Akce Hokus Fokus I.

Featured Image

D-F: Založeno na skutečné události. Jen pro silné povahy. Užijte si to. Konec D-FENSovy vsuvky.


Prodávající: Vlad. Květinková,
Jopomucká 110+,
300 00, Plzeň.

Kupující: Jaroslav Nosek,
Na Trávníku 300/10,
321 00, Plzeň.

Věc: Návrh na snížení kupní ceny o částku potřebnou na odstranění závad zatajených při prodeji automobilu. Tento dopis považujte současně za návrh na mimosoudní vyrovnání.

Při prohlídce automobilu Ford Focus VIN WFOBXXGCDBWG5721X, stav tachometru 160.650km,  konané dne 25.7.2005 jste mně sdělil, že automobil nemá žádné závady, je způsobilý k provozu a že byl lehce poškozen  odřením pravé části předního nárazníku. Opraveny byly údajně pravý přední blatník a nárazník. Při této prohlídce jsem upozornil na poškození předního okna v místě před spolujezdcem, na poškození laku ve spodní střední části okna zadních třetích dveří, na údajně v Německu neodborně opravený výfuk nepěkným svárem opracovaným bruskou a nastříkáním výfukového potrubí a tlumičů výfuku stříbrnou barvou, drobné poškození na levém předním blatníku a že k automobilu je dodán jen jeden klíč. V kupní smlouvě ani v protokolu z STK nejsou uvedeny žádné závady. Od výše popsaného stavu byla odvozena dohodnutá a 26.7.2005 uhrazená kupní cena 154.000.-Kč, jednostopadesátčtyřitisícekorunčeských.

Je zarážející, kolik závad jste mně „zapomněl“ sdělit. Vaše pochybení (doufám, že snad nešlo o úmysl) považuji za tak četná a natolik závažná, že jsem se rozhodl pro písemnou formu jednání a přizvání znalce. Vaše prohlášení, že jste automobil důkladně prohlédl a vyzkoušel musím bohužel považovat za hrubě nepravdivé.

Dne 28.7.2005 jsme se v přítomnosti p.Josefa Květinky dohodli, že s automobilem ujedu nějakou vzdálenost a pokud se vyskytnou problémy, budou následně vyřešeny.

Do dnešního dne, 6.8.2005, po ujetí cca 420 km, bylo za účasti ing. Jana XYZ, znalce v oboru motorových vozidel zjištěno že:

– Při rozjezdu a dále po přeřazení na každý vyšší rychlostní stupeň je při akceleraci do cca 2100 ot/min. slyšet hluk způsobovaný pravděpodobně poškozeným ložiskem převodovky. Oznámeno 26.7.2005 odpoledne Vám v přítomnosti p.Josefa Květinky.
– Při jízdě je slyšitelný zvuk v zadní části automobilu jehož kmitočet je přímo závislý na rychlosti jízdy. Po zvednutí automobilu bylo zjištěno, že zvuk vzniká přibrzďováním pravého zadního kola. Zjištěno 26.7.05. a oznámeno Vám týž den odpoledne v přítomnosti p.Josefa Květinky. Tuto a předchozí závadu byste při údajně důkladné kontrole a prohlídce automobilu musel zjistit.
– Nesvítilo pravé potkávací světlo. Zjištěno 26.7.2005 večer. Byla zakoupena a svépomocí vyměněna žárovka v ceně 139.-Kč. Oznámeno p.Josefu Květinkovi 28.7.2005 který odpověděl, že by žárovku býval vyměnil. Úhradu ceny žárovky však nenabídl.
– Hladina kapaliny v nádržce posilovače řízení byla pod značkou minimum. Zjištěno 28.7.2005. Doplněno k rysce max. týž den v autoservisu v Ixovičicích. (50.-Kč bez účtenky). K dnešnímu dni je zjevně patrný další pokles hladiny. Kontrola byla prováděna na vodorovné ploše.
Čerpadlo posilovače řízení je netěsné, „oslintané“. Kapalina pravděpodobně uniká okolo hřídele řemenice. Tato kapalina je nastříkaná na trubkách sloužících jako chladič kapaliny posilovače a na blízké hadici. Zjištěno 29.7.2005. Nové čerpadlo lze zakoupit za 11.067.-Kč. Zdroj informace Ford servis.
– Na automobilu byla namontována hrubě nevyvážená kola, takže nebylo možné jet vyšší rychlostí než cca 95 km/hod. Při překročení uvedené rychlosti se přenášely do volantu silné vibrace. Zjištěno při první jízdě po dálnici 28.7.05 odpoledne. Vyváženo týž den v pneuservisu za 320.-Kč.
Nefunguje ostřikovač předního okna. Zjištěno 30.7.05.
Přední okno je vlevo, v zorném poli řidiče odřené pravděpodobně od  poškozeného stírátka. Zjištěno 29.7.05.
Uniká mazivo z vnitřního kloubu pravé poloosy. Zjištěno 31.7.05.
Pravé dveře nelze ovládat klíčem dodaným k automobilu. Zjištěno 29.7.05.
Nebyl vyměněn rozvodový řemen. Zjištěno 2.8.2005 dotazem u původní majitelky vozu. Výměna s dodáním materiálu přijde na cca 5.000.-Kč. Zdroj informace Ford servis.
Chybí kovový tepelný kryt pod katalyzátorem. Zjištěno 29.7.05.
– Chybí přední vyjímatelné koberce. Zjištěno 31.7.05.
– Hlavní světlomety nejsou seřízené směrově ani výškově. Zjištěno 5.8.2005 při první noční jízdě.
– Před předáním automobilu bylo Vámi nutno dobít akumulátor. Při prvních mrazících bude pravděpodobně nutno zakoupit nový. Tato možná závada není zahrnuta do návrhu snížení kupní  ceny.
– Je neodborně opraven výfuk který byl údajně zlomený za katalyzátorem. Při couvání do kopce tento klepe o karoserii. Zjištěno 31.7.05.
– Levý přední bezpečnostní pás není originální. Chybí zarážka přidržující sponu  zámku, aby tato  nesjížděla až k podlaze a pás má jiný odstín. Zjištěno 29.7.05.
– Jdou špatně zavírat zadní (třetí) dveře. Zámek a kolík jdou poněkud mimo. Zjištěno 29.7.05.
– Je ulomený držák hrdla nádobky kapaliny ostřikovačů. Zjištěno 30.7.05.
 
