Aukro

Featured Image

Proč si pes líže kulky? A proč mi Aukro odstavilo uživatelský účet?

Na Aukru jsem registrován asi 4 roky, za tu dobu jsem sem tam něco prodal a sem tam něco koupil, dohromady jsem nasbíral asi 130 komentářů (odpovídají jednotlivým obchodům). Jednoho dne mi zablokovali účet, a já vlastně nevím proč, posuďte sami (červený text e-maily od Aukra, modře moje odpovědi, černý text můj komentář, jména a přezdívky jsem nahradil hvězdičkami):

18.7.2010
Vážená Uživatelko, vážený Uživateli,

oznamujeme Vám, že z důvodu závažného porušení pravidel naší aukční síně, jsme byli nuceni zablokovat uživatelský účet *****. Všechny Vaše vystavené aukce byly zrušeny a Vámi učiněné příhozy v aukcích ostatních Uživatelů byly automaticky anulovány.

Pro získání dalších informací nás prosím kontaktujte na uvedené adrese. Sdělíme Vám konkrétní skutečnosti vedoucí k blokaci Vašeho účtu a domluvíme se na dalším postupu, jak stávající situaci řešit.
http://www.aukro.cz/contact/bwcontact.php?id=**********

Pozor: Na tuto zprávu prosím neodpovídejte. Chcete-li kontaktovat Aukro tým, využijte formulář pod uvedeným odkazem.

Dobrý den, můžete mi prosím sdělit, proč jste mi zablokovali účet? Nejsem si vědom žádného porušení podmínek.

Vážený pane ******,

Váš uživatelský účet byl odstaven pro spojitost s účtem *****. Na tomto účtu došlo v minulosti k závažnému porušení Obchodních podmínek. Rádi bychom Vás proto požádali o vyjádření k této skutečnosti.

Přeji hezký den.

S přátelským pozdravem

Už dávno vím, že když někdo napíše do mejlu „s přátelským pozdravem“, tak to žádný můj přítel není. S obchody nebo závazky výše uvedeného účtu nemám nic společného. Jedná se o účet bráchy, ale nikdy jsem od něj přes Aukro nic nekupoval ani mu neprodával, dokonce jsem ani nikdy nepřihodil do jeho aukce. Nebydlíme na stejné adrese, docela by mě zajímalo, jak si nás dali dohromady. Když vím, že jsem nic neproved, tak jsem na ně vyjel zostra:

To snad není pravda! Jakou spojitost? Jak si můžete dovolit jen tak mi odstavit účet, protože někdo jiný porušil vaše podmínky?

Znovu se vás ptám, jak jsem já porušil vaše obchodní podmínky? Ocitujte mi příslušnou pasáž z vašich obchodních podmínek.

(Vedle této odpovědi jsem poslal několik zpráv přes kontaktní formulář aukra se žádostí o okamžité odblokování účtu, protože byl zablokován neoprávněně, přesné znění zpráv nemám. Jen ať se jim tam množej tickety a maj co vyřizovat.)

Vážený pane *****,

chápu Vaše rozhořčení z této situace. Jak Vám již bylo sděleno v předchozí komunikaci, Váš uživatelský účet byl odstaven po zvážení veškerých skutečností na základě bodu 12.1.1 Obchodních podmínek pro spojitost s účtem ******. Konkrétní spojitosti Vám však nejsem oprávněn sdělit. Aukro tyto informace uživatelům neposkytuje.

Abychom mohli přistoupit k odblokování Vašeho účtu, je nejprve nutné dořešit veškeré závazky na účtu ******.

Nebudu se s nima mazat, jsem v právu, tak s nima budu podle toho jednat:

No to si snad děláte srandu! Já jsem žádné obchodní podmínky neporušil, se závazky nebo obchody uživatele ***** nemám nic společného.

Obviňujete mě z něčeho, co mi nejste oprávněn sdělit? Co si vlastně myslíte?

