Analýza bolševismu v Čechách

Featured Image

Pomalu ale jistě se blíží parlamentní volby. Někdejší předseda vládnoucí ČSSD se již dnes dal slyšet, že si dovede představit menšinovou vládu s tichou podporou komunistů. Tedy jakási nová forma opoziční smlouvy. Klaus dnes sklízí plody, které kdysi zasel…

Podívejme se na odvrácenou tvář potenciálního nejbližšího spojence ČSSD po volbách.

Slova

Místo komunismus říkají svobodný svět, místo diktatura proletariátu říkají demokracie, mají plnou hubu lidských práv, pokud mají pocit, že jsou omezována ta jejich,  bezostyšně však porušují práva druhých za tichého souhlasu českých státních institucí.

Lidská práva

Od roku 1990 se všechny naše vlády vymlouvají argumenty typu „nejsme jako oni“ a dalšími podobnými žvásty jako například, že  by byla porušena lidská práva oněch případně  vyhozených bolševiků ze stáních služeb. Jenže nabízí se zde otázka, co lidská práva těch desítek lidí, které jeden jediný takovýto bolševik  porušuje z titulu své funkce nebo úřadu, kde byl ponechán, a mstí se jim třeba jen za to, že 17. listopadu cinkali klíčem na Václavském náměstí nebo za to, že má jiné smýšlení než on. K takto pronásledovanému člověku pak přijde jiný bolševik tvářící se jako nestranný občan, a řekne mu, cinkal jsi klíčema, máš co jsi chtěl.
Tím vytvářejí atmosféru ve společnosti typu je „lepší se do ničeho nemíchat a mít klid“.

Desátek

Kdysi proběhla médii aféra o tom, jak bolševičtí poslanci zaměstnávají své poradce, v kostce šlo o to, že pokud si poslanec někoho vybere za poradce a dá mu slušný plat, pak tento poradce odvádí určitou částku z tohoto platu bolševické straně do kasy. Lze předpokládat, že podobný systém jistě funguje v podnicích, které ukradli v privatizaci, totéž bude zřejmě platit pro podnikatele, kterým pomohli založit jejich firmy. Mimochodem podnikatel a komunista v jedné osobě je jistě případ pro psychiatra, musí mít pořádnou schýzu, je totiž sám sobě třídním nepřítelem J.

Klacek

Nenažranost politiků z dob privatizace vede paradoxně k tomu, že sami ekonomicky zabezpečili své politické odpůrce, a dali jim jeden klacek do ruky navíc, totiž privatizace se jistě neobešla bez úplatků, což je dnes veřejně známo. Rovněž dnes víme, že velkou část podniků „privatizovali“ bolševici a bývalí estbáci a ti úplatky nešetřili. Zabili tím dvě mouchy jednou ranou, získali strategické průmyslové podniky a ještě jako třešničku na dort mají v hrsti ty tehdejší politiky, kteří jim v těch machinacích „nezištně“  pomáhali. Pokud někdo do něčeho podobného zapletl, je dnes vydíratelný komunistickou stranou, v konečném důsledku pro ni musí pracovat.

Bezpečnost státu

Čeští komunisté mají mnoho komunistických přátel v zemích bývalého Sovětského svazu.

Nostalgicky můžeme říct, že bolševismus padnul, nicméně stará přátelství zůstávají, jedno oko nezůstane suché.

