4,6 procenta

Featured Image

Předkládám velectěnému publikumu k posouzení lež jako věž.
O tom, že se jedná o LEŽ a ne o NEPRAVDU jsem bytostně přesvědčený, protože vicišpáni z ČEZu to mají sakra dobře spočítané.

Média již v poslední čtvrtině roku 2010 strašila obyvatelstvo dramatickým nárůstem ceny elektřiny a jako hlavní důvod se všude uváděl rozmach solárních elektráren. Myslím, že většina zde přítomných je natolik sečtělá a v obraze, že asi nemá cenu se v tom nějak zvlášť patlat.
Ministr financí těsně před koncem roku věc pro média a pro nás všechny vyřešil zdaněním solární energie a všichni odpovědní se bili v prsa, že tedy pro domácnosti elektřina podraží, ale jen o 4,6%!!!
Já byl spokojený!

Elektřinou svítím a topím, mám tedy tarif D 45d, s hodnotou jističe 3x32A.
V některých věcech jsem docela pedant a třeba zrovna spotřebu elektřiny si průběžně hlídám pomocí obyčejného excelu.

Díky tomuto průběžnému sledovaní jsem zjistil jednu věc: za totožnou spotřebu elektřiny jsem 29.12.2010 zaplatil 121 Kč a 4.1.2011 143 Kč, což je, světe div se, lehce přes 18%!!!

Udělal jsem dvě věci.

Za prvé jsem si rozpitval ceny jednotlivých složek a zjistil, že lví podíl na tomto zvýšení má částka v řádku „podpora výkupu elektřiny“, což není nic jiného než cena, kterou platí každý z nás za to, že ČEZ musí vykupovat elektřinu třeba ze solárních elektráren za stanovené, neadekvátní částky. Tato částka v roce 2010 byla 166,34 Kč, zatímco v roce 2011 je již 578 Kč, je to bez DPH, ale pro procentuální nárůst to není důležité – ten je PLUS 247%!!!

Za druhé jsem ze sebe udělal blbce a napsal o vysvětlení Energetickému regulačnímu úřadu, aby mi ten rozdíl mezi 4,6 a 18 vysvětlili.

Pan úředník mi věcně a slušně odpověděl, že:

„…zveřejněné hodnoty průměrných zvýšení cen pro domácnosti ve výši 4,6% jsou vážené průměry, stanovené pro všechny tarifní skupiny odběratelů typu domácností. Toto je však třeba považovat pouze za informativní zvýšení cen v průměru pro celou ČR a zahrnuje propočet všech složek ceny včetně ceny neregulované silové elektřiny. Nelze jej tedy vztahovat na jednotlivé dílčí položky. Rovněž cenové srovnání konkrétního odběru se od této hodnoty samozřejmě může i výrazně lišit, závisí to na druhu sazby, velikosti spotřeby, poměru mezi spotřebou ve vysokém a nízkém tarifu a na velikosti jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem a na distribučním území.“

Takže – cena elektřiny se zvýšila o dost víc, než o 4,6%, mně o 18% a tak by mě zajímalo, jestli je tu někdo, komu cena elektřiny klesla. Vždyť když jednomu je zdraženo o 18%, tak musí existovat někdo z druhého pólu, jak jinak se dostat na průměr 4,6?

Perlička na závěr: víte, že když celých 24 hodiny nespotřebujete ani jeden jediný watt (třeba vypnete hlavní jistič), tak zaplatíte v tarifu D 45d za den s DPH 16,96 Kč?


18.1.2011 K.

12345 (Zatím nikdo nehlasoval)
94x přečteno
Updatováno: 27.11.2015 — 23:56
D-FENS © 2017