Znovu vás žádám o odblokování účtu, protože mi byl zablokován neoprávněně. Vaše obvinění dle bodu 12.1.1 obchodních podmínek jenepravdivé:

12.1.1 Aukro je oprávněno odstoupit od Smlouvy, popř. pozastavit účet Uživatele, který podstatným způsobem porušil Smlouvu a tyto Obchodní podmínky, popř. právní předpisy anebo který svým jednáním poškozuje dobré jméno společnosti Aukro, případně u kterého má Aukro důvodné podezření, že má takový Uživatel v úmyslu svým jednáním způsobit třetím osobám škodu.

(žádná reakce) – trochu přitvrdím:

20.7.2010
Vážení,

vzhledem k tomu, že já osobně jsem neporušil vaše obchodní podmínky a vy neumíte nebo nechcete dokázat opak, znamená to, že vědomě a cíleně porušujete zákon. Obchodní podmínky jsou závazné pro obě strany.

Žádám vás tímto o okamžité odblokování účtu a současně písemnou omluvu na viditelné stránce Aukro.cz. Moji obchodní partneři v současné době vidí u mého účtu „uživatel odstaven“. Neoprávněně zablokovaný účet považuji za poškozování mého dobrého jména coby obchodníka.

(žádná reakce)

21.7.2010
Už čtvrtý den mám neoprávněně zablokovaný účet! Neporušil jsem vaše obchodní podmínky. Vaše chování je otřesné.

(žádná reakce) – zmrdi dělají mrtvého brouka, asi čekají, že když někomu naserou na hlavu, že dotyčný po kolenou přileze a bude poníženě prosit:

22.7.2010
Dobrý den,
můj účet je už pět dní zablokován v rozporu s vašimi obchodními podmínkami. Žádám vás tímto o okamžité odblokování a současně o písemnou omluvu na hlavní straně Aukro.cz. V opačném případě to budu považovat za úmyslné poškozování mého dobrého jména coby obchodníka.

Vážený pane ******

chápu Vaše rozhořčení z této situace. Jak Vám však již bylo sděleno v předchozí komunikaci, Váš uživatelský účet byl odstaven pro prokazatelnou spojitost s účtem *****. Na tomto účtu došlo v minulosti k závažnému porušení Obchodních podmínek. Abychom mohli přistoupit k odblokování Vašeho uživatelského účtu, je nejprve nutné dořešit veškeré závazky na účtu *****.

Psal jsem vám už jednou, že s tímto účtem nemám nic společného! Vy jste ani nepředložili žádný důkaz nebo bližší vysvětlení mé údajné spojitosti s tímto účtem a přesto mě nadále blokujete.

Vážený pane ******,

jak Vám již bylo sděleno v předchozí komunikaci, spojitosti mezi Vaším uživatelským účtem a účtem ****** jsou zcela prokazatelné. Konkrétní spojitosti Vám však nejsem oprávněn sdělit. Aukro tyto informace uživatelům neposkytuje.

Abychom mohli přistoupit k odblokování Vašeho uživatelského účtu, je nejprve nutné dořešit veškeré závazky na účtu ******. (copy+paste neboli taktika obehrané desky, zřejmě ten zmrd prošel nějakým školením.)

Vy si opravdu děláte srandu! To mi řekněte, jak může být prokazatelné něco, co neexistuje? Proč mi nemůžete sdělit informace, které se týkají mého účtu?

Jak už vám bylo sděleno v předchozí komunikaci, nemám s tímto účtem nic společného a nemám na dořešení jeho závazků žádný vliv.

Žádám znovu o okamžité odblokování mého účtu a písemnou omluvu na hlavní straně Aukro.cz.

Vážený pane ******

celou situaci ohledně odstavení Vašeho uživatelského účtu jsme opětovně prověřili. Konkrétní spojitosti mezi Vaším uživatelským účtem a účtem ****** Vám však nejsem oprávněn sdělit. Aukro tyto informace uživatelům z bezpečnostních důvodů nesděluje.

S ohledem na zvyšování bezpečnosti při obchodování a prevenci před pácháním protiprávního jednání, bychom v tuto chvíli rádi ověřili správnost Vámi zadaných údajů při registraci do naší internetové aukční síně.

S odkazem na znění §2 odst. 6 zákona č.328/1999 Sb., o občanských průkazech a §5 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Vás žádáme o zaslání oboustranné kopie Vašeho občanského průkazu podmíněné Vaším výslovným souhlasem.