Pokud se náhodou upsali ke spolupráci s KGB, pracují pro její nástupnické organizace dodnes. Toto má však ještě další háček, vzhledem k častým personálním změnám ve státních aparátech v Rusku dochází k tomu, že mnoho tamních bývalých příslušníků KGB přišlo o práci a dalo se k organizovanému zločinu a dnes jsou členy nejrůznějších mafií. Informace, které mají z dřívějších dob z KGB teď slouží organizovanému zločinu. Z toho vyplývá, že  český bolševik, který se upsal KGB je vydíratelný nejen stávajícími ruskými zpravodajskými službami, ale i tamějšími mafiemi. Je všeobecně známo, že tamní mafie obchodují s kýmkoliv, tedy i s teroristy, a s čímkoliv, tedy i s jadernými materiály. Na tomto krátkém odstavečku je vidět jaké bezpečnostní riziko přináší benevolence nebo chcete-li „samet“ ke komunistům ve státních institucích jako je například armáda a policie. V armádě a policii zůstalo mnoho přesvědčených bolševiků, kteří níže popsanými metodami vyštvali své kolegy, odpůrce komunismu, a nově příchozí kolegy nenápadně formují k obrazu svému. I když se podle mých skrovných informací poslední dobou situace výrazně zlepšila, přesto to vrhá velmi špatné světlo na obě instituce a silně poškozuje slušné policisty a vojáky. Co z toho pro bezpečnost státu vyplývá, nemá cenu rozebírat, je to jasné. Jen stojí za to podotknout, že komunisti vysílali své přesvědčené mladé, v tu dobu už papírově bývalé předsedy KSČ na studia do vojenských škol v USA, přičemž se jim zřejmě nějak podařilo oklamat CIA a další jejich bezpečnostní složky.

Samostatnou kapitolu pak tvoří BIS, kam  infiltrovalo také množství komunistů, kteří naoko vystoupili z bolševické strany. Ti pak chrání své kolegy komunisty ze starých časů a kriminalizují antikomunisty, které označují za extrémisty a potencionální teroristy. Metodika popsaná níže v části „Pátá kolona“ platí pouze částečně, používají se i mnohem sofistikovanější způsoby. Vzpomeňme jen na kauzu „Hučín“. O dodnes tam přesluhujících důstojnících stb ani nemluvě. Nesmíme také opomenout fakt, že mnoho bývalých estébáku nerušeně přešlo do složek Policie České republiky a mnoho příslušníků komunistické vojenské kontrarozvědky přešlo k Vojenské policii. Jak tam asi tito lidé působí je lepší ani nedomyslet.

Pátá kolona

Tím se dostáváme k něčemu podobnému jako je pátá kolona. Ve všech parlamentních politických stranách je velké procento bývalých komunistů a nerozeznáte kariéristy, kteří jen převlíkli kabát, od těch, kteří tam klidně mohou pracovat pro komunisty. Odtud už jsme jen krůček od tajných členů v KSČM, tedy kryptokomunistů. Naše zákony neumožňují vojákům policistům apod. být členy jakékoliv politické strany, přesto ale činnost mnohých odpovídá více činnosti pro bolševiky než pro stát, totéž platí také pro určité procento soudců.

Bolševická strategie ve vztahu ke svému okolí spočívá v obelhávání svých prozatímních spojenců a utajování svých dlouhodobých cílů. Jsou infiltrovány nejrůznější organizace a firmy.

Jejich infiltrační politika se nezměnila od dob bolševické revoluce v Rusku. Pokud se k vám chtějí vlísat do podniku, politické strany nebo jiné organizace, mažou vám med kolem huby.

Jsou pracovití a loajální. V momentě, kdy se napevno uchytí a získají vliv uvnitř organizace nebo dostatečně silnou podporu z venku, začnou ji nepokrytě podkopávat, pracovat proti vám a nakonec celou organizaci ovládnou.

Pokud si toho někdo včas všimne a snaží se na to své okolí upozornit, zničí ho. Kolem jejich odpůrců, zvláště těch osamocených, kteří odmítají vstoupit do jakékoliv politické strany z důvodu infiltrace těchto politických stran komunisty a kteří jsou tím pádem nejsnáze napadnutelní, používají metody utažení smyčky.
Jako první věc vás zbaví intrikami a pomluvami vašich skutečných přátel, ve vašem okolí ponechají pouze ty, kteří vás pro ně dále zpracovávají. Pak donutí vašeho zaměstnavatele, aby vás propustil, opět nastupuje metoda pomluvy, intriky, pokud to nezabere nastoupí do firmy kde pracujete, pokud už není infiltrována, jejich člověk, který systematicky pracuje na tom aby, jste byl zbaven zaměstnání.  Jestliže ani to nezabere, zaměstnavatel je například váš kamarád, nastoupí ekonomické sankce na firmu, kde pracujete. Provedou to tak, že infiltrují strategického obchodního partnera vaší firmy, kde začnou pracovat proti vám.. Další možnost je ta, že jste zaměstnán ve firmě, kde je majitel nebo ředitel bolševik. Pak nastupuje metoda nevyplacení mzdy, kdy se vymlouvají na dočasnou nesolventnost firmy, slibují hory doly aby vás tam udrželi co nejdéle a tím způsobili vaše úplné finanční vyčerpání. Toto má trojí efekt, jednak tlačí ke dnu vás jako nepřítele bolševismu, a protože nemohou vyplatit mzdu ani dělníkům, aby se neprozradili, pak bolševický konfident mezi dělníky začne poukazovat že to by se za komunistického režimu nemohlo stát a tím získávají hlasy pro svoji podporu ve volbách, a nakonec šéf takovéto firmy je kryptokomunista, proto se nikdy veřejně nehlásí ke komunistům ale tváří se většinou jako stoupenec ODS a tím tuto stranu značně poškozuje. Proč si vybrali právě ODS je nasnadě, tato strana se alespoň snaží o provádění něčeho, co se s trochou dobré vůle ještě dá nazvat pravicovou politikou.