Poslední čtyři popsané závady vyvolávají otázku, zda nebylo poškození automobilu vážnější a rozsáhlejší, něž jste uvedl.

Z výše popsaných závad jsem dospěl k závěru, že automobil nemohl fyzicky projít stanicí technické kontroly a že v ní pravděpodobně ani nikdy nebyl. Zvažuji podání podnětu k  prověření práce uvedené STK. Za Vaše nejvážnější pochybení považuji zatajení netěsnosti skupiny posilovače řízení. Nefunkčnost posilovače vzniklá únikem kapaliny by mohla mít katastrofální následky.

Na Váš případný návrh na bezplatné odstranění závad nepřistoupím, protože Vám na základě výše popsaných faktů nedůvěřuji!
Podle názoru znalce bude na odstranění výše popsaných závad potřeba vynaložit částku nejméně 31.700.-Kč.
Je ale pravděpodobné, že skutečné náklady budou vyšší.
 

………………………………………………….
V Plzni dne 6.8.2005    Podepsán: kupující


Věc: Oznámení dalších zjištěných závad.

Při používání automobilu Ford Focus VIN WFOBXXGCDBWG5721X, byly zjištěny tyto další závady:

– Motor běží po nastartování vzhledem k venkovním teplotám dlouho ve startovacím režimu (tzv. „na sytič“). O tomto jevu jsem Vás informoval už 28.7.2005 v přítomnosti p. Josefa. Během „sytičového“ režimu motor kouří.
– Po nastartování nezahřátého motoru při pokusu o akceleraci motor zhasíná.
– Spotřeba motoru je při šetrném letním provozu přes 10L/100km. Jedná se pravděpodobně o vadnou sondu lambda nebo vadný řídicí počítač. Nelze vyloučit, že provozováním automobilu s některou z těchto závad, došlo k poškození, nebo zničení katalyzátoru.

Zatím není možné uvést kapitalizaci těchto závad. Částka bude záviset na druhu závad a rozsahu případných dalších škod.

– Informace vašeho kolegy, že u tohoto automobilu se vůbec neseřizují ventily byla  nepravdivá. Po zakoupení odborné knihy bylo zjištěno, že ventily se kontrolují a seřizují při ujetí 150.000 km. Nebyly tudíž před prodejem kontrolovány ani seřízeny.
 
– Po návratu z týdenní dovolené (autobusem) nebylo možné automobil z důvodu nedostatečné kapacity akumulátoru nastartovat. V prodejně akumulátorů „Mulač“ bylo zjištěno, že akumulátor má méně než poloviční startovací kapacitu. Tento stav je doložen tištěným protokolem z testeru. Podle vyjádření pracovníků servisu byl akumulátor instalovaný do automobilu navíc neoriginální. Jeden pólový nástavec akumulátoru byl plochý a druhý válcový. Svorky automobilu jsou však uzpůsobeny pro oba vývody akumulátoru válcového tvaru. Cena nového akumulátoru je 1.674.-Kč.