Jako vyjádření výslovného souhlasu se zasláním oboustranné kopie Vašeho občanského průkazu přiložte stručné prohlášení (viz níže), ze kterého je jednoznačně patrné, že se zasláním tohoto dokladu souhlasíte, a následně jej připojte jako přílohu k posílanému e-mailu.

(následuje zdlouhavá pasáž s textem ke zpracování osobních údajů, není důležitá, můžete to přeskočit až po řadu hvězdiček ******************************)

Souhlas je dáván společnosti Aukro s.r.o. (dále jen Aukro), jakožto správci osobních údajů, za účelem ověření Vaší totožnosti a to ke zpracování osobních údajů, které jsou na kopii občanského průkazu, tj. jméno, příjmení, bydliště, datum a místo narození, rodné číslo, pohlaví, rodinný stav, adresu trvalého pobytu, číslo občanského průkazu a fotografii.

Aukro klade velký důraz na ochranu soukromí zákazníků. Informace o ochraně osobních údajů na Aukru jsou dostupné pro všechny Uživatele v Obchodních podmínkách a jejich zvláštní příloze věnované výlučně zpracování osobních údajů. Aukro s.r.o. jako správce dat registrovaný na Úřadě pro ochranu osobních údajů, se sídlem v Praze 7, Plk. Sochora 27, PSČ 170 00, pod evidenčním číslem: 00026935, zajišťuje bezpečnost údajů sdělených jeho Uživateli. Veškeré osobní údaje, které Uživatelé Aukru poskytují, jsou zpracovány bezpečným elektronickým systémem, a mají k nim přístup pouze osoby – zaměstnanci Aukra, které jsou proškoleny v ochraně osobních údajů a jsou vázány povinností mlčenlivosti.
Kopie občanského průkazu bude zpracována po dobu trvání Vaší registrace na Aukro.cz.

Berte prosím zřetel na skutečnost, že Aukro je podle čl. 12.1.1 Obchodních podmínek oprávněno odstoupit od Smlouvy mj. i v případech existence důvodného podezření, že konkrétní Uživatel má v úmyslu svým jednáním způsobit třetím osobám škodu.

Získáte-li dojem, že Aukro zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, jste oprávněn písemně (e-mailem) požádat Aukro o vysvětlení a o odstranění případného závadného stavu (zejména o zablokování, provedení opravy, doplnění nebo o likvidaci osobních údajů). Shledá-li Aukro žádost jako oprávněnou, je povinno neprodleně odstranit závadný stav a o těchto opatřeních Vás písemně (e-mailem) informovat. Nebude-li této žádosti vyhověno, jste oprávněn obrátit se na Úřad na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Na ÚOOÚ jste oprávněn se obrátit s podnětem přímo i bez předchozí žádosti. Pokud by Vám v důsledku zpracování osobních údajů vznikla jiná než hmotná újma, jste oprávněn uplatňovat nároky z titulu ochrany osobnosti dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů v jakémkoliv rozsahu, není tím dotčeno právo Aukra zpracovávat osobní údaje, které je Aukro oprávněno ne
 bo povinno zpracovávat i bez Vašeho souhlasu v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Na základě žádosti máte právo být kdykoliv bez zbytečného odkladu informován o Vašich osobních údajích, které jsou Aukrem zpracovávány.

Souhlas:
Uděluji správci osobních údajů, tj. společnosti Aukro s.r.o., se sídlem nám. T.G. Masaryka 1280, Zlín, IČ: 27684555, registrované u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce dat pod evidenčním číslem: 00026935

výslovný souhlas

1) ke zpracování osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, bydliště, datum a místo narození, rodné číslo, pohlaví, rodinný stav, adresa trvalého pobytu, číslo občanského průkazu a fotografie;
2) za účelem ověření mé totožnosti;
3) po dobu mé registrace v aukční síni Aukro.cz.

*******************************************

V případě shodných údajů na Vašem občanském průkazu a v nastavení Vašeho uživatelského účtu bude možné domlouvat se na obnovení spolupráce.

