Ahoj, já jsem elektronický podpis, ale státní správa mne nezná…

Featured Image

Tak jsem se v posledních letech snažil komunikovat se státní správou a úřady elektronicky (emailem, podepsaným kvalifikovaným elektronickým podpisem vydaným certifikační autoritou). Netušil jsem ovšem, že v mnoha případech by bylo jednodušší použít hliněnou tabulku a klínové písmo.. Podotýkám, že podpisy byly opravdu naprosto v souladu s platnou legislativou.

Případ 1: Městský úřad Rosice u Brna… Odeslána emailem reakce na jejich doporučený dopis. Jejich odpověď byla:

“ dne xxxxx jsme obdrželi Vaše podání v elektronické podobě – e-mail.Zákon č. 500/2004 Sb. o správním řízení („správní řád“) umožňuje, aby bylo podání učiněno i v elektronické podobě .Aby takové podání bylo možné požít pro účely správního řízení (či pro účely komunikace se správním orgánem), musí takové podání splnit i náležitosti upravené v § 37, odstavce 4, 5 a 6, správního řádu“ následovala 2 stránková citace zákona a pak “ Z uvedeného vyplývá, že pokud není podání ve lhůtě 5-ti dnů potvrzeno písemnou formou či doplněno o elektronický podpis(či o datovou zprávu), přihlíží se k takovému podání tak, jako by nebylo vůbec učiněno.“

Další komunikace byla již stručná.

Já : Podání splňovalo veškeré náležitosti Zákona č.500/2004 Sb. ohledně el. podpisu.

Úřad: Bohužel nesplňuje, není opatřeno el. podpisem.

Já: Splňuje, je opatřeno el. podpisem.

Následně již ze strany úřadu komunikace ustala. Jelikož to bylo ohledně pirátění v obci – celých 56km/h na jejich radarové kasičce – tak jsem to dále neřešil a již je to promlčeno.

 

Případ 2: Městský úřad Kuřim u Brna. Odeslána žádost ohledně stavebního řízení

Úřad: Prosím o zaslání Vaší žádosti prostřednictvím datové schránky nebo poštou.

Já: Z jakého důvodu

Úřad: V souladu se správním řádem č. 500/2004 Sb. podrobnosti viz. §37.

Já: bylo zasláno v souladu s Vámi uvedeným

Úřad: Chybí elektronický podpis.

Vzhledem k tomu, že jsem tuhle žádost potřeboval, tak jsem se rozhodl té tetě na venkov zavolat. A po pár vteřinách bylo jasno.. Navádím ji, kde má podpis hledat a ona řekne – opravdu tu není a mám to bez úprav přeposlaný od kolegyně z podatelny :-). Tak jí taktně sdělím, že kontrolu elektronického podpisu opravdu nemůže provádět na přeposlaném emailu, jelikož se elektronicky podpis logicky nepřepošle. A teta mi hned hlásí: Aha, tak to to bude asi ono, nám se to stalo už několikrát a vždycky to pak museli poslat normální poštou..

Následně pak nahlas říká kolegyni: „Božka, tak musíme říct Monice, že ty podpisy musí kontrolovat ona..“ OMG (kolik mám nafakturovat úřadu za školení?)

Tím se vysvětluje i případ 1, kde se na 99,9% udála stejná situace.

 

Případ 3: POLICIE ČR. Odeslána žádost.

Úřad: Je třeba zaslat znovu žádost s projektovou dokumentací – datovou schránkou, nebo poštou, případně osobně u nás na podatelnu. Emailové žádosti nevyřizujeme.

Já: z jakého důvodu nepřijímáte korespondenci dle Správního řádu č. 500/2004 Sb.?

Úřad: K dokumentaci nebyla přiložena elektronicky podepsaná žádost.

Já: Tudíž tedy vyřizujete emailové žádosti. Elektronicky žádost podepsána byla – formát  PDF ( otevřete programem Acrobat reader) s vloženým podpisem i tělo zprávy podepsané kvalifikovaným podpisem.

Úřad: My používáme prohlížeč PDF Share point, který žádný podpis nezobrazuje

Já: To už ale přece není můj problém, že používáte nestandardní programové vybavení

Úřad: Vaše žádost byla přijata a splňuje veškeré náležitosti..

Vzhledem k tomu, že se dodnes neozvali, tak počítám, že zjistili, že ten kvalifikovaný podpis je kvalifikovanější než oni. A nebo chtějí být na stejném levelu.

 

Případ 4: Krajská hygienická stanice. Odeslána žádost

Automat úřadu: Elektronická podatelna potvrzuje přijetí Vaší zprávy.

