Ach ty zatrolené schody

Featured Image

Zápis ze zasedání zvláštní komise městského úřadu v T., okres O., ohledně úrazu pana K. na domovní komunikaci.

Dne 13.13. tohoto roku došlo v domě poškozeného K. v T. k závažné nehodě při chůzi po schodech. Poškozený K. skončil s komplikovanou zlomeninou levé zadní končetiny v péči lékařů. Komise ve složení předseda J. F., bezpečnostní technik B. T. a obecní zřízenec O. Z. došla k následujícím závěrům:

1. Dne 13.13. t.r. sestupoval poškozený K. po dřevěných schodech svého domu, uklouzl a zřítil se z již zmíněných schodů na podlahu své garáže, přičemž utrpěl komplikovanou zlomeninu levé zadní končetiny (dále jen nohy) a dálě drobné oděrky na obou předních končetinách. Léčba si vyžádala pracovní neschopnost delší než sedm dní, několikadenní hospitalizaci v okresní nemocnici a složitou operaci.

2. Místním šetřením bylo zjištěno, že:
 a) schody byly vyrobeny svépomocí a nebyly proto opatřeny příslušným bezpečnostním certifikátem EU
 b) pan K. nebyl odborně způsobilý pro práci ve výškách, nemohl tedy legálním způsobem jmenované schody překonat jiným způsobem (například slaněním)
 c) pan K. nebyl řádně vyškolen a tedy ani certifikován pro chození po necertifikovaných schodech
 d) pan K. neměl při výše uvedené nebezpečné činnosti (chůzi po schodech) na hlavě nasazenu předepsanou bezpečnostní přilbu
 e) pan K. na sobě při výše uvedené nebezpečné činnosti neměl oblečenu předepsanou reflexní vestu zelené či oranžové barvy
 f) schody nebyly opatřeny žádnými dalšími povinnými bezpečnostními prvky ve smyslu vyhlášky EU č. 8912K19B, zejména:
  (i) první a poslední schod nebyl opatřen výrazným černo-žlutým nátěrem
  (ii) schody jako celek nebyly opatřeny žádným bezpečnostním zádržným mechanismem, ani airbagy
  (iii) schody jako celek nebyly opatřeny nouzovým osvětlením pro případ výpadku elektrického proudu
  (iv) na schodech nebyly řádně vyznačeny únikové východy
  (v) schody nebyly opatřeny lékárničkou s vyznačenou dobou platnosti obsahu
  (vi) schody nebyly opatřeny povinnou sadou náhradních žárovek a pojistek
  (vii) zcela chyběl náhradní schod a nářadí nezbytné pro jeho výměnu
  (viii) schody nebyly vybaveny certifikovaným hasícím přístrojem

3. Komise konstatuje, že samotný úraz, několikatýdenní léčení a neschopnost pohybu nejsou vzhledem k výše uvedeným zásadním zanedbáním bezpečnosti pohybu po nemovitosti dostatečným trestem pro poškozeného K. a doporučuje jeho další potrestání ve správním řízení.

4. Komise doporučuje městské radě, aby nařídila panu K. kromě bezodkladného uvedení daných schodů do zákonem požadovaného stavu dále jejich vybavení certifikovaným měřičem rychlosti chůze, pokud možno osvědčeným typem, dodávaným společností CzechStairsWalkSpeedMeter.

5. Komise doporučuje městské radě, aby byl vydán rozkaz Městské policii provádět u dotyčných schodů v domě pana K. jedenkrát týdně po dobu dvou hodin hlídkovou činnost.

6. Komise doporučuje Parlamentu ČR, aby neudržitelnou situaci s úrazy při chůzi po schodech řešil samostatným zákonem, který nařídí povinnou každoroční technickou kontrolu každých schodů a jejich bezpečnostního vybavení a nařídí doplnění každých schodů čtyřbodovými bezpečnostními pásy, hlavovými airbagy a záchranným nafukovacím člunem pro případ povodní. Všechny schody by nadále měly být monitorovány bezpečnostním kamerovým systémem. Přestupky při chůzi na schodech je nezbytné bodovat a po získání dvanácti bodů je nezbytné chodce odeslat k přezkoušení, případně mu chůzi po schodech zcela zakázat, neboť úrazy způsobené na schodech bezohlednými chodci představují pro společnost velkou ekonomickou a sociální zátěž.

12345 (Zatím nikdo nehlasoval)
253x přečteno
Updatováno: 27.11.2015 — 23:56

Reklama

D-FENS © 2017
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!