– Pravé zadní kolo nedrží tlak. Je nutné jej 2x až 3x týdně dohušťovat. Po návratu z dovolené stál automobil téměř „na ráfku“.

Automobil nemohu používat dokud nebudou spolehlivě zjištěny a odstraněny závady, které by mohly mít vliv na další zhoršení technického stavu a bezpečnost. Jsem nucen odložit prodej svého původního automobilu. S odcházejícím létem klesají moje šance na jeho úspěšný prodej.
 

 ………………………………………………….
V Plzni dne 24.8.2005    Podepsán: kupující


 
 

Věc: Další, v pořadí třetí oznámení, dalších zjištěných závad.
 
Zatím od Vás, pane Květinko, nemám žádné vyjádření, ačkoliv byly dopisy adresovány právě Vám.
 
Dnes jsem převzal dopis od paní Květinkové. Zatím nemohu s konečnou platností popsat svůj další postup. Předběžně se domnívám, že mimosoudní dohoda vzhledem k jejím postojům, nebude možná.  Děkuji pí za četná poučení. Oznamuji, že se bohužel mezi důvěryhodné osoby, možná ne zcela vlastním přičiněním, nekvalifikovala. Řešení úlohy z českého jazyka o významu slov neřekl, zapomněl, zatajil zamlčel….apod., považuji za nadbytečné. Budu i nadále postupovat podle vlastního uvážení.

Při používání automobilu Ford Focus VIN WFOBXXGCDBWG5721X, byly zjištěny tyto další závady:

–  Je o 10 až 15 mm „přelitá“ převodovka. Domnívám se, že může jít o pokus snížit její hlučnost. Protože nevím jaký olej byl do převodovky doplněn, bude nutné nechat ji vyprázdnit a naplnit správným množstvím správného oleje.
– Testem 1 x v běžném a následně i v autorizovaném servisu bylo zjištěno, že automobil překračuje nejvyšší přípustný emisní limit CO. Ve stanici technické kontroly by automobil podle sdělení servisů nemohl projít. Údaje jsou doložitelné protokolem (+ Faktura 595.-Kč).
– Dále z testu vyplynulo, že je nefunkční katalyzátor (14.000.-?). Automobil je tudíž de-facto nepojízdný.

Názorem pracovníků servisu je, že katalyzátor je tzv. „vybouraný“. Na poklep paličkou se jeví těleso katalyzátoru jako prázdné. Průvodním jevem takovéto „opravy“ je zvýšená spotřeba paliva, zvýšený hluk výfukové soustavy a chybné údaje pro řídicí jednotku motoru. V souvislosti se zprávou o vybouraném katalyzátoru mně svitlo, co mně bylo už u vás na zvedáku divné na sváru výfukového potrubí. Kdyby bylo potrubí zlomené např. nárazem, nebyl by lom rovný a svár by sledoval tvar lomu.

Trubka by ztratila původní kruhový profil. Pokud by bylo potrubí upadlé následkem koroze, nebylo by možné jej přímo svařit. Zkorodované okraje by se při svařování upalovaly a bylo by nutné použít nějaké zesílení. V místě průmětu řezu na tepelné stínění výfuku, jsou zjistitelné zasekané částečky po práci s úhlovou bruskou. Potrubí bylo pravděpodobně úmyslně přeříznuto. K tomuto úkonu bylo třeba odstranit spodní ocelové tepelné stínění katalyzátoru a navazujícího potrubí. Jeden ze šroubů se tomu, kdo „opravu“ prováděl, podařilo vyšroubovat, druhý byl urezivělý. V zadní části bylo stínění odlomeno a lomové plochy, které se jeví jako čerstvé, byly „přemáznuty“ stříbřenkou. Takovéto řešení „opravy“ katalyzátoru jsem se však, vzhledem k mému původnímu názoru na vaši firmu neodvážil v době uskutečněné prohlídky předpokládat.

Aby bylo možno výše uvedený názor případně vyvrátit, nechám v nejbližší možné době, opět za přítomnosti soudního znalce, přezkoumat fyzický stav katalyzátoru i funkci a zapojení příslušných čidel, event. kontrolních svítilen. Budu se také zajímat proč tyto závady nedokázala objevit stanice technické kontroly v Blbovicích.
Podle mého laického názoru jsme v situaci, kdy by pravděpodobně bylo možné, prokázat Vám Váš úmysl mně poškodit.

