Děvka

Featured Image

Ano, samozřejmě, existuje krize středního věku (hovoříme o mužích). A také krize mládí, krize stáří a spousta dalších malých krizí mezi nimi a pohřeb za tou poslední. Každý z nás ji řeší jinak. Přesto však existuje nepřehlédnutelná, ba většinová, skupina mužů, kteří své krize řeší u žen.

Problematika takto vznikajících a zanikajících vztahů (a bankovních účtů) jde výrazně nad rámec této statě. A zřejmě právě tato složitost je zřejmě v pozadí toho, že velká část výše zmíněné skupiny řeší své krize u žen prodejných. Zřejmě není náhoda, že věkový průměr klientely prostitutek je 38 – 55 roků. Bude to zřejmě tím, že až od určitého věku se dostavuje poznání, většinou draze vykoupené, že sex za peníze je, na rozdíl od sexu zdarma, o hodně levnější. Ovšem zrovna tak lze narazit (dle důvěryhodných svědectví) i na mladíky tvrdící že občanský průkaz už samozřejmě dostali a rovněž tak na velebné kmety s vlajícím plnovousem a inkontinencí. Co se týká sociálních skupin ze kterých klienti prostitutek pocházejí, postačí říci že skromná cena za pravidelnou docházku k lehkým dívkám se pohybuje okolo 20-ti tisíc měsíčně. To ovšem není předmětem tohoto pojednání. Je to spíše ilustrace. V každém případě však docházení za děvkami jako způsob života produkuje zejména zkušenosti, které, jak říkají Angličané, jsou levné, ať stojí co stojí. Zážitky časem vyprchají.

Muži nestárnou, ale léta jim nestojí.

Domnívám se, že toto rčení není tak úplně pravdivé a tak řada z nás začne v určitém věku (viz výše) pociťovat podivné puzení. Ne, teď nemyslím obtíže s prostatou. Myslím tím stařeckou touhu napsat PAMĚTI! Tomu se chci stůj co stůj vyhnout. Nicméně, stále ještě existují zkušenosti, které, pokud budou příkladně didakticky zpracovány, mohou začínajícím jedincům pomoci s orientací. V tomto případě s orientací ve světě placeného sexu. Protože si myslím, že  pro pochopení problematiky je nutno začít od základů, je dokument členěn tak, aby se laskavý čtenář nejprve seznámil s tím, na koho může při průzkumu bojem narazit a potom kde a v závěru jak se k jednotlivým subjektům chovat.

Tedy k věci a noru zdar!

1. Kdo je to děvka

Děvka, kurva, profiholka, prostitutka, ťapina, ťapka, dorota, šlapka, coura, běhna (poslední tři zřejmě dle rychlosti). Až na výjimky žena a až na výjimky ve fertilním věku. Slovo „kurva“ má sice v jazyce i jiné poslání, leč to není předmětem této statě. Tedy, jak praví pořekadlo, byla panna, než se na to dala. My se nyní podíváme na genezi prostitutky a důvody, které jí k profesi vedly. Upozorňuji, že vše dále uvedené má svůj původ v diskrétním šetření u reprezentativního vzorku cca jednoho tisíce pracovnic nejstaršího řemesla v období přibližně pěti let.

2. Nejprve, odkud pocházejí profiholky

Následující typy se do jisté míry prolínají s další kapitolou (Důvody k provozování profese) ale pro přehlednost jsou rozděleny. Rovněž existuje celá řada typů na pomezí jednotlivých kategorií, či množiny zahrnující v sobě dvě a více uvedených podmnožin.

a) Dívky z rozvrácených rodin. Je až neuvěřitelné, jaké příběhy lze vyslechnout a ještě neuvěřitelnější je, že se tyto příběhy opakují. Zde lze jen vysledovat další podtypy. Ve zkratce:
· Krkavčí otec (matka)
· Krkavčí prarodiče
· Krkavčí otčím (macecha)
b) Dcerky ze vzorných rodin ale s nezájmem o děti. Zde lze často nalézt i slušně situovaná děvčata. K příčinám jejich způsobu zařazení do společnosti se dostaneme.
c) Cikánky žijící na ulici od dětství. Zde není co řešit. Řemeslo se dědí z matky na dcery.
d) Singles z přesvědčení
e) Nymfomanky. Netěšte se, je jich málo.
f) Rozvedené ženy s malými dětmi v různém věku, nejčastěji s vlastním bytem či domem.
g) Postižené ženy a dívky.