Předmět: Žádost

Zpráva přijata

Ověření el.podpisu: „nepodařilo se ověřit – neplatný“

Telefon na úřad: Ani po vysvětlení, že podpis je platný a ať mi vysvětlí co se jim konkrétně nelíbí, tak mi sdělila, že můžu být rád, že to přijala jako nepodepsané a mám jí to doručit klasickou poštou nebo datovou schránkou. Po námitce, že se tím dopouštějí porušení zákona mi oznámila, že to tak mají nastaveno od právníků. Chtěl jsem tedy vedoucí a ta „milá“ paní jen škytla, že ona je vedoucí..GAME OVER . Takové sračky a přitom je to Krajská hygienická stanice.

 

Případ 5: Městský soud. Odeslání odporu (neoprávněný odtah)

Automat úřadu: Elektronická podatelna potvrzuje přijetí Vaší zprávy.

Dopis z úřadu: Sdělení, že odpor nebyl v souladu s ust. § 42 odst. 1-3 zákona č. 99/1963 Sb. a nespňuje §6 odst 1 zákona č.297/2016 o službách vytvářejících důvěru…..

Email na úřad: potvrzení od certifikační autority ohledně splnění veškerých náležitostí konkrétního odeslaného emailu.

Dopis z úřadu: Sdělujeme Vám, že vlivem administrativní chyby byl Váš podpis nesprávně posouzen jako nepodepsaný. Po opětovném posouzení byl shledán jako platný. Za toto pochybení se soud omlouvá.

Už chyběla jen specifikace vadné elektronky E13 z Katody Olomóc.

 

Případ 6. Městský soud. Odeslání vyjádření k odporu

Automat úřadu: Elektronická podatelna potvrzuje přijetí Vaší zprávy.

Dopis z úřadu: Rozsudek s odůvodněním, že žalovaný se nevyjádřil k odporu..

Telefon na úřad: Kde je podání z data xx.?? Takové podání neevidujeme..

Jak je to možné, když mám potvrzení z automatu o přijetí z data xx ? Nevíme.

Osobně na úřadě nad spisem: Kde je podání z data xx?? Nevíme… A kdo to vyřeší??

Nevíme…Kde si mohu stěžovat?? Zkuste předsedu soudu a nebo pošlete stížnost..

Ptám se jak mám poslat stížnost, když se vám ztrácí podání?? Na poštu chodit nechci.

Nevíme…

U předsedy soudu: Asistentky povolají posily z IT , které po 20 minutách objeví veškerou korespondenci a vysvětlují, že jim tam nechodí dobře implementace čehosi a tím se podání někdy zařadí již mezi starší podání-což se také stalo – a pak je tam jen víc příloh, které má asistentka vytisknout do spisu – a to také neudělala. A pak je tam i problém s elektronickými podpisy, kdy na monitoru jim svítí červený křížek jako neplatný a když si to ale vytisknou, tak je tam podpis platný ( ověřeno ve spise – ID už prvotnímu odporu byl zařazen jako platný)

A soudce, který by si měl zkontrolovat jestli tam tedy všechny přílohy má, tak to neudělal – proč také, za takový mrzký peníz co za to má. A to si ještě spletl podání žalobce a žalovaného a tím spočítal špatně náklady řízení.

Takže resume je, že ze 6 elektronických komunikací se státní správou neprošla napoprvé ANI JEDNA. To je úspěšnost 0 %. To je elektronický podpis opravdu takový unikát a nebo totální selhání systémových řešení za šílené peníze padající do černé díry za státní zakázky na IT?

 

Černá díra ve vesmíru: místo kde Bůh dělil nulou.

Černá díra v ČR: místo kde úředníci násobí miliony.

Nejhorší je , že vlastně ty úřady člověk potřebuje a už i tak je jejich nevolníkem a získat potřebné dokumenty bez průtahů je skoro zázrak. A pokud je pak začne prudit, že něco neumí a mají chyby, tak mu to pak nechají pěkně sežrat, průtahy a doplňováním věcí, které by normálně nechtěli… Po mne z Městského úřadu i KHS pak chtěli plno dokumentů, které v normálních řízeních nepožadují a bylo mi nepřímo řečeno, že tím, že prudím, tak si mě vychutnávají.

Prý když chci po nich přesné dodržování zákona, tak oni také budou vyžadovat vše úplně přesně. Nějak se úplně ztrácí podstata státu, kdy stát má sloužit lidem a ne že lidi jsou otroci státu…

 


03.02.2018 Faron

12345 (256x hodnoceno, průměr: 1,06 z 5)
12 544x přečteno
Updatováno: 4.2.2018 — 0:05
D-FENS © 2017