Ostatní

Co se jinam nevešlo…

Dokument „Energetická bezpečnost v aktualizované Státní energetické koncepci ČR“ ve světle veřejné volby

Prostudoval jsem dokument Energetická bezpečnost v aktualizované Státní energetické koncepci České republiky. Jako příslušník starší generace jsem se přitom po celou dobu jen těžko bránil všudypřítomnému pocitu déjà vu – ponecháme-li stranou módní anglicismy, připomíná styl, syntax a koneckonců i ostatní užitá slovní zásoba dokumenty centrálního plánování z dob nedávno minulých. Jak mohla taková situace nastat? Jaké příčiny stojí v pozadí?


Random Gender Studies

Již několik měsíců studuji na internetu fenomén MGTOW – Men Going Their Own Way. Vzhledem k raketovému nástupu této filosofie v anglofonních koutech internetu se domnívám, že se někomu konečně podařilo zlomit základ západní civilizace: Soudružnou, milující rodinu, která vychovává děti jako budoucí rodiče.


D-FENS © 2016