3. Důvody k provozování profese

Lze samozřejmě rozdělit na důvody objektivní a subjektivní. My se zde budeme zabývat především důvody objektivními s přihlédnutím k některým sděleným pocitům a názorům zkoumaných vzorků. Příčiny se u zkoumaného vzorku opakují a je jich poměrně málo.

a) Nezdárné dítě. Nucené osamostatnění se budoucí děvky je dáno průnikem pochopení či nepochopení rodiny a stupněm nezvládnutelnosti. V určitém okamžiku dojde k uklizení dívky například k chápajícím prarodičům, kde si dělá co chce a to až do okamžiku, kdy zjistí, že si potřebuje vylepšit cash-flow vlastními silami, protože optimalizace téhož, mnohdy i násilná, u prarodičů už proběhla a narazila na limity dané potřebou přežití (prarodičů, samozřejmě). Tato dítka bývají mnohdy uklizena například i do internátních škol, odkud je cesta do profese mnohem rychlejší, neb není co ukrást. Tato kategorie se nejčastěji rekrutuje z dívek z dobrých rodin nebo z rodin rozvrácených jen zčásti.

b) Vzorné dítě z rozvrácené rodiny. Je velmi zvláštní, jak se v takovém případě snoubí mnohdy až pozoruhodná inteligence s naprostou „sociální slepotou“. Dívky bývají uklizeny do internátních škol nižšího typu, kde jejich inteligence stagnuje, nebo utečou samy do dětských domovů. Poznáte je na první pohled (poslech). Někdy i dodatečně dodělají školu (pozor: to, že je studentka, vám bude tvrdit 85% dotázaných a v podstatě všechny, které na to vypadají). Jsou schopny plnit zadané úkoly, domýšlet logické řetězce a uvažovat (a hovořit) o abstraktních tématech. Snažily se uživit normální prací, nejsou však schopny změnit svůj socioekonomický status, protože se nedokáží přizpůsobit a v období vtiskování vzorů nebylo kde brát. V řadě případů je pikantní sledovat, jak z řady kriminálníků (sourozenců, otce, matky) pak vyčnívá luxusní děvka schopná nenuceně se pohybovat v jakékoliv společnosti. Vysvětlit to lze snad jedině geneticky. V takových rodinách totiž někteří sourozenci mívají jiného otce, ježto matka brala vše, co šlo kolem.

c) Tzv. pitomá kráva. Děvčata, která se domnívají, že vědí vše lépe a tak za celý obnos na svém účtu, který jí prarodiče za 18 let naspořili, odejdou vyrobit díru do světa. Když peníze dojdou, půjčí si. Nejlépe od Providentu a pak znovu, na cizí jméno. Najdete je v nightclubech a nechápou jak je možné, že tam jsou. Na vlastní oči jsem viděl děvku, snažící se zaplatit dluh ve výši 270 000 Kč za hadry a zlato, který vznikl za čtvrt roku!

d) Matka s dětmi.

· První podtyp je v podstatě normální rozvedená ženská s jedním nebo dvěma dětmi a slušným rodinným zázemím (děti má kdo hlídat). Vlastní byt a nebo dům a nedokáže si představit, že by o něj přišla, protože razítkování balíků na poště na částečný úvazek nevynáší bůhvíkolik a její rodiče si záludně šetří na stáří.

· Druhá varianta má zdařile našlápnuto na krkavčí matku. O dítě sice pečuje, leč pouze v rámci svých představ o mateřské péči a často v nevyhovujících podmínkách. Její lenost přesahuje totiž i do profese a tak se zákazníci příliš nehrnou. Někdy ovšem má i občanské povolání, nebo pracuje ve volné profesi doma.