Mají  i další metody jak vás likvidovat, jedna z nejčastějších spočívá v tom, že vám odříznou zdroje, které potřebujete, abyste dostáli svým závazkům a potom po vás nekompromisně vyžadují plnění těchto závazků. Uvedu malý příklad: Představte si, že jste jedním z garážmistrů velké dopravní firmy. Pro to, abyste mohli plnit své povinnosti vůči zaměstnavateli, potřebujete náhradní součástky do aut, ty vám dodává skladník, který je bolševik, což vy ovšem netušíte. Z nějakého důvodu jste se znelíbil místní bolševické buňce a tak vám objednané součástky chodí pozdě nebo vůbec, skladník tvrdí, že je nemohl objednat proto že jste na konci objednávkového formuláře neudělal tečku atd., vaše auta logicky nejezdí a vy jste v očích zaměstnavatele, který toto neprokoukl, zralý na vyhazov. A to chudák ani netuší, že si tím vlastně podřezává větev, na které sedí, protože vlastně upevňuje moc řečeno bolševickou terminologií svého třídního nepřítele.

Další příklad: Máte v bance připraveno pro výplatu svých deseti zaměstnanců řekněme půl míle. Nějakou administrativní chybou a shodou „náhod“ dojde k tomu, že dlužíte dejme tomu finančnímu úřadu 20 tis korun. Garantuji vám, že pokud na vás mají pifku, tak vám zablokují celý účet, třeba těch 500 tis na výplaty. Poté se ozve další soudruh, tentokrát třeba ze sociálky a bude po vás chtít pod hrozbou nekřesťanského penále okamžitě zaplatit nedoplatek, dejme tomu 50 tis. Než problém za vás vyřeší váš ekonom spolu s právníkem máte na krku stávku kvůli pozdrženým výplatám, kterou vyprovokuje další komunistická svině, tentokrát ve vašem vlastním podniku. To vše řízené s jednoho centra. Chovají jako smečka hyen a podle toho doporučuji s nimi jednat. Samozřejmě se to neobejde bez jejich obligátní propagandy typu „ to by se za komunismu nestalo“. Tedy pořád stejná metoda aplikovaná na rozdílné podmínky.

Jakmile vás zničí ekonomicky, začnou vás likvidovat společensky. Zpočátku si myslíte, že jde o náhody, zlepšíte tedy své chování na veřejnosti, například přestanete chodit do hospody apod., jenomže zjistíte, že to má zcela opačný efekt. Odvrací se od vás stále více lidí, o sehnání zaměstnání nemůže být ani řeč. Zmizíte tedy na čas všem z očí a začnete pracovat na svůj živnostenský list. Situace se začne zlepšovat, ale jen přesně do té chvíle, než vás komunisti znovu vyčenichají. Tentokrát již na vás nemohou přes zaměstnavatele, tak to zkusí přes své bolševiky ve státním sektoru. Pokud jim dáte jasně najevo, že si jejich nezákonný postup nenecháte líbit, stáhnou se do pozadí. Nastoupí na řadu pomlouvačná kampaň proti vaší osobě. Protože zdaleka ne všichni lidé ve městě kde žijete, chodí denně do hospod, musejí hledat i jiné cesty jak vás poškodit. Nevěřili byste, co dokáže způsobit například jeden jediný učitel autoškoly, jinak přesvědčený komunista. Má pro tuto činnost ideální podmínky, projede se svými žáky několikrát za den městem  křížem krážem a téměř ob den vás potká, takovýchto podobných možností se jistě naskýtá více, stačí se jen trochu zamyslet.

