dvanáctiletej sráč a že jste se právě od Pepy z poslední lavice dozvěděli, že uslintanej Ivoš, co ho do školy vozí paní asistentka a co si smí jako jedinej honit péro pod lavicí, nesmí vidět hodinovej ciferník s ručičkama, jinak si rozbije hlavu o zeď. Co uděláte? Empiricky vyzkoušíte, jestli Pepa nekecal.


Čemu nerozumím…

…a na co bych se chtěl zeptat těch, kteří rozumí, pokud tedy vůbec někdo. Holedbal se již vypoklonkovaný ministr financí, že v loňském roce bylo dosaženo „přebytku“ státního rozpočtu. Dle optimistických zpráv našich velice důvěryhodných „sdělovacích prostředků“ dochází v první polovině tohoto roku k rychlému růstu ekonomiky i hrubého národního produktu, a rozpočet je údajně opět „přebytkový“.


Ne až tak divoký „divoký“ kapitalismus

Antropologická a archeologická zkoumání přinášejí přesvědčivé důkazy o tom, že solidarita se slabšími a pomoc postiženým jsou jevy, které člověka charakterizují od samého úsvitu jeho existence. Dá se říci, že moderní lidé jsou potomky společenství, ve kterých byly takové aktivity široce rozvinuty, neboť poskytovaly nezanedbatelnou evoluční výhodu – jedinec, který ví, že ve stáří či v případě nešťastné události nebude ponechán svému osudu, vykazuje vyšší míru ochoty angažovat se pro skupinové cíle, ochotu riskovat a také vyšší míru loajality vůči skupině. To vše utužuje soudržnost daného společenství a zvyšuje šance na jeho přežití.


Volební systém

Pro nastávající dobu voleb si kladu otázku možnosti skutečné změny politického rozhodování. Víme všichni, že za posledních 15-19 let se všechny vlády vzdor své předvolební rétorice chovaly zcela jinak. Jako by všichni v nich zešíleli. Je často kladena otázka, jak se to může dít. Přece veřejně vyslovený slib je i právně vymahatelný.


D-FENS © 2016