· Třetí varianta je typická šmudla. Děti pouze rodí a při těhotenství prodává těhotenský sex. Několik měsíců až rok po porodu si pak hraje na matku a poté dítě odloží tam, co to před ním. Tedy k prarodičům, do ústavu, k adopci a podobně. Při  dotazu proč tedy nepracuje normálně, když se jí prostituce příčí, ji chytá amok a nesouvisle pokřikuje, že práce není, ona je nemocná, děti jsou nemocné (neviděla je rok) a tak dále.
Ř U posledních dvou uvedených typů je zřetelný úpadek sociální inteligence, někdy doprovázený i úpadkem inteligence obecné. K provozování živnosti ji vede lenost a ekonomické důvody.

e) Nymfomanky. Velmi vyhledávaná kategorie. Sám jsem ale za pět let viděl pouze čtyři. Tyto ženy dříve či později zjistí, že sex na pánských záchodech na diskotéce nebo opřená o plot ne venkovské zábavě není to pravé a protože sex potřebují, zařídí se po svém. Málokdy mají trvalého partnera, protože to tempo není schopen nikdo dlouhodobě vydržet.

f) Singles. Většinou dobře situované ženy se středních vrstev. Žijí samy a jsou přesvědčeny, že muži jsou zvířata, která musejí za své pudy platit. Platba nemusí vždy probíhat penězi.

g) Vydírané ženy a prodané cizinky. Tuto kategorii jsem nucen takřka pominout. Tyto děvky se totiž vyskytují takřka výhradně na levných privátech pochybné pověsti případně v obskurních klubech. Těmto končinám jsem se více či méně zdařile vyhýbal a tedy nedisponuji komplexními informacemi a informace z doslechu používat nechci. Nicméně, hlavně zde se vyskytují postižené ženy.

4. Máme-li se vyznat v chování prostitutek, je nutné absolvovat malou

sondu do duše šlapky.

Jako nástin morálně-volních vlastností děvky nám mohou posloužit následující odstavce. Pokud někdy budete mít mezi profiholkami kamarádky, budiž Vám to varováním.

Prostitutka je zpovykaná penězi, které vydělává. Nemá-li vlastní auto, a to většina nemá, protože stačí ty prachy rozfofrovat, má známé taxikáře a socka jí nezajímá. Naplnit její požadavky ohledně služeb je problematické ale zkuste se podívat na ten binec k ní do obýváku. Má naprostou nechuť ke sportu a pohybu vůbec ale grilování v soláriu jí nevadí a v nehtovém studiu dokáže prosedět hodiny. Jako první to odnese postava, pak pleť (netýká se top class sorty – ta tráví život v posilovně). Nezná hodnotu peněz a utrácí za věci, které nemají trvalou hodnotu.

Šlapka při jakékoliv příležitosti a na veřejnosti flirtuje s kdekým tak, jako by si zrovna namlouvala nového zákazníka a tuto činnost provozuje bez ohledu na okolí. Lže a je nespolehlivá. Snad dokonce jen ze zvyku. Překrucování toho co slyšela je samozřejmostí. Nedokáže si vytyčit cíl a toho se držet. Obzvlášť je to patrné na periodickém tvrzení o ukončení profese a nástupu do normálního povolání.

Šlapky mají potíže, jak už bylo shora uvedeno. Drogy. Kokain, heroin, pervitin nebo alespoň pití nebo dluhy. Je pravda, že některé importované cizinky, byly do fetu zataženy, aby se staly ovladatelnějšími a podobně. Jiné berou proto, že jim kámošky (také šlapky) nabídly na diskotéce a jim se to zalíbilo. Některé proto, že se nemohou se svojí profesí srovnat psychicky. Jak bylo výše řečeno jinými slovy, žádná děvka nezačala s prostitucí proto, že by o tomto povolání snila jako malá školačka. Objevil se nějaký problém a prostituce byla nejpohodlnějším řešením. A to vyvolalo další problémy.

