Důležitá upozornění pro čtenáře

1. Články zveřejněné na těchto stránkách se často týkají jevů či věcí, které se autorům článků nelíbí nebo na ně chtějí z různých příčin poukázat. Čtením těchto textů můžete přijít o iluze, které vám nikdo nebude nahrazovat jinými.
2. Veškerá podobnost popisovaných osob, jevů nebo věcí s reálně existujícími osobami, jevy nebo věcmi je čistě náhodná.
3. Většina zde publikovaných textů je politicky nekorektní, xenofobní, sexistická, nacionalistická, heterosexuální, rasistická, záštiplná, obsahuje sprostá slova nebo alespoň překlepy a gramatické chyby.
4. Můžete vyjádřit váš názor v diskusi, nečekejte ale, že s Vámi někdo bude souhlasit, odpovídat Vám nebo se Vám omlouvat.
5. Obsah článků a diskusí k nim závisí na rozhodnutí autorů, obsah stránek pak na libovůli majitele webu (D-FENS).
6. Pokud se Vám to nelíbí, nečtěte to.

Novinky

Nejnovější články

Deset módních slov (a sousloví)

Jak jdu životem, poznávám, že takzvaná novinářská obec vždy po nějakém čase vytáhne z klobouku nějaký výraz, několik měsíců či let se s ním mazlí ve všech podobách, a pak jej zahodí do žumpy ve chvíli, kdy si najde jiné slovo, kterým vám bude vymývat mozek, dokud nebude nahrazeno slovem dalším. Zde je pár příkladů – a začněme u komančů.


D-FENS © 2017