Budějovický dopravní potrat

Featured Image

Tento článek se týká především obyvatel Českých Budějovic, a to zejména těch, kteří se dopravují do práce osobním automobilem, na motocyklu nebo možná také na kole. Pokud k nim patříte, měli byste vědět, že se radnice chystá významným způsobem zasáhnout do vaší volby dopravního prostředku tím, že hodlá významnou část dopravní sítě alokovat právě pro MHD.

Jak se ukázalo, atraktivita MHD u veřejnosti dlouhodobě klesá, protože MHD je neflexibilní, nekvalitní, svým pojetím a použitými vozidly zastaralá, pomalá a neodpovídá soudobým požadavkům zákazníků a jejich časovým možnostem, tedy například proměnlivé pracovní době, široké nabídce zboží, služeb a možností trávení volného času. Také je předražená, což má z velké části na svědomí neprůhledné hospodaření dopravních podniků vlastněných městy a absence konkurence kvůli blokování privatizace MHD. MHD se obyčejně neobejde bez dotací, což je způsobeno tím, že se na její služby nahlíží jako na sociální vymoženost a ne na službu. MHD je služba, kterou města prodávají a dotují, přestože jí trh nechce.

Města mají v podstatě dvojí možnost: Nebránit občanům realizovat svobodnou volbu dopravního prostředku, vylepšovat svůj produkt a nechat to na lidech, anebo se vrhnout na sociální inženýrství, použít (zneužít) mocenské nástroje a lidem autobusy (městské autobusy za horentní jízdné) prostě vnutit. K tomu přijímají nejrůznější opatření, zákazy, příkazy a regulace, například vyhrazení části silniční sítě pro MHD. Budějovice samozřejmě nezůstaly pozadu a vrhly se na druhou možnost.

Připravovaná změna v organizaci dopravy je popsána zde. Zahrnuje například:
– u výstaviště bude dosavadní kapacitní komunikace rozdělena a jeden pruh bude vyhrazen pro autobusy
– to samé u Zelené ratolesti
– z ulice Na Sadech nebude možné odbočit do ulice Husovy, automobily jedoucí z centra budou muset celé centrum objet po ulici Nádražní nebo Mánesově
– z ulice Na Sadech v opačném směru nebude možné odbočit do ulice Rudolfovské, automobily jedoucí z centra opět ujedou pár kilometrů navíc po přecpaném Senovážném náměstí

Všichni účastníci silničního provozu pak doplatí na záměry radnice kvůli následujícím opatřením:
– zavedení preference MHD na křižovatkách, autobusy a trolejbusy si tedy  budou na semaforech nastavovat zelenou na úkor ostatních účastníků silničního provozu
– zvýšení počtu světelných křižovatek, které zhoršují plynulost dopravy
– zvýšení počtu zastávek MHD, které nadále MHD zpomalí
– nasměrování MHD, tedy smrdících dieselových autobusů do míst, kde je od nich relativní klid
– zhorší se využití současné již tak přetížené silniční sítě

Informace o celém záměru najdete na nově spuštěném webu KoridorMHD. Je to ovšem radniční web a celá prezentace je jednostranná a zavádějící, postrádá tvrdá fakta. O negativních dopadech tohoto záměru, které navíc selektivně dopadají především na jednu skupinu občanů, tedy těch, kteří se rozhodli dopravovat sami a bez dotací, web cudně mlčí anebo příslušná fakta podivně zamlžuje.

Varování: Na tohle skutečně nedoplatí pouze ti, kdo cestují autem. Největší slabinou celého návrhu je, že přinese ještě větší zatížení na Mánesovu třídu a na Senovážné náměstí, současně zhorší dopravní obslužnost Rudolfovské a Husovy. Marginální zrychlení MHD bude kompenzováno dodatečnými zastávkami pro lidi, kteří jsou pohodlní ujit třista metrů pěšky. Reálně tento radniční paskvil zhorší mobilitu a životní prostředí všem, způsobí odliv lidí, služeb a obchodů z centra a nastartuje zničující scénář, který provází tzv. zklidňování dopravy všude. Opatření dosud neprovázela veřejná diskuse, zrodilo se v kanceláři za spolupráce společnosti Mott Mac Donald, která se podílela na paralyzování, pardon, zklidňování dopravy v jiných městech s tristními výsledky.

Popelová v této zprávě (vydané tak trochu na poslední chvíli, proč asi) nabádá občany, aby se zúčastnili veřejné prezentace tohoto záměru. A já se. k tomu přidávám. Budějovičtí, neváhejte, zamyslete se nad tím, braňte své zájmy proti sociálně-inženýrským koncepcím byrokratů. O vaší mobilitu se hraje právě teď. Veřejná diskuse proběhne zítra 29.5.2012 na radnici od 17:00.


28.05.2012 D-FENS

12345 (Zatím nikdo nehlasoval)
379x přečteno
Updatováno: 27.11.2015 — 23:55
D-FENS © 2017
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!