5. Místa, kde předmět zájmu nalezneme

a) Night club. Od naprostých špeluněk pro sebevrahy až po luxusní paláce. Většina klubů je provozována jako bar a ubytovací služby. Nikde se Vám proto nestane, že by jste peníze za sex dali do rukou někomu jinému než příslušné šlapce. Pokud ano a dokážete to zdokumentovat, můžete se stát buď velmi bohatým nebo velmi mrtvým. Podniky totiž zhusta disponují ochrankou nehovořící česky a zvyklou z Afghánistánu na styk se smrtí. Je lepší ji nedráždit. Je rovněž nutno předeslat, že žádný z klubů není možné provozovat bez přímé dohody nebo alespoň porozumění některého náčelníka operativy. Tedy, pokud chceme, aby nás někdo bral vážně, známý nadstrážmistr na okrese (obvodu) nepostačí.

· Pohraniční night club. Jedná se, v případě těch nejlepších, o podnik, kde bez zlaté nebo platinové karty jen vzbuzujete útrpný úsměv, nehledě na to, že našinec je vždy podezřelý. Lepší kluby mívají osazenstvo české, horší ukrajinské nebo bulharské, ty nejhorší příšerné. Někdy se může jednat i o podnik, kde sex není hlavním zdrojem příjmů (ladydrinky, privátní stripy apod.), případně o pračku na peníze. Průměrná cena za hezký večer u nejlepších 30-50 u ostatních 6-20 tisíc Kč.

· VIP klub v centru města. Našinec je vítán neb pastí na cizince je v centru víc a hrozí útěk ke konkurenci. Dívky ovládají více než 3 jazyky, chodí se představovat hostům, dobře tančí (u tyče nebo na stole). Průměrná cena za hezký večer 17-40 tisíc Kč.

· Night club. Ceny sice vyšší než lidové ale snesitelné, osazenstvo (dívky) ujde, resp. lze si vybrat. Po půlnoci bývá legrace, protože většina šlapek je na šrot. Nejhezčí holka v podniku bývá barmanka a nenechá si říci, hned v závěsu za ní tanečnice u tyče, která nemá sex v popisu práce. Průměrná cena za hezký večer 5-12 tisíc Kč.

· Pasti na opilce. Může se vám stát, že sice zaplatíte ale sexu se nedočkáte. Stěžovat si můžete na nádraží v lampárně. Slečny jsou na pokojích pouze ubytované a co tam dělají je jejich věc.

· Špeluňka. Očekávejte cokoliv. Filckami počínaje a okradením dohola konče.

b) Privát. Kompletní a konkrétní průvodce po pražských i mimopražských privátech je něco, co snad nelze napsat ani jako kolektivní dílo. Proto se dále omezíme na obecná fakta, ačkoliv si předmět pojednání zasluhuje rozsáhlejší studii. V principu se jedná o soukromý byt ve vlastnictví konkrétních osob, většinou pastevce nebo skupiny pastevců, kteří se dělí o zisk. V poslední době lze narazit i na priváty, které jsou v pronájmu jednoho nebo více děvčat a kde kuplířství neprobíhá. Poznáte je většinou podle kvality služeb a elánu děvčat.

· Luxusní privát na pomezí klubu: Vila nebo penzion na okraji města, případně celé podlaží v renovovaném domě. U baru se buď střídají jednotlivá děvčata (jste prostě obslouženi tou, co zrovna nemá zákazníka) nebo tam stojí někdo, kdo má blízko k majitelům podniku. Cena kupodivu mnohdy nebývá nijak luxusní a privát buduje marketingovou strategii na příjemném prostředí a přístupu k zákazníkům. Přijdete, posedíte u baru, zhodnotíte osazenstvo a v klidu si vyberete. I zde se samozřejmě dočkáte výjimek, kdy se dobrá myšlenka zvrhne.
POZOR: Takový privát rozhodně není pro stydlíny, kteří priváty vyhledávají pro jejich diskrétnost. Naopak, můžete s dalšími návštěvníky prohovořit problematiku, posoudit dívky, vyslechnou si rady nebo poradit a dát si společně skleničku. Káva bývá zdarma.

