Állni a földön!

Featured Image

Ze serveru hovinky.cz, který je tradičně hodnotným a vyváženým zdrojem informací týkajících se občanských svobod a zejména jejich postupné náhrady lidskými právy,  jsme se dozvěděli, že v rámci novely trestního řádu implementovalo Maďarsko stand-your-ground kodex.

Novinky v rámci vyváženosti uvádějí, že to „vyvolalo bouřlivou diskusi i vlnu odporu“ (lze si těžko představit, že se něco takového odbylo také bez souhlasných reakcí, které však Hovinkám za řeč nestály), dále uvádějí, že právní norma obsahuje pojem „povolená vražda“, což mi připadá zcela neuvěřitelné a vůbec to Novinky vypodobnily tak, že v Maďarsku postačí, když si cestou z vinného sklípku zkrátíte cestu přes cizí pole s paprikou a hned vám přiletí pozdrav z kulovnice v rukou zbohatlíka.

Kdo by si snad myslel, že v Maďarsku došlo k nějaké revoluci a establishment země pevně zakotvené v EU a ovládané eurokomunisty dostal rozum, tak ho musím zklamat. Nový trestní zákoník je stejný produkt sračkopráva, jako se tvoří tady. Maďaři se proto dočkají přísnějších trestů například za útoky na policajty, zdravotníky, hasiče (bez ohledu na to, co k takovému útoku vedlo), zavádějí se trestné činy proti říši, pardon, proti EU, zavádějí se postihy za snahy anonymizovat kapitál podnikatelských subjektů apod.  Více na stránkách maďarské vlády.

Ohledně sebeobrany, došlo k určitému neevropsky jasnému záblesku zdravého rozumu:

Wider scope for lawful self-defence

In harmony with Hungary’s new Fundamental Law, the penal legislation widens the realm of scenarios of lawful self-defence in order to afford more effective action against serious, violent crimes. Lawful self-defence is permitted also at present, and based on the authorisation of the Fundamental Law, the new Penal Code, in agreement with the legislation in force at present, excludes the punishability of a person who acts in his/her own defence, in defence of others, in defence of his/her property or for the protection of public interests, even if his/her act exceeds the necessary extent, for instance, on account of fear. Based on the judicial practice of decades, the new Penal Code provides a wider scope for self-defence in cases where the assaulted person has reason to presume that the attack may even be directed against his/her life. These instances may be when someone is attacked at night, or by an armed individual or by an individual carrying a weapon that may be capable of extinguishing his/her life or is attacked by a group (minimum three individuals), or when an armed individual forces entry into someone’s home or into a fenced area forming part of someone’s home. It is important to note in this context that the rules regarding the use of weapons will not change, and these do not form part of the Penal Code.

Jinak řečeno:

– vylučuje trestnost osoby jednající v sebeobraně, k obraně druhých, při obraně majetku nebo veřejných zájmů, a to i v případě, kdy jednání, za určených okolností, svým rozsahem není přiměřené intenzitě aktu, které jej vyvolalo.
– dále vylučuje trestnost sebeobrany za situací, kdy se napadená osoba může domnívat, že přijde o život, tedy napadení skupinou osob (tvořenou minimálně třemi osobami), útočníkem ozbrojeným smrtící zbraní apod.
– a dále, a to soudruhy z Novinek tak pobouřilo, násilné vniknutí ozbrojeného útočníka do obydlí nebo na oplocený pozemek tvořící část obydlí.
– v neposlední řadě, je to pouze beztrestné a není to v žádném případě povinnost, obránce má tedy nadále stejně jako předtím možnost rozhodnout, zda bude konat k své obraně na svém pozemku, nebo zda vetřelce strpí.

A samozřejmě, jak Neseremedova vláda upozorňuje, regulace ohledně (palných) zbraní se v Maďarsku nemění, čili zůstavají zhruba na úrovni hitlerovského Německa.

Čili, shrnuto, vláda milostivě poskytla svým občanům jakousi možnost beztrestně umlátit klackem vetřelce, který nepochybně vkročil do jejich obydlí a má zbraň; úspěch takové akce je však podmíněn tím, že vetřelec není ozbrojen a vybaven lépe než obránce (což vzhledem k silně restriktivní zbraňové politice v Maďarsku lze předpokládat). Nevím, zda nad takovou novelou jásat nebo zaplakat, neb tohle není stand-your-ground, tohle je něco jako krajní nouze aplikovaná do prostředí vlastního domova, navíc vzhledem k zákazu zbraní pro slušné lidi je důsledná a účinná aplikace pouze ve světě iluzí. Nespatřuji v tom žádný velký posun, spíše analogii s přepadením ozbrojeným útočníkem na ulici, protože již sám fakt, že útočník překročil zjevnou hranici pozemku lze vnímat jako začátek úmyslného a plánovaného útoku, který pokračuje stejně jako kterékoli přepadení na kterémkoli jiném místě.