Zní to dost přitaženě za vlasy, ale muže být i hůř, kdysi jsem viděl jejich směrnici jak postupovat proti „třídnímu nepříteli“, ve které bylo zhruba toto:
„Je třeba neochabovat v cílevědomém hledání spojenců…., je nezbytně nutné při tom využít všechny dostupné společenské kontakty nepřítele jako jsou rodinní příslušníci nebo příbuzní, spolužáci, spolupracovníci apod. Ty lze získat pro spolupráci sdílením životních neštěstí (pozn. kolika z nich k tomu neštěstí bolševici sami dopomohou, aby postižené lidi  mohli později využít pro akce  proti vám ?), dáváním darů, dohozením obchodních příležitostí, je třeba neopomenout žádnou životní oslavu a možnost vzájemné pomoci. Je nutné si těmito prostředky získat důvěru a přátelství těchto osob.“

Jinými slovy ty svině se nezastaví ani před korumpováním vaší rodiny a přátel, aby vám mohly škodit.

To že pátá kolona bolševiků funguje, dokazuje fakt, že jsou tu rozháněny pitky pravicových extrémistů odehrávající se na soukromých oslavách za zavřenými dveřmi, ale na bolševické demonstraci pořádané na veřejném prostranství si Grebeníček může pronášet výroky jaké chce a nejenže se mu za to nic nestane, ale policie tu na Grebeníčkův příkaz asistuje k umlčení občana, který si dovolil vyjádřit s těmito výroky nesouhlas.

Osvěžme si

198a

Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod

(1) Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

(2) Stejně bude potrestán, kdo se spolčí nebo srotí k spáchání činu uvedeného v odstavci 1.

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo
b) účastní-li se aktivně činnosti skupin, organizací nebo sdružení, které hlásají diskriminaci, násilí nebo rasovou, etnickou nebo náboženskou nenávist.
 

Metody získávání nových členů mladší generace

Jednoduše dostanou svými notoricky známými metodami vyhlédnutou oběť do problémů, samozřejmě skrytě a podle, jak jen to nejlépe dovedou, a pak ji zase z problémů vytáhnou, k čemuž se naopak hrdě přihlásí. Dotyčný pitomec je jim pak za to ještě vděčný a oni mají o dalšího příznivce ne-li člena navíc.

Likvidace už nepotřebných spolupracovníků

Ale ani komunisty, kterým by se podařilo dostat svou zločineckou organizaci k moci by po té nečekalo nic dobrého. Jak víme z historie, toto učení je tak zhoubné pro morálku člověka, že by s největší pravděpodobností padly za oběť svým žárlivým a v Čechách ještě ke všemu závistivým kolegům, stejně tak, jak se již v minulosti stalo v každé bolševické straně na světě.

Upozornění pro všechny slušné lidi

Některé z výše uvedených věcí se v posledních čtyřech měsících stupňují a lze předpokládat, že budou eskalovat tím více, čím budeme blíže k volbám tak že se podle toho zachovejte. uznáte za vhodné.

Doslov

Tyto metody používají všechny bolševické strany světa už bezmála 90 let a ještě se z nich snad nikdo nepoučil. Pokud by tomu tak bylo, byla by KSČM v České republice zakázaná jako zločinecká organizace.

Jejich vlastní člověk, čínský komunista Wang Shiwei to v předválečných letech vystihl velmi dobře:
„Komunisté umějí hezky mluvit, o přátelství, o lásce a kdo ví o čem ještě. Nemají však s člověkem litování. Když se s nimi setkáte, zdá se vám, že jsou samý usměv, avšak jejich úsměv je jen na povrchu. Na sebemenší popud zareagují výbuchem, okamžitě získají navrch a seřvou vás.“
Za tento výrok byl později popraven.


16.03.2006 eminence

12345 (2x hodnoceno, průměr: 1,00 z 5)
123x přečteno
Updatováno: 28.11.2015 — 0:06
D-FENS © 2017