· Luxusní privát: Malá vilka nebo velmi dobře zařízený vícepokojový byt blízko k centru. Do obýváku se nepodíváte, pokud nejste pozván na párty, které se v takových privátech pořádají. Pokoje nejsou největší ale jsou dobře zařízené, v bytě je jedna nebo dvě koupelny a děvčata jsou sehrána tak, že se klienti nikdy nepotkají, nemají-li to v úmyslu. Cena bývá pro danou lokalitu standardní, přístup k zákazníkům nadstandardní. Nelze, než doporučit. Mnohdy bývá vlastněn nebo pronajat jednou z děvčat. Na vyžádání obdržíte alko i nealko nápoje, káva a minerálka bývá zdarma. Uspořádáte-li tam večírek, nápoje jsou v ceně.

· Privát: Jedná se o normální byt zařízený jednoduše. Děvčata se často střídají a není jednoduché narazit na tu, kterou jste si vyhlédli. Telefony (a reklama) zůstávají ale děvčata přicházejí a odcházejí a pasákům je líto peněz už jednou do reklamy investovaných. Cena bývá o něco nižší, než v předchozích případech a poštěstí-li se Vám narazit na čerstvý přírůstek, býváte mile překvapeni. Hlídejte si čistá prostěradla a ručníky. Pravidelně se Vám stane, že si před domem počkáte (stojí-li Vám to a stojí-li Vám to za to) až 45 minut, neb slečna vzala toho, kdo přišel dřív, protože co je doma, to se počítá.

· Pajzl: Většinou Ukrajinky a většinou “smažky“. Návštěvu je možno omluvit jen náhlou indispozicí nebo tím, že to chcete “schmutzig“. Cena velmi lidová, přidaná hodnota (nejčastěji kapavka) zdarma, protože je jim všechno jedno. Často můžete slyšet z vedlejšího pokoje hrubý mužský hlas s ukrajinským nebo rómským přízvukem.

· Sólová jízda: “Freelancer“. Samotná holka, buď velmi mladá nebo velmi stará. Pravidelně sjetá až na plech a velmi riziková zdravotně. Pro peníze udělá cokoliv a bez prezervativu.

c) Escort: Holky, které za vámi přijedou. Na hotel, do pensionu, do hodinového hotelu nebo domů. Pokud s tímto způsobem života začínáte, nelze doporučit. Takřka každý privát totiž nabízí escortní služby a to, že si nějakou dívku vyberete v inzerci ještě neznamená, že přijede. Pokud jste si ji zavolali domů, máte smůlu. Zavolejte si ji do recepce hotelu a z kouta se podívejte, co přijelo. Jste-li spokojeni, není co řešit. Je-li svěžest krásky dubiózní, dělejte mrtvého brouka a nezapomeňte si vypnout vyzvánění v mobilu.

· Luxusní escortní agentura: Profesionální fotky, profesionální přístup, 3-5 jazyků, cena okolo pěti tisíc na hodinu a výš. Nehrozí riziko omylu. Slečna přijede o pět minut dříve, odjede o pět minut později, je krásná, má luxusní prádlo, udělá vše co agentura slibuje a je studená jak psí čenich.

· Escortní agentura: Poloprofesionální nebo amatérské fotky z doby před pěti lety a deseti kily. Můžete mít kliku ale můžete i ošklivě narazit. Někdy berou holky z privátů, přičtou si peníze za dopravu, vezmou si provizi a mají vystaráno. Platí to, co psáno výše. Recepce hotelu. Jste-li stálým zákazníkem, nesnaží se Vás ošidit tak okatě.