Umím si představit na vaší straně něčí názor, že k poškození katalyzátoru došlo až poté, co jsem automobil převzal jako bezvadný. Nevím a nehodlám zjišťovat, zda všichni zúčastnění z vaší strany vědí detailně o tom co dělají ostatní a jaká je organizační struktura vaší firmy a zda je pí Fialová mluvčím firmy. Není možné však použít její názory, byť byly fundované, neboť v době uskutečnění předání a prodeje nebyla fyzicky přítomna. Její informace jsou zprostředkované a mohou být účelově ovlivněny. Pro mne jste smluvním partnerem Vy. Viz. Kupní smlouva a plná moc. Případné přesuny odpovědnosti a pravomocí by bylo dle mého názoru vhodnější řešit interně v rámci vaší firmy, popřípadě také s předchozím majitelem.

Jsem paradoxně Vaší pí matkou stavěn do role špičkového odborníka, který měl všechno vědět, vidět, uhlídat a okamžitě reagovat. Vady kterých jsem si nevšiml ihned, podle jejího názoru, až na výjimky, neexistují. Naopak kvalifikovaní pracovníci, Vy, Váš otec (IČ 138 92 266, 1. Opravy silničních vozidel, 2. Nákup a prodej automobilů a náhradních dílů) a Váš spolujezdec, nemohli podle názoru pí Květinkové nic vidět ani vědět, natož popsat jako závadu. Pí Kvě… do seznamu odborníků nelze zařadit, protože v době uskutečnění prodeje a nějakou dobu před i po, pobývala, podle Vašeho sdělení na zahraniční dovolené. Mám pocit jako by mně bylo zazlíváno to, že se zajímám o to, co jsem za své peníze dostal. Vkrádá se domněnka , zda jsem se neměl stát sponzorem automobilového soutěžního sportu bez mého vědomí.

Se všemi zjištěnými závadami jsem průběžně seznamoval znalce zmíněného v dopise ze 6.8. t.r.. Zpočátku jednotlivě ústně a po určité kumulaci závad i písemně také Vás.

„Velkým zážitkem“ a prvním impulsem k ostražitosti bylo 26.7.2005 odpoledne, cca 7 hodin po podpisu kupní smlouvy a ujetí cca 25 km, Vaše tvrzení, že ze zadní části automobilu nemohou být slyšet žádné zvuky, protože jste jej důkladně otestoval. Vaši hlášku jsem tehdy komentoval slovy: „Tak to už jsem to auto asi ojel, že“. Následoval návrh přítomného p. Josefa Kvě…, kterému se Váš přístup viditelně nelíbil, na řešení případných závad později, po ujetí nějaké vzdálenosti. Konkrétní čas ani vzdálenost nebyly blíže  specifikovány.

K návrhu pí Kvě… na bezplatné odstranění některých závad a výměnu některých vadných dílů uvádím: Nemám čas ani náladu a konečně ani zbytečné peníze nechávat po případné opravě kontrolovat, zda byl vaším servisem například skutečně vyměněn rozvodový řemen a kladka za nové, nebo zda byly použity díly z „přiměřeně ojetého“ automobilu, či zda vůbec bylo něco vyměněno. Znovu opakuji, že vám po dosavadních zkušenostech nemohu důvěřovat.  Nelze vyloučit, že by například mohl být v rámci opravy nahrazen nově zakoupený akumulátor nějakým lepším, plně funkčním.

Navrhl jsem Vám snížení kupní ceny. Jakým způsobem bude automobil opraven a jak budu dál postupovat, ponechte prosím na mém uvážení. K urychlení vyřešení sporu může přispět zejména vaše strana tím, že začne na problém nahlížet racionálně. Aktuální částka navrhovaného snížení kupní ceny k datu 26.8.2005 činí 45.000.-Kč. Budu od Vás požadovat rovněž uhrazení znalečného, jakmile bude možné je vyčíslit. Možnost konečného vyčíslení závisí také na době, od které bude možné se důvodně domnívat, že objevení dalších závažných závad je málo pravděpodobné.

Tímto dopisem se nevzdávám případných dalších oprávněných nároků, pokud nějaké vzniknou. Pokud jsou Vám známy nějaké další závady nebo úpravy, sdělte mně je obratem.

Před léty jsem od p. Josefa Kvě… zakoupil pro manželku automobil Ford Fiesta a byli jsme s ním po celou dobu používání velice spokojeni. Proto jsem důvodně předpokládal, že jednám se seriozními obchodníky a současně odborníky. Ani ve snu jsem nepředpokládal, jak až se mohou věci okolo technického stavu shora identifikovaného automobilu vyvinout.

