Důležitá upozornění pro čtenáře!

1. Články zveřejněné na těchto stránkách se často týkají jevů či věcí, které se autorům článků nelíbí nebo na ně chtějí z různých příčin poukázat. Čtením těchto textů můžete přijít o iluze, které vám nikdo nebude nahrazovat jinými.
2. Veškerá podobnost popisovaných osob, jevů nebo věcí s reálně existujícími osobami, jevy nebo věcmi je čistě náhodná.
3. Většina zde publikovaných textů je politicky nekorektní, xenofobní, sexistická, nacionalistická, heterosexuální, rasistická, záštiplná, obsahuje sprostá slova nebo alespoň překlepy a gramatické chyby.
4. Můžete vyjádřit váš názor v diskusi, nečekejte ale, že s Vámi někdo bude souhlasit, odpovídat Vám nebo se Vám omlouvat.
5. Obsah článků a diskusí k nim závisí na rozhodnutí autorů, obsah stránek pak na libovůli majitele webu (D-FENS).
6. Pokud se Vám to nelíbí, nečtěte to.

Nejnovější články

Dopravní politika v České republice

wodin38x

Je to čím dál horší, a jak to tak vypadá, ani to lepší nebude. Řeč není o ničem jiném, než o dopravě v ČR. Nelepší se podmínky pro individuální dopravu, nelepší se ani podmínky pro hromadnou dopravu a dovoluji si říci, že ani pro tolik protěžované cyklisty to není v současné době lepší než před dvěma lety, když nastoupil na MD exředitel jedné z nejprovařenějších firem u nás (Skanska) Daniel Ťok.


Autopojištění IV: Přátelé a nepřátelé na pojistném trhu

wodin38x

Dnes bych rád pojednal o poslední části fungování pojistného trhu, kterou jsme ještě neprobrali a sice, kdo je váš přítel a kdo nepřítel na pojistném trhu. Rád bych se zmínil o některých aspektech tzv. „obchodní řeči“ – tedy šroubů, které vám bude průměrný pojišťovák valit do hlavy, a nakonec bych se chtěl trošičku věnovat tomu, co to je pojistný podvod a jak se proti nim pojišťovny brání.


Gambling podle Orwella

spolecnost_75

V posledních týdnech jsem zaznamenal několik článků, v nichž „odborníci“ i pracovníci MFČR tvrdí, že internetové sázení se stalo značným problémem a to zejména u nezletilých, protože není před každou hrou možné ověřit totožnost hráče. Mnoho lidí předpovídalo, že po uzavření tisíců kamenných heren se lidé pouze přesunou na internet, ministerstvo i „odborníci“ na to jako obvykle nebrali zřetel a nyní se jako obvykle s křížkem po funuse diví.


Návrh ústavního zákona o zbraních a dění kolem něj z mého pohledu

bezpec_75

Koncem roku se objevila zpráva, že legislativci ministerstva vnitra připravili návrh ústavního zákona, který, cituji: „Občané České republiky mají právo nabývat, držet a nosit zbraně a střelivo za účelem ochrany životů, zdraví a majetkových hodnot a podílet se tak na zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti a ochraně územní celistvosti, svrchovanosti a demokratických základů České republiky. Podmínky a podrobnosti stanoví zákon.“


D-FENS © 2016