· Escort z privátu: Zde bych vzpomenul na hlášku kteréhosi kolegy ze serveru www.nornik.net, který pravil: „Byl jsem u toho, když vypravovali holku na escort a dostávala instrukce: Jmenuješ se Monika a jsi blondýna“. Totéž platí o eskortu z nočního klubu. Nejlepší je tvrdit, že jste tam už byli a že slečnu znáte a chcete jenom jí.

· Amatérky na escort: Kapitola sama pro sebe. Mnohdy neznají nebo nechtějí znát trh a požadují peníze, za které by jste pořídili profesionální escort na týden do tichomoří. Přesto jsou vyhledávány, protože, máte-li štěstí, narazíte na chytré, hezké a profesně nezkušené děvče, které nehlídá čas a chová se přirozeně a mnohdy se baví alespoň z poloviny tak dobře jako Vy. Na druhé straně můžete natrefit na přitroublou slepici pokoušející se vám tvrdit, že je panna a prodat Vám i svojí ještě ošklivější kamarádku.

6. Jak se vyznat v inzerci.

To je disciplína, kterou budete muset zvládnout opravdu velmi, velmi  dobře. Pokusím se vám nastínit systém, pomocí kterého je možné se alespoň zčásti orientovat v nepřeberné nabídce erotických serverů a reklamních tiskovin. Především si musíte uvědomit, že domácí příprava a Google jsou Vaše nejsilnější zbraně, hned po tzv. otočkách (viz dále). Univerzálně podezřelé v každé kategorii jsou tapetářky. Existuje-li nějaký erotický server, mají tam reklamu.

a) Priváty s vlastními webovými stránkami: Není jich zas tolik. Použijte Google. Profesionální fotky indikují péči o image. Pokud jsou do prezentací zamíchány i civilní fotky, můžete si být takřka jisti, že nejde o fake a fotky jsou aktuální. Vcelku jsou stránky privátu, zejména, jedná-li se o privát mající vlastní doménu, nejspolehlivějším zdrojem informací. Pokud se jedná o privát, kde je jen jedna slečna a stránky jsou na profesionální úrovni, můžete bez obav vyrazit.

b) Inzeráty na erotických serverech: Pomocí Googlu ověřte, zda uvedené telefonní číslo (nezapomeňte na uvozovky před a za číslem a uvést obě varianty, číslo vcelku a odděleně po trojčíslích) nepoužívá víc privátů nebo děvčat. Jedná-li se o jeden privát zanedbejte to. Najdete-li toto číslo se stejnými fotkami a jménem, je to dobré.

c) Inzeráty v Anonci: Nejméně spolehlivý pramen. Doporučuji maximální obezřetnost. Měli byste vyřadit tištěné inzeráty. Něco pominout musíte a v tiskovinách se špatně hledá. Inzeráty se předplácí dlouho dopředu a tedy nemusí být aktuální. Pak zadejte maximální stáří inzerátu 48 hodin a vyřaďte inzeráty bez fotografie. Ne snad proto, že by fotografie musela být pravá ale fotka může posloužit jako vodítko spolehlivosti. Podívejte se na to, kolikrát byl inzerát opakován. Indikuje to do značné míry spolehlivost. Profesionální fotky v Anonci jsou podezřelé. Dívejte se po pozadí. Elektrické zásuvky neevropské provenience, zahraniční radiátory, moře, rustikální pozadí, obrazy a jiná výtvarná díla jsou podezřelé a indikují fake. Pomocí Googlu zkuste vyhledat telefonní číslo uvedené v inzerátu. Najdete-li toto číslo se stejnými fotkami a jménem, je to dobré. Pokud najdete stejné číslo u čtyř privátů a pěti jmen, vyškrtněte jej

d) Malý slovníček pro výklad inzerátů:
· Plnoštíhlá …   20 – 40kg nadváhy
· Pevné čtyřky … jsou až u pasu
· Atraktivní  …. diskobobule
· Velmi štíhlá … anorektička nebo fet
· Hovořím: ČJ, RU … Ukrajinka jak poleno. Nerozumí slovo česky mimo číslovek.
· Udělám vše … kromě fistingu, análu, foot fetish, orálu a ruční práce
· Osmnáctiletá … dvacet jedna. Oko bere
· 24 let …  třicet jedna
· 34 let  … čtyřicet dva
· Čtyřicetiletá … dvaapadesát
· 52 let …  cokoliv mezi šedesáti a smrtí
· Maminka …  prsa jako kokršpaněl uši
· Pouze s kondomem … kolik dáš za služby bez?
· Jsem milá …  nedostaneš vynadáno hned mezi dveřmi
· Brazilka …  ze Žižkóva