Děkujeme za pochopení a věříme, že se nám podaří tuto záležitost co nejdříve vyřešit.

Takže zmrdi nejenže mi blokují účet v rozporu s obchodními podmínkami, ale ještě po mě chtějí kopii občanky s osobními údaji!

Tak tohle už opravdu nemůžete myslet vážně! Už šestý den mi neoprávněně blokujete uživatelský účet a ještě máte tu drzost chtít po mě kopii občanského průkazu? Co to je za jednání? Mám to chápat jako vydírání?

Můj účet byl v minulosti řádně zaregistrován a aktivován a žádný občanský průkaz jste k tomu nepotřebovali. A nebudu vám ho posílat jenom proto, že mě podezíráte z něčeho, co mi ani nechcete prozradit!

Nikoho jsem za dobu 4 let působení na Aukru ani neokradl ani nepodvedl.

Měli byste se stydět!

Shrnutí:

1. Aukro mi odstavilo účet, protože mají něco nevyřízeného s jiným uživatelem, který je náhodou můj brácha – co je mi do toho? Představte si, že někdo z vaší rodiny spáchá trestný čin a policie automaticky sebere i vás. Jenom tak, prostě proto, že se jmenujete stejně. Resp. protože se domnívá, že je to váš příbuzný.

2. Aukro mi nemůže sdělit nic konkrétního, takže se k tomu ani nemůžu vyjádřit. To je další level, takže policajti nejen že by vás strčili do vazby, ale na váš dotaz, proč vás vlastně sebrali by řekli jen „protože je prokazatelná spojitost s vámi a podezřelým, který si říká Gringo, ale nemůžeme vám říct jaká“. Že se jedná o účet bráchy, vím jen náhodou, v mejlu mi poslali jen nick, pod jakým se registroval. Teď, když jsem zablokovaný, už bych ani neměl jak to zjistit. Možná je to metoda podle inspektora Trachty, tj. když podezřelého necháme dusit, že se určitě k něčemu přizná.

3. Aukro ví, že já osobně jsem žádné podmínky neporušil, ale nezajímá je to, oni prostě můžou a tak mě budou blokovat. Co vlastně na mě asi tak mají? Kopii trestního oznámení? To těžko, už by mě kontaktovala policie (a kromě toho jsem nic neproved). Nějaký anonymní tvrzení od dalšího uživatele Aukra? Shodu jmen? Věštění z křišťálový koule? Tohle všechno má menší nebo stejnou váhu, jako moje prohlášení že s obchody a závazky bráchy nemám nic společného. Tedy klasické tvrzení proti tvrzení.

4. Aukro po mě chce kopii občanky – po šesti dnech blokace. Mám posílat svoje osobní údaje někomu, kdo se mnou jedná jako zmrd?

5. Aukro porušuje svoje vlastní obchodní podmínky. Zablokovat účet uživatele můžou jen z uvedených důvodů:

12.1.1 Aukro je oprávněno odstoupit od Smlouvy, popř. pozastavit účet Uživatele, který podstatným způsobem porušil Smlouvu (neporušil jsem) a tyto Obchodní podmínky (taky ne), popř. právní předpisy (to už vůbec ne) anebo který svým jednáním poškozuje dobré jméno společnosti Aukro (nepoškozuji žádné dobré jméno, vlastně – WTF dobré jméno?), případně u kterého má Aukro důvodné podezření, že má takový Uživatel v úmyslu svým jednáním způsobit třetím osobám škodu (oni mají takové důvodné podezření? Na základě čeho? V době zablokování účtu jsem ani neměl otevřené žádné aukce, jen jsem měl přihozeno na jednu věc za pár korun. Letos jsem tam prodal jen dvě věci, jednu v únoru (za 2000, obchod už je dávno dokončený) a jednu v červnu (za 1000, obchod ještě probíhá, zatím nevím jestli si převzal dobírku, čekám na peníze) – tak jaký důvodný podezření?).


24.7.2010 mjfox

12345 (1x hodnoceno, průměr: 1,00 z 5)
386x přečteno
Updatováno: 27.11.2015 — 23:58

Reklama

D-FENS © 2017
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!