Nic o legální vraždě tam nečtu. Vraždy budou dále moci legálně provádět pouze vlády.

Rozhořčení lidu nad takovou právní normou nechápu. Neměni nic, spíš bych řekl, že je špatná a směrem od obecného „útok na zájem chráněný zákonem“ směřuje k vyjmenovávání různých specifických situací a jejich okolností, kdy je nutná obrana nutnou obranou a krajní nouze krajní nouzí. Zejména je to vidět na tom, že skupina útočníků se definuje jako tři lidé. Už vidím, jak soud zkoumá, kdo v daném okamžiku ke skupině patřil a kdo ne. Bude také zajímavé sledovat, jak se budou soudy vypořádávat s tou podmínku ozbrojenosti, neb podle českého práva je zbraní cokoli, co může učinit útok důraznější, tedy například šroubovák, hůl, dokonce i jízdní kolo. Kazuistická legislativa se zdá buřtožroutům správnější, přesně to vysněné úplně jasné jednoznačné právo jako od Klementa Gottwalda, ale ve skutečnosti je to past, ve které lze snadno uváznout i s těmi nejlepšími úmysly. Sice je jasně definovaný, co je skupina, nicméně „skupina“ dvou trénovaných recidivistů a skupina šesti otravných pubescentů hrajících si na ganxtery představují úplně jinou kvalitu.

Podle mého skromného názoru je třeba jít podstatně dál.

Z textu publikovaného maďarskou vládou plyne, že vniknutí neozbrojeného útočníka do obydlí řádného občana pouze za účelem krádeže nebo vandalismu není důvodem k použití násilí proti němu. Stejně tak útok na majetek nacházející se mimo pozemek, třeba vniknutí do auta. Tohle je důsledek levičáctví a rovnostářství zažraného do myšlení politických elit. Již samo neoprávněné vniknutí do něčího obydlí nebo útok na něčí majetek by měly zakládat beztrestné použití jakékoli síly včetně smrtící na straně obránce. Zvláště obydlí představuje společenský statek a morální hodnotu toho, kdo v něm přebývá, nikoli pouze majetek. Pokud je tedy žádoucí přísně trestat útoky na záchranáře a hasiče (kteří navíc určité procento útoků na svou integritu vyvolají sami svými postupy a neprofesionalitou) a odůvodňuje se to tím, že tyto složky reprezentují určité zažité společenské hodnoty (jako například pomoc druhým v nouzi), je také nutné připustit, že obydlí představuje také určitou hodnotu a není průchoďák, skrze který by se mohl procházet každý, kdo má do prdele díru, zejména za okolnosti, že je jasně odděleno od veřejných prostor. Kdo do takových míst vleze, nesmí požívat žádnou zákonnou ochranu, bez ohledu na to, zda tam vlezl ozbrojený, jak a proč.

Stejně tak přetrvává pro mně nepochopitelná tendence rozlišovat útok proti zdraví a proti majetku, a to i za situace, kdy se někdy obojí slévá v jedno. Jak má občan poznat, že ho ten cikán s nožem přišel „jen“ okrást a nikoli zapíchnout? Nakonec, když to „dobře“ dopadne, objeví se spousta rozumbradů (ten největší se jmenuje státní zástupce), kteří se začnou ohánět tím, že ho přece jen okradl a to není důvod po někom střílet. Kde se tohle furt bere? Kdo má právo posoudit, že vyražený zub ještě za sebeobranu stojí, ale krádež kukačkových hodin po dědečkovi, které kromě materiální mají pro dotyčného třeba i velkou emocionální hodnotu, za sebeobranu nestojí? Podle mně pouze majitel těch hodin. Žádný internetový diskutér ani úředník nebo nedej bože policajt.
 
Necháme se tedy překvapit, jak budou maďarské orgány případy zvládat aplikaci nových ustanovení do praxe a nakolik zlepší dosud silně nerovné postavení oběti a útočníka. Jestli tedy maďarská wannabe-stand-your-ground zatím něco ukázala, tak je to naprostá neobjektivnost a zaujatost mediální scény, kdy jednotliví novináři působí dojmem, že sami snad kradou na cizích pozemkách denně.
 


05.07.2013 D-FENS

12345 (1x hodnoceno, průměr: 1,00 z 5)
275x přečteno
Updatováno: 27.11.2015 — 23:53
D-FENS © 2017