7. Na koho můžete narazit

Tato část textu se bude zabývat typologií šlapek, na které můžete při průzkumu narazit. Pokud narazíte i na pasáka je okamžitá otočka hned ve dveřích naprostou nutností. Pokud se týká vzhledu, je věc jednoduchá. Jedná se o průnik několika binárních množin (stará-mladá, ošklivá-hezká, tlustá-štíhlá) a záleží na Vašem vkusu. Já bych se raději zabýval přístupem slečen k zákazníkovi. Tedy:

a) Telefonistka. Neustále telefonuje, zhusta i při akci. Pokud netelefonuje, píše SMS. Většinou pasákovi číhajícímu vedle v pokoji, že kunčoft nechal sako na věšáku v předsíni a bylo by záhodno se do něj podívat.

b) Udělej se a vypadni. Výraz v obličeji je milý a vstřícný. Až do předání peněz. Komu vyhovují dotazy typu „Už budeš“, „trvá Ti to moc dlouho“ a podobné, užije si. Ti ostatní už se nikdy nevrátí.

c) Ležím a čumím. Chvílemi se můžete domnívat, že vidíte záchvat katatonie na vlastní oči. Šlapka leží a znuděně čučí do stropu nebo z okna, na žádost o změnu polohy reaguje nevlídně až alergicky.

d) Hodinářka. Předchází se cca o 25 minut na každou hodinu a počítá Vám čas už od zaparkování. V ceně je jedno číslo.

e) Herečka. Po započetí akce se ozvou strojově pravidelné vzdechy, jako když se rozjíždí lokálka na Dobříš, prokládané “procítěnými“ povzbuzujícími výkřiky, jako např.: „dělej“, „Ty jsi kanec“, „už budu“ a podobnými. Výraz v očích se nemění.

f) Poloprofesionální přístup. Holka, která sex chce ale drží se zpátky, protože je to práce. Pokud to dokáže vybalancovat, poznáte to vlastně jen podle toho, že se (například) nelíbá. Velmi vyhledávané.

g) Bývalá amatérka. Je tam první (druhý, třetí) den a jde do toho naplno. Měli jste štěstí.

h) Profesionálka. Dělá to, co slibuje a dělá to dobře a bez diskusí. Jen je zřetelně cítit chladný odstup. Většinou jde o děvky, které mají za sebou kariéru v pornofilmech. Vědí co chce chlap vidět a jak to chce vidět a jsou na to zvyklé. Jste-li zahleděni do svých pocitů, odstupu si nevšimnete.

i) Nymfomanka. Vyhráli jste v loterii. Je to mazec. Holka to chce a je to na ní vidět. Ovšem pozor. V zápalu boje, pokud jí situace vyhovuje, je schopná vynechat kondom. Takže opatrně.

8. Jak se chovat při návštěvě děvky.

V první řadě je třeba zvládat otočky. Příklad: Vyhlédnete si inzerát v přibližném znění „Začínající osmnáctiletá Vás zve do čistého privátku na Praze 1“ a vyrazíte. Otevřou se dveře a toho zápachu Vám začnou slzet oči, takže tu důchodkyni v panujícím šeru pořádně nerozpoznáte. Jste li nezkušeni dveře za Vámi zaklapnou a vy absolvujete za své peníze nejhorší zážitek v životě. Řešením je otočka. Proneste cokoliv, co končí slovem „nashledanou“, od nesouvislého zablekotání po zdvořilý kompliment, otočte se a najděte cestu ze sklepa ven. A dejte si pozor na “obchodnice“. Základní cena platí ovšem jakýkoliv další pohyb je za příplatek. Líbáním začínaje a análním sexem konče. Výsledná cena bývá až čtyřnásobná. Tedy, jak se chovat:

a) K děvce. Chovejte se normálně a buďte milí. Je to kamarádka, se kterou jste si to kdysi rozdali a kterou jste dlouho neviděli. Přezíravé chování typu: “vždyť je to jen šlapka“ indikuje vadu charakteru. Vašeho.