Vaše dosavadní jednání považuji za nesprávné. Domnívám se, že budu nucen pro uspokojení svých, podle mého názoru oprávněných nároků, podat žalobu u místně příslušného Okresního soudu. Jako krajní řešení zvažuji případné podání trestního oznámení pro podezření z trestného činu podvodu. (§250 trestního zákona).
§250 (1) Kdo ke škodě cizího majetku sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci.
§250 (2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu nikoli malou.
§250 (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, nebo
 b) způsobí-li takovým činem značnou škodu nebo jiný zvlášť závažný následek.

Závěr dopisu není tzv. „vyhrožováním soudem“, ale upozorněním na možný další vývoj situace. Že se jedná pravděpodobně o organizovanou skupinu, lze odvodit z účasti 4 osob na jednání souvisejícím s prodejem tohoto konkrétního automobilu a pravděpodobně i někoho z STK Blbovice.

Osobně považuji za správné řešení podání trestního oznámení. Jo to však varianta při které budou vtaženi do případu další lidé. Někdo možná bude i překvapen, protože třeba nic nevěděl.

V Plzni 26.8.2005
 ………………………………………………..
 Podepsán: kupující


Adresát:  Právní zástupce
Původní majitel:    Paní Vl Kvě…
Současný majitel:  Já

Věc: Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy k automobilu Ford Focus.
 
Vážený pane advokáte,

oznamuji Vám, že odstupuji od kupní smlouvy o koupi os. automobilu Ford Focus VIN WFOBXXGCDBWG5721X uzavřené dne 26.7.2005  mezi prodávající, paní Kvě… a kupujícím………

Odstoupení jsem oznámil pí Kvě… dopisem do vlastních rukou dne 19.10.2005. Důvodem jsou vady které brání řádnému užívání automobilu. Tyto vady podle mého názoru existovaly už v době předání vozidla tj. 26.7.2005 a nebyly mně, coby kupujícímu, prodávajícím oznámeny.

Na zmíněné vady jsem prodávající stranu bezodkladně upozornil a opakovaně navrhl snížení kupní ceny. Protože mé návrhy byly prodávající stranou odmítnuty, nezbývá nežli od smlouvy jednostranně odstoupit. § 597 Občanského Zákoníku.

Prokázat, že automobil byl 26.7.2005 v okamžiku předání bezvadný je podle mého názoru na paní Kvě….

Automobil předám prodávající proti předání kupní ceny 154.000.-Kč, slovy: Jednostopadesátčtyřitisíc-korunčeských.
S přátelským pozdravem kupující
 

………………………………………………….
V Plzni dne 24.10.2005               Podepsán: kupující


Pozoruhodnosti
Prodávající spolupracoval s advokátem, který zkoušel různé finty a oblbovačky.
Auto mělo opravdu vykuchaný a tedy nefunkční katalyzátor.
Na obr. je metrový pajcr prostrčený „katalyzátorem“!

Na tomto obr. je vidět zavařené okénko shora na tělese katalyzátoru a stopy po brusce „ošetřené“ stříbřenkou.
 

– Kuriózní bylo zdůvodnění nevyváženosti kol. Protože auto nemá dálniční známku, nebylo možné jej vyzkoušet při vyšší rychlosti. To by mohla být pravda všude jinde mimo Plzeň kde máme cca 20 km dálnice bez poplatku.

– Automobil prodával podnikatel v oboru jako soukromá osoba, takže prvním v technickém průkazu jsem byl já. Pokud si této finty berňák do roka nevšimne (a on si sám od sebe určitě nevšimne), nebude už možné vymoci dodatečně nezaplacenou daň z příjmu. Já myslím, že tohle je velice rozšířený a úspěšně opakovaně používaný bazarový trik a že touhle dírou mizí obrovské prachy!!!

– Další velice rozšířenou fintou je podle mě provádění prohlídek v STK pro kamarádíčky nebo „sponzory“na dálku.

Závěr:

Odstoupil jsem od smlouvy a auto vrátil za plnou kupní cenu. Vyvinuté úsilí a čas se mně nepodařilo zhodnotit. Snad tohle někomu pomůže a pár paskřivcům zkomplikuje život, nebo omezí možnost okrádání. Románovou část jsem zcela vynechal a pouze opsal větší část korespondence.

Některé pasáže jsou z mé strany plané, protože prodávající odstoupení od smlouvy po cca půlroce akceptoval.


05.04.2006 Jaroslav Nosek, Plzeň
(zvýraznění provedl D-F).
 
 
 
 

12345 (Zatím nikdo nehlasoval)
388x přečteno
Updatováno: 28.11.2015 — 0:06
D-FENS © 2017
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!