Výsledky pro – "kudela"

Jste připraveni na nový zákon o silničním provozu?

V tomto článku se pokusím nastínit, co musíte počínaje dneškem 0:00 dodržovat, pokud se rozhodnete účastnit silničního provozu. Tato činnost, jako ostatně všechno v moderním byrokracií ovládaném demokratickém systému, je striktně regulována zákonem, a to sice zákonem č. 361/2000 Sb. ve znění zcela poslední novely, která díky soustředěnému úsilí zákonodárců vstupuje v platnost právě dnes.


Dopravněfašistický pozdrav z Ostravy Reloaded

Mám pro čtenáře jednu zprávu, která jistě potěší. Ušetříte za toaletní papír, protože si můžete vytřít prdel ústavou. Když si s ní mohou vytírat prdel poslanci, tak vy můžete taky. Jmenovitě mám na mysli ten list, na kterém je článek 36, který říká: „: „Každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu.“ Kdyby to nestačilo, můžete odvinout kousek Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod s článkem 6, kde se poněkud obšírněji praví, že  „Každý má právo na to, aby jeho záležitost byla spravedlivě, veřejně a v […]


D-FENS © 2017
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!