b) Prvně na privátu
· Pokud se Vám holka líbí a nevadí vám, že fotka v inzerátu byla někoho mladšího a štíhlejšího, nechte se zavést do pokoje. Jediné, co můžete nechat v předsíni, jsou boty, případně zimní kabát, pokud v kapsách nic není.
· Nechte si rozsvítit a podívejte se ještě jednou. Jukněte na prostěradlo a pokud Vám připadá použité, požádejte o výměnu, nebude li vyhověno o doprovod ke dveřím.
· Domluvte si cenu, dobu a služby. Co nejdetailněji, včetně počtu vyvrcholení a možných technik. Teprve pak předejte peníze. POZOR: noste s sebou maximálně dvojnásobek předpokládané částky.
· Podívejte se na hodiny v pokoji a na svoje hodinky. Významně. Nechte si ukázat koupelnu. Všechny věci s sebou. Po návratu na pokoj si je položte tak, aby jste na ně viděli. Stalo se dokonce, že na jednom privátu byla pro zákazníka skříň ve zdi. Měla zezadu druhé dveře do vedlejšího pokoje. Trvejte na vypnutí mobilu nebo alespoň vyzvánění.
· Pokud děvka zkracuje čas a stejně už je to o ničem, buď si nechte alespoň namasírovat záda nebo chtějte vrátit část peněz.
· Pokud Vám služby a přístup nevyhovovaly, netajte se tím, že jste tam naposled.

c) Prvně v nightclubu
· Přijdete, posadíte se na bar a můžete sledovat cvrkot. V některých klubech se vám přijdou holky představit. Nesnažte si nějaké jméno zapamatovat, k ničemu to není. Sledujte jak se děvky baví mezi sebou, případně si drze sedněte mezi ně. Nejzajímavější můžete koupit ladydrink (je to 100 x předražená sladká voda se stopovým množstvím alkoholu, ze které mají holky provizi). Tím získáte čas. Výběr můžete prodiskutovat s barmankou. Je-li rozumná, poradí. Nejlepší zkušenost mám se sednutím si mezi děvčata s dvěma lahvemi šampaňského. To se během chvilky ukáže, která stojí za to.
· Až si vyberete, dohodněte se s ní na službách ještě u baru. Na pokoji už je pozdě. Peníze dávejte až po dohodě.
· Stěžovat si u baru na špatnou kvalitu je k ničemu. Budou se tvářit soucitně ale peníze už neuvidíte. Budete li drzí, odejdou Vás.
A to je prozatím vše Tento článek byl napsán proto, aby zjednodušil Vaše začátky při změně způsobu živoda. Užívejte si a nezapomeňte: Je to návykové.
POZOR: NIKDY SE NEZAMILUJTE DO DĚVKY. Vy to uděláte stejně ale nebudete moci říct, ze jsem Vás nevaroval.

 


25.04.2009 Yanek
Článek byl původně napsán pro server a zveřejněn na serveru Nornik.net, kde jej najdete v sekci Sebrané spisy nornické. Autor mi jej nabídl k publikaci, což jsem s potěšením přijal, protože toto téma zapadá výborně do portfolia našeho webu a navíc je článek velmi dobře a citlivě zpracován. D-F
 


Související články:

12345 (10x hodnoceno, průměr: 1,40 z 5)
4 373x přečteno
Updatováno: 12.8.2019 — 23:07

Reklama

D-